Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер информационог инжењеринга (Дипл. инж. инф. инжењ.)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Електротехника и рачунарство; Инжењерски менаџмент;


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Година: 1, Семестар: Летњи

Година: 2, Семестар: Летњи

Година: 3, Семестар: Зимски

Година: 3, Семестар: Летњи

Година: 4, Семестар: Зимски

Увод у теорију информација2111.005
Интернет софтверске архитектуре2020.004
Базе података 22020.006
Теорија одлучивања2200.004
Операциона истраживања3110.003
Изборни предмет ИИ412-40-20-30.005
Стручна пракса - пројекат0003.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет ИИ420-400-30.00-1.007
Изборни предмет ИИ433030.005
Изборни предмет ИИ442-30-11-30.004
Завршни - дипломски рад0009.0014

Година: 5, Семестар: Зимски

Година: 5, Семестар: Летњи

 Документа