Asistent Vladimir Fabri


Nedostaje slika

Vladimir Fabri

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Vladimir Fabri, rođen 22.09.1998. godine u Novom Sadu, upisao je osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka 2017. godine, smer inženjerski menadžment. Diplomirao je sa prosečnom ocenom 9,70 i odbranio diplomski rad na temu „Implementacija jediničnih i integracionih testova u Spring boot aplikaciji“ 30.09.2021. sa ocenom 10. Iste godine Vladimir je upisao master studije inženjerskog menadžmenta, modul informacioni menadžment, i zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka kao saradnik u nastavi na katedri za informaciono komunikacione sisteme. Master studije inženjerskog menadžmenta završava 30.09.2023. sa prosečnom ocenom 9,92 i nastavlja rad na katedri za informaciono komunikacione sisteme u svojstvu asistenta sa zvanjem asistent-master.

Asistent
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2022.30.09.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi05.11.2021.04.11.2022.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka05.11.2022.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka05.11.2021.