Предмет: Графичка амбалажа (17 - F502)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областГрафичко инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ4
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Циљ предмета представља образовање студената у области графичке амбалаже и њихово оспособљавање за разумевање процеса производње амбалаже, значаја и улоге амбалаже те примене стечених знања у домену пројектовања графичке амбалаже . Кроз курс се студент детаљно упознаје са појмом графичке амбалаже, врстама, потребним технолошким системима за њихову реализацију, пројектовањем, модификацијом постојећих и израдом нових решења амбалаже, израдом прототипа, моделе и цртеже потребне за производњу. Студент се учи да разуме употребу датих појмова, како да проблем из дате области постави и реши, развије способност идентификације, формулације и изналажења решења проблема.
По завршетку курса, студенати стичу знања неопходна за разумевање комплексних процеса у домену графичке амбалаже и могу их применити у области пројектовања амбалаже, дизајна амбалаже, испитивања амбалаже, израде нових и модификовање постојећих решења графичке амбалаже. Након завршеног курса студент је упознат са производњом амбалаже, улогом амбалаже, материалима за изаду амбалаже, врстама амбалаже, контролом квалитета, штампом амбалаже, пројектовањем нових и модификовањем постојећих решења, израдом прототипа амбалаже, цтежа и форми неопходних за њену производњу. Стечена знања ће користити у будућем професионалном раду као и у даљем образовању.
Производња амбалаже, значај и улога амбалаже. Папирна и картонска амбалажа. Пријем сировина и полупроизвода намењеним за производњу амбалаже. Пројектовање амбалаже. Припрема и израда форме. Папирна амбалажа. Савитљива амбалажа. Крута амбалажа. Системска амбалажа. Стандарди паковања. Амбалажа од картона и валовите лепенке. Врсте, пројектовање, опрема за технолошки процес израде. Контрола квалитета амбалаже. Остале врсте амбалаже: полимерна амбалажа, метална, дрвена, стаклена и текстилна амбалажа. Штампа амбалаже. Практичан део прати теоријска излагања: пројектовање графичке амабалаже у одговарајућем софтверу, модификовање решења стандардних кутија, цртање нових решења кутија, израда просторног модела структурног дизајна кутије, израда прототипа амбалаже, израда модела и цртежа сложивих кутија, израда форме за исецање сложивих кутија.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно, у виду предавања и рачунарских и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоријски део градива са симулацијама и навођењем примера с циљем лакшег разумевања предметне материје. Материјали са предавања су доступни студентима у .pdf формату. Рачунарске вежбе прате предавања и представљају употребу софтверског алата за пројектовање графичке амбалаже, модификовање решења стандардних кутија, цртање нових решења кутија, израду просторног модела структурног дизајна кутије, израду прототипа амбалаже, израду модела и цртежа сложивих кутија, док су лабораторијске вежбе организоване на начин да се практично, на расположивој лабораторијској опреми, примењују стечена теоријска знања из области контроле квалитета и тестирања механничких особина амбалажних материјала. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Nelson, R.E.Package Printing1993Jelmar Publishing Co, NYЕнглески
Вујковић, И.Полимерна и комбинована амбалажа1997Поли, Нови СадСрпски језик
Klimchuk, M.R., Krasovec, S.APackaging Design2006John Willey & Sons, New JerseyЕнглески
Kirwan, M.J.Paper and paperboard packaging technology2005Blackwell Publishing, LondonЕнглески
Лазић, В., Новаковић, Д.Амбалажа и животна средина2010Технолошки факултет, Нови СадСрпски језик
Новаковић, Д., Пал, М., Ђурђевић, С.Графичка амбалажа : практикум за вежбе2016Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Вујковић, И., Галић, К., Вереш, М.Амбалажа за пакирање намирница2007Tectus, ЗагребСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене рачунарске вежбедада20.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада2.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Ђурђевић Стефан
Доцент

Предавања
Недостаје слика

Пал др Магдолна
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Пал др Магдолна
Ванредни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Ђурђевић Стефан
Доцент

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Гвока Теодора
Асистент

Рачунарске вежбе