Asistent Dušan Krstić


Nedostaje slika

Dušan Krstić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Dušan Krstić je rođen 21.04.1998. godine u Ćupriji. Završio je Osnovnu školu „Momčilo Popović Ozren“ u Paraćinu, nakon čega upisuje Gimnaziju u Paraćinu, prirodno-matematički smer. Kao nosilac Vukove diplome je završava 2017. godine i iste godine upisuje osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema.
Osnovne akademske studije završava 2021. godine, nakon čega upisuje master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema. U oktobru iste godine izabran je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Inženjerstvo informacionih sistema na Katedri za informaciono-komunikacione sisteme.
Master akademske studije završava septembra 2022. godine, sa prosečnom ocenom 10.00, nakon čega iste godine upisuje doktorske studije, smer Inženjerstvo informacionih sistema.

Asistent
05.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2021.04.11.2022.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2022.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2021.