prof. dr Marija Jevtić


Nedostaje slika

dr Marija Jevtić

Redovni profesor


Telefon422 255
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Marija R. Jevtić rođena je 1966. godine u Kruševcu. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, smer Opšta medicina 1991. godine. Godine 1997. položila je specijalistički ispit i odbranila specijalistički rad, čime je stekla zvanje specijaliste higijene. Magistrirala je  1999. godine u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer zaštita životne sredine. U junu mesecu 2001. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odbranila je doktorsku disertaciju, u oblasti preventivne medicine. Profesionalni rad usmerila je u pravcu preventivne medicine, medicinske ekologije, zaštite i unapređenja životne sredine. U svom stručnom radu bavila se prevashodno izučavanjem problematike vezane za higijenu, medicinsku ekologiju, zaštitu i unapređenje životne sredine, sa ciljem zaštite zdravlja i unapređenja kvaliteta života populacije. Član je: Srpskog lekarskog društva – Društva lekara Vojvodine, Sekcije za preventivnu medicinu, Lekarske komore Vojvodine, Lekarske komore Srbije, Društva za čistoću vazduha Srbije. Poseduje sertifikat trening seminara: International Environmental and Occupational Health Management Systems (2002.), Environmental Epidemiology (2002), Environmental Chemistry, Toxicology and engineering (2003), Michigan State University, Institute of International Health, Environmental Policy and Public Dialogue (Salzburg 2003.). U periodu 2003. – 2005. godine bila je je sekretar Sekretarijata za zaštitu i unapređenje životne sredine Gradske uprave Grada Novog Sada i član Odbora za zaštitu životne sredine Stalne konferencije gradova i opština. Bila je član Interresorne grupe Programa zaštite životne sredine i održivog razvoja u gradovima i opštinama Srbije 2004.-2006.godina, Stalne konferencije i Norveške asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti, učesnik u Projektu izrade Strategije lokalnog održivog razvoja u saradnji sa Stalnom Konferencijom Gradova i opština i saradnik na Projektu Implementacije strategije lokalnog održivog razvoja Programa zaštite životne sredine i održivog razvoja u gradovima i opštinama Srbije 2004.-2007.  Strani jezik: engleski. Zaposlena je  u Istitutu za javno zdravlje Vojvodine. Redovni je profesor je na Katedri za higijenu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.Naučni saradnik - Université Libre de Bruxelles (ULB), Research centre on Environmental and Occupational Health, School of Public Health 2016 - 2020. 
  

NazivU Ustanovi
-

Diploma

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1991

Kvalitet vazduha i ucestalost respiratornih bolesti dece skolskog uzrasta

Magistratura

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1999

Izloženost stanovništva radonu i procena zdravstvenog rizika

Doktorat

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

2001

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaŠumonja S., Jevtić M.: Nutrition and physical activity knowledge in a sample of first to fourth grade elementary school students in Serbia, Sombor, Faculty of Education, Sombor, UNS, 2016, str. 212-227, ISBN 978-86-6095-052-1
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBjelanović (Mirilov) J., Velicki R., Popović M., Bjelica A., Jevtić M.: Prevalence and some risk factors of childhood obesity, Progress in Nutrition, 2017, Vol. 19, No 2, pp. 138-145, ISSN 1129-8723
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBijelović S., Dragić N., Bijelović M., Kovačević M., Jevtić M., Ninković Mrdjenovačk O.: The impact of climate conditions on hospital admissions for subcategories of cardiovascular diseases, Medycyna Pracy, 2017, ISSN 2353-1339 (online), UDK: DOI 10.13075/mp.5893.006606
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBjelanović (Mirilov) J., Jevtić M., Velicki R., Stojisavljević D., Barjaktarović Labovi S., Popović M., Bjelica A.: Anthropometric and growth characteristics of schoolchildren in Novi Sad, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2017, Vol. 45, No 1-2, pp. 14-19, ISSN 0370-8179, UDK: UDC: 572.51.087-057.874(497.113)
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKosjerina Z., Vukoja (Kojičić) M., Vučković D., Kosjerina Ostrić V., Jevtić M.: Pneumonia: Features registered in autopsy material, Acta Clinica Belgica, 2016, No 1-6 (online), pp. 1-7, ISSN 2295-3337 (online), UDK: DOI:10.1080/17843286.2016.1232774
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevtić M., Tamaš T., Pantić Aksentijević S., Stojanović D.: Reproductive health in Serbia - condition, perspectives and demographic significance, Anthropological Notebooks, 2016, No 22 (3), pp. 47-60, ISSN 1408-032X, UDK: -
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopović Vranješ A., Popović M., Jevtić M.: Raw Milk Consuption and Health., Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2015, No 143(1-2), pp. 87-92, ISSN 0370-8179
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČemerlić-Ađić N., Pavlović K., Jevtić M., Velicki R., Kostovski S., Velicki L.: The impact of obesity on early mortality after coronary artery bypass grafting, Vojnosanitetski pregled, 2014, Vol. 71, No 1, pp. 27-32, ISSN 0042-8450
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKrklješ M., Jevtić M.: Playgrounds in Novi Sad (Serbia) and their influences on children's health and development, HealthMed, 2012, Vol. 6, No 3, pp. 864-874, ISSN 1840-2291
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJevtić M., Popović M., Čemerlić-Ađić N., Babović S., Velicki L., Velicki R.: Dietary influence on breast cancer, Journal of BUON, 2010, Vol. 15, No 3, pp. 455-461, ISSN 1107-0625
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPopović-Vranješ A., Pejanović R., Cvetanović D., Jevtić M., Popović M., Glavaš-Trbić D., Jež G.: Primjena holističkih metoda u analizi organskog mlijeka, Mljekarstvo, 2012, Vol. 62, No 4, pp. 284-290, ISSN 0026-704X, UDK: 637.041
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBijelović S., Bjelanović (Mirilov) J., Petrović V., Jevtić M., Ilić G., Dimitrijević Lj., Karlović M., Kristoforović-Ilić M.: Higijenska ispravnost vode za piće u objektu za odmor i rekreaciju , 10. Jugoslovenski kongres o ishrani, Beograd, 16-19 Oktobar, 2002, pp. 174-175
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNarandžić M, Milošević V, Jevtić M, The platform for monitoring of non-ionizing radiation levels in the radio-frequency range 80 MHZ – 2.5 GHZ in the city of Novi Sad, accepted in PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2005,
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Marija Jevtić, Zdravlje i lokalni održivi razvoj, Lokalni održivi razvoj – izazovi planiranja razvoja u gradovima i opštinama Srbije, urednik dr Slobodan Milutinović, Stalna konferencija gradova i opština 2006, 83 - 119
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaVajagić L, Kristoforović-Ilić M, Jevtić Aćimović M. Komunalna buka u Novom Sadu za period 1996. i 1997. godine. Glasnik Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, januar-juni 1998, broj1-6, Beograd 1998. 39-42.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJevtić M. Air quality and acute and chronic respiratory diseases. Offical Journal of Romanian Society of Physiological Sciences, 2000.vol.10 Nr 1(25). 21-25
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJevtić M, Vesković M, Čonkić Lj, Bikit I, Krmar M,.Slivka J, Žikić N. Indoor Radon Survey in Novi Sad. Archive of Oncology, Institute of Oncology Sremska Kamenica; September 2000, 8/3: 137-138.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJevtić M, Mihajlović B, Popović M. Quality of drinking water in some settlements in the region of South Backa during 1999. Central Europian Journal of Occupational and Environmental Medicine. Szeged, 2000; 6(2-3): 102-108
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJevtić M, Vesković M. Health Risk due to Exposures to Radon of Novi Sad Population. Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2002; 8(2-3): 221-226
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVajagić L, Kristoforović-Ilić M, Jevtić-Aćimović M, Jovanović Z, Erdeljan A.: Saobraćaj - jedan od najvećih emitera zagađujućih materija u vazduh grada Novog Sada, Eko-konferencija 97, U Monografiji “Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja”, urednik Prof dr Vlasta Pujin, Novi Sad 1997. 31-36
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarija Jevtić Radon kao činilac rizika za nastanak karcinoma pluća, Prvi međunarodni kongres – Ekologija zdravlje, rad i sport, Banja Luka, juni 2006. godine, Zbornik radova, (u štampi)
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJevtić M, Petković S, Milošević S. Komunalna buka urbane sredine - aktuelni problemi. Eko-konferencija 99, U Monografiji “Zaštita životne sredine gardova i prigradskih naselja”, urednik Prof dr Vlasta Pujin, Novi Sad 1999.111-115
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorHigijenaUniverzitet u Novom Sadu01.06.2014.
Vanredni profesorHigijena01.06.2009.
DocentHigijenaMedicinski fakultet01.06.2004.