Saradnik u nastavi Nikolina Ćirić


Nedostaje slika

Nikolina Ćirić

Saradnik u nastavi


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeSaradnik u nastavi

Rođena je 1998. godine u Beogradu. Gimnaziju u Mladenovcu završila je 2017. godine. Pohađala je Program geonauka Istraživačke stanice Petnica.
Osnovne akademske studije geologije završila je 2020. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje geolog. Studije regionalne geologije na istom fakultetu završava 2022. godine i stiče zvanje diplomirani inženjer geologije. Master studije na Rudarsko-geološkom fakultetu iz oblasti regionalne geologije završava 2023. godine. Odbranom master rada na temu “Tektonske i litostratigrafske karaktertsike stenskih formacija na području centralne Šumadije” stiče zvanje master inženjer geologije.
Ima nastavno i  pedagoško iskustvo kao saradnik na Programu geonauka Istraživačke stanice Petnica od 2018. godine, gde učestvuje u organizaciji  seminara  iz oblasti geonauka, drži predavanja i mentor je nekoliko istraživačkih radova polaznika. Radila je u privredi, u oblasti geoloških istraživanja i uređivanja naučnih publikacija. Takođe je učestvovala u promociji geonauka u okviru različitih organizacija i manifestacija (Noć istraživača, Višnjan i drugih).
Od januara 2023. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi iz oblasti geološkog inženjerstva na Katedri za geotehniku i saobraćajnice Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su geodinamika, tektonika i inženjerska geologija. Autor je nekoliko naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti, kao i učesnik različitih konferencija, seminara, kurseva i kongresa.
Član je Srpskog geološkog društa (SGD) i Komore rudarskih i geoloških inženjera Srbije.
Živi i radi u Novom Sadu. Govori engleski jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Saradnik u nastavi
15.01.2023.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Tektonske i litostratigrafske karaktertsike stenskih formacija na području centralne Šumadije

Master rad

Geo-nauke

Rudarsko-geološki fakultet

2023

Geološka građa Jugoistočnih padina Kosmaja (Srbija)

Osnovne studije (po starom)

Geo-nauke

Rudarsko-geološki fakultet

2020

Geološke karakteristike jedinica Istočno-Vardarskih ofiolita (Centralna Srbija)

Osnovne studije (po novom)

Geo-nauke

Rudarsko-geološki fakultet

2022

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĆirić N.: Geološki razvoj centralnog dela planine Kosmaj, Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 2019, pp. 61-62, ISSN 0350-0608
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMales M., Randjelovic N., Krstekanic N., Kostić B., Ćirić N., Stojadinović U.: New insights into tectonic relations between the Eastern Vardar Ophiolitic and Serbo-Macedonian units: Inferences from a microtectonic study in central Serbia, Geološki anali Balkanskoga poluostrva, 2023, ISSN 0350-0608
(M28) Uređivanje međunarodnog naučnog časopisaĆirić N.: Podrška uredničkom procesu za akademske istraživačke časopise (Minerals, JImaging, Eng). Organizovanje procesa recenzije za podnete radove i koordinacija uredničkih odluka. Komuniciranje između strana uključenih u proces objavljivanja., Minerals — Open Access Mining & Mineral Processing Journal, 2022, ISSN 2075-163X
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Saradnik u nastaviGeoinformatikaFakultet tehničkih nauka15.01.2023.