Predmet: Matematika 2 (17 - IM1006)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje. Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata da stečena znanja primene u drugim opštim i stručnim predmetima.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima koristi stečena znanja, pravi, analizira i rešava matematičke modele. Osposobljen je da rešava zadatke iz navedenih oblasti i da prati kurseve u kojima algebra i matematička analiza imaju primenu. Stečena znanja se koriste za rešavanje matematičkih modela u stručnim predmetima.
Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Realne funkcije više realnih promenljivih, diferencijalni račun i njegova primena. Ekstremne vrednosti i uslovne ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Ekonomske funkcije. Optimizacija ekonomskih funkcija. Elastičnost ekonomskih funkcija. Prost i složen kamatni račun, kontinualno kamaćenje. Diferencijalne jednačine prvog reda.
Predavanja. Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se zadaci i na taj način produbljuje izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u 2 dela. Prvi deo: Realne funkcije jedne realne promenljive – neodređeni i određeni integrali i primena. Realne funkcije više realnih promenljivih, diferencijalni račun i njegova primena. Ekstremne vrednosti i uslovne ekstremne vrednosti funkcija više promenljivih. Drugi deo: Ekonomske funkcije. Optimizacija ekonomskih funkcija. Elastičnost ekonomskih funkcija. Prost i složen kamatni račun, kontinualno kamaćenje. Uvod u dinamiku ekonomskih sistema: Diferencijalne jednačine prvog reda.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nikić, J., Čomić, I.Matematika jedan. Deo 12003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Čomić, I., Nikolić, A.Diferencijalne jednačine2003ITP Zmaj, Novi SadSrpski jezik
Adžić, N., i dr.Zbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz matematike I1991Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz matematike 12009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
J. StewartCalculus1995Brooks/Cole Publishing CompanyEngleski
D. L. Hoffman, L. G. BradleyCalculus for Busines, Economics and the Social and Life Sciences1996McGrow-Hill, USAEngleski
Uzelac, Z., Adžić, N.Matematika : za studente menadžmenta2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Uzelac, Z. i dr.Zbirka zadataka iz matematike : za studente menadžmenta2008CMS, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Praktični deo ispita - zadacineda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Carić dr Biljana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ostojić dr Tijana
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Prokić Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vidojević Katarina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe