Predmet: Obnovljivi izvori energije (06 - M3311)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje znanja o potencijalima primene obnovljivih izvora energije.
Osposobljavanje studenta da stečena znanja koriste u daljem obrazovanju i budućoj inženjerskoj praksi.
Energetika, ekonomija i ekologija (opšti deo). Solarna energija: resursi, solarne tehnologije (PV tehnologije, tehnologija pretvaranja solarne toplote), solarni sistemi (PV samostalni i ekonomično interaktivni sistemi, distributivni i centralni prijamni sistemi), korišćenje termalne energije okeana. Energija vetra: resursi, korišćenje energije vetra, mašine koje rade na vetar (VAWT i HAWT), sistemi zasnovani na energiji vetra (samostalni i interaktivni), tehnički problemi i rešenja. Hidro energija: resursi, iskorišćenje pogonske snage vode, procena raspoložive energije, impulsne i reakcione turbine, hidroelektrane kao deo EES, male hidroelektrane, korišćenje energije talasa. Geotermalna energija: vrste geotermalnih izvora, resursi, tehnologije i sistemi za eksploataciju istih (direktno i indirektno korišćnje), posledice na životnu sredinu. Biomasa: karakteristike biomase, tehnologije i sistemi za korišćenje biomase (sagorevanje, gasifikacija, piroliza), biogoriva. Nuklearna energija: procesi dobijanja nuklearne energije, nuklearno gorivo, nuklearna postrojenja (reaktori, elektrane), nuklearni otpad (zakonska regulativa). Nove tehnologije (gorive ćelije, komprimovani vodonik...). Skladištenje energije: opšti deo, akumulacija hidro energije, elektrohemijsko skladištenje energije (baterije), proces elektrolize, akumulirana energija komprimovanog vodonika, akumulacija energije zamajca.
Predavanja, auditorne i računarske vežbe, mentorski rad, konsultacije. Studenti pod mentorstvom rade u grupama seminarski rad za izabranu oblast/temu koji pojedinačno brane pred kolegama i nastavnikom. Izbor tema je u skladu sa interesovanjem studenata. U ocenu rada i prezentacije svakog kandidata ulaze ocene predmetnog nastavnika i prosečna ocena formirana od strane auditorijuma (studenata). Završni test pokriva celokupno gradivo izloženo tokom predavanja i eliminatornog je karaktera. Na završnu ocenu utiče ocena seminarskog rada, rezultat testa kao i celokupna aktivnost tokom nastave.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. NakomčićAlternativna energetika - skripta2003Interno izdanje FTN-aSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Teorijski deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gvozdenac Urošević dr Branka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Pilić dr Vladimir
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Munćan Vladimir
Asistent

Auditorne vežbe