Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер грађевинарства (Маст. инж. грађ.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Грађевинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60


 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборна позиција 12-31-20-100.005
Изборна позиција 22-31-20-100.005
Хидромашинска опрема32000.005
Квалитет вода20100.005
Оквирне директиве Е3 (WDF)20000.002
Пројектовање депонија и савремени системи третмана комуналног отпада22000.005

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет - хидротехника 120-20-200.004
Изборни предмет - хидротехника 220-20-200.004
Стручна пракса00003.003
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада00080.0013
Израда и одбрана мастер рада00009.009
 Документа