Asistent Darko Sekulić


Nedostaje slika

Darko Sekulić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Darko Sekulić (Novi Sad, 1997) je master inženjer Scenske arhitekture i tehnike. Završio je osnovne studije Scenske arhitekture tehnike i dizajna 2021. godine s radom „Idejno rešenje Centra za urbani razvoj i psihogeografiju“. Završio je master akademske studije Scenska arhitektura i tehnika na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu 2023. godine odbranom rada pod nazivom „U potrazi za novim interakcijama arhitekture i pozorišta – Idejno rešenje plesnog pozorišta Češki magacin“. Za vreme studija je bio član tehničkog tima zaduženog za realizaciju vannastavnih programa u prostoru scenske laboratorije „Borislav Gvojić“ i drugih događaja u organizaciji Odseka za umetnost i dizajn Fakulteta tehničkih nauka. Takođe je bio deo tima koji se bavio dizajnom, tehničkom produkcijom i realizacijom događaja SCENLab_Dancefloor sezone 2019/20. SCENLab programa. Radio je kao demonstrator u nastavi na predmetima arhitektura scene 1 i 2 na OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn školske 2020/21. godine. Bio je učesnik dva međunarodna arhitektonska konkursa (ARKxSite i Reuse Italy – Reuse the Fallen Church – Chiesa Diruta). U junu 2021. godine bio je učesnik 43. salona arhitekture u Beogradu u Muzeju primenjenih umetnosti. Učestvovao je na izložbi studentskih i konkursnih radova s radom CommonGround. U septembru 2022. godine bio je član tima za tehničku produkciju i realizaciju Festivala Bijenale scenskog dizajna 2022 (BiSD), u okviru programa Novi Sad 2022 – Evropska prestonica kulture. Pored toga, bio je polaznik radionice CollabTape – radionica dizajna prostora sa umetničkom grupom Numen For Use iz Zagreba. Takođe je bio član tima tehničke produkcije i realizacije izložbe „Prekrajanje“ u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu. Na samom kraju, bio je član tima tehničke produkcije nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu na kojem je Republika Srbija osvojila dve nagrade – nagradu za najmaštovitiji koncept rada, studentska izložba i nagrada za aktiviranje zajednice, izložba zemalja i regiona. Od februara 2023. godine zaposlen je na Odseku za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam, na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi.  

Asistent
20.02.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi20.02.2023.19.02.2024.Katedra za scenski dizajn
Kriterijum produkcijeOpis
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuMilićević S., Pešterac A., Sekulić D., Varga M.: Konkursni projekat „Hram prirode (Hortus Conclusus)“, autor (sa S. Milićević, A. Pešterac i M. Vargom) 2020, rad prikazan na 43. Salonu arhitekture u Beogradu / Tačka oslonca, kategorija: Konkursni projekti, Muzej primenjene umetnosti, Beograd, 2021, katalog na srpskom i engleskom jeziku, ISBN 978-86-7415-224-9, 2021. godina, Beograd, Muzej primenjene umetnosti, 2021, ISBN 978-86-7415-224-9, UDK: 72:069.9(497.11)"2021"(083.824) 71/72(4)"20"(083.824) 72.071.1:929(083.824)
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka20.02.2024.
Saradnik u nastaviScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka20.02.2023.