Predmet: Mehanika 1 (17 - GG07)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastMehanika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima i metodima statike i njihovom primenom u analizi ravnoteže mehaničkih sistema.
Prezentovanje studentima osnovne koncepte i principe mehanike najjasniji i najjaednostavniji način. Glavni ishod ovog kursa je omogućavanje studentu razvijanje sposobnosti rešavanja problema ravnoteže mehaničkih sistema na analitički način. Stečena znanja stiudenti će primenjivati u daljem obrazovanju.
Osnovni koncepti mehanike: prostor, vreme, sila, masa. Osnovni modeli: materijalna tačka, sistem tačaka, kruto i deformabilno telo Aksiom inercije - statika materijalne tačke. Osnovni principi - aksiomi - statike krutog tela. Sistem sučeljnih sila. Moment sile za tačku, moment sile za osu, Varinjonova teorema. Spreg sila, redukcija sile na tačku. Sistem proizvoljnih sila. Sile u ravni - ravnoteža. Ravnoteža sistema krutih tela u ravni. Trenje klizanja. Analiza sistema proizvoljnih sila, statičke invarijante, centralna osa, Varinjonova teorema. Sistem paralelnih sila. Težište krutog tela. Analiza nosača. Rešetkasti nosači - metod izdvajanja čvorova, metod preseka. Linijski nosači - presečne veličine, statički dijagrami, prosti nosači, Gerberove grede, ramovi. Lančanice. Analitička statika. Virtualna pomeranja, virtualni rad sile i sprega sila. Princip virtualnog rada. Stabilnost položaja ravnoteže.
Predavanja; Vežbe; Konsultacije. Na predavanjima se izlažu teorijski osnovi oblasti koje se proučavaju. Na vežbama se stečena teorijska znanja primenjuju u rešavanju konkretnih problema. Tokom semestra se organizuju kolokvijumi: kolokvijum iz Nosača je obavezan, dok ostali mogu da zamene zadatke iz odgovarajućih oblasti na pismenom delu ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đukić, Đ., Cvetićanin, L.Statika2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
L. RusovMehanika - Statika1992Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Beer, F., et al.Vector Mechanics for Engineers2004McGraw-Hill, New YorkEngleski
F. ZieglerMechanics of Solids and Fluids1998Springer-Verlag, New YorkEngleski
S. BrčićTehnička mehanika I2012Akademska misaoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Kolokvijumneda20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Novaković dr Branislava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Žigić dr Miodrag
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihok Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rehlicki-Lukešević Lidija
Docent

Auditorne vežbe