Predmet: Termoenergetska postrojenja (06 - M3302)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTermoenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku i procesnu tehniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Termodinamikadada
Mehanika fluida 1dane
Osposobljavanje studenata za rad u poslovima: projektovanja, eksploatacije, inženjeringa i konsaltinga iz oblasti termoenergetskih postrojenja na nivou osnovnog proračuna (baznog inženjeringa).
Osnovna znanja o termoenergetskim postrojenjima, detaljna znanja o procesima u termoenergetskim postrojenjima, kriterijumima za proračun kao i znanja proračuna svih procesa u termoenergetskim postrojenjima i režima njihovog rada na nivou baznog inženjeringa. Dimenzionisanje opreme termoenergetskih postrojenja na nivou baznog inženjeringa.
Opšti energetski okviri (Energija, energetski sistemi, TEP, Vrste TEP, načini prikazivanja TEP, struktura TEP. Elektroenergetski i toplotnoenergetski sistemi u Srbiji (Sistem EPS-a, Toplotnoenergetski sistemi u Beogradu i Novom Sadu). Prethodno definisanje TEP (Predviđanje potreba za energijom – uklapanje TEP u Privredni sistem – uklapanje TEP u energetski sistem – po energiji i po snazi – i uklapanje TEP u okolinu. Osnovni procesi u TEP (Proces sagorevanja, Proces prenosa toplote, Proces strujanja, Proces transformacije energije u TEP – sa parnim turbinama, sa gasnim turbinama sa hlađenjem i sa kombinovanim parnim i gasnim turbinama sa hlađenjem – Proces degradacije materijala i trošenja radnog veka, procena rizika od havarija). Osnovna oprema TEP (generatori pare, parne i gasne turbine, elektrooprema). Osnove tehnologije rada TEP (stacionarni – projektni i neproračunski režimi i nestacionarni – prelazni i premećajni režimi). Regulisanje TEP (Načini i efekti – prednosti i nedostaci). Pomoćni sistemi TEP (Rashladni sistem, Ekološki sistemi, Sistem dopreme goriva, Sistem otpreme šljake i pepela, sistem HPV-a, sistem pomoćne pare). Ekonomija rada TEP.
Predviđaju se sledeći metodi izvođenja nastave: - Verbalni matod, - Vizuelni metod, - praktični metod
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grković V. i Jovanović A.Termoenergetska postroje-nja – procesi i oprema2010FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada0.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jovanović dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Stepanov Borivoj
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Guteša Milana
Asistent

Računarske vežbe