Asistent Dejana Gladić


Nedostaje slika

Dejana Gladić

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Dejana Gladić se, nakon završene gimnazije, školske 2016/17. godine upisala na studije na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema. Osnovne akademske studije završila je sa prosečnom ocenom 9,63, uz ukupno ostvarenih 240 ESPB bodova. Diplomski rad pod nazivom „Projektovanje i razvoj procesa ekstrakcije, transformacije i punjenja u okviru skladišta podataka za praćenje postignuća studenata u nastavnom procesu“ odbranila je 25. septembra 2020. sa ocenom 10.  
Školske 2020/21. godine upisala se na master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema. Master akademske studije završila je sa prosečnom ocenom 10, uz ukupno ostvarenih 60 ESPB bodova. Master rad pod nazivom „Implementacija hibridnog rešenja upravljanja podacima informacionog sistema poljoprivrednog gazdinstava za uzgoj svinja“ odbranila je 29. septembra 2022. godine sa ocenom 10.
Školske 2022/23. godine upisala se na doktorske akademske studije za užu naučnu oblast Inženjerstvo informacionih sistema na Fakultetu tehničkih nauka.
Tokom školske 2019/20. godine bila je angažovana kao student demonstrator na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.
5. novembra 2020. godine je izabrana u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Inženjerstvo informacionih sistema na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
1. novembra 2022. godine je izabrana u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo informacionih sistema na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

Asistent
01.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi05.11.2021.30.09.2022.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi05.11.2020.04.11.2021.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Design and development of extraction, transformation, and loading processes within the data warehouse for monitoring student achievement in the teaching process

Diploma

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2020

Implementation of a hybrid solution for data management of the agricultural information system

Master rad

IMT studije (Informacione tehnologije: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo)

Fakultet tehničkih nauka

2022

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladić D., Petrovački J., Ristić S., Stefanović D., Čeliković M.: The Role of Big Data in Industry 4.0: A Systematic Literature Review, 13. International conference on information society and technology, Kopaonik: Information Society of Serbia - ISOS, 12-15 March, 2023, pp. 131-142, ISBN 978-86-85525-24-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetrovački J., Gladić D., Havzi S., Stefanović D., Ristić S.: NoSQL Databases Deployment in Various Application Domains: A Systematic Literature Review, 33. Central European Conference on Information and Intelligent Systems (CECIIS), Dubrovnik: Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 13-15 October, 2021, pp. 55-64, UDK: 004:007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGladić D., Petrovački J.: Using a Data Warehouse System to Monitor and Analyze Student Achievement in Teaching Process: Student paper, Infoteh, Jahorina, 2021, pp. 1-6, ISSN konferencija, 20. International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina: IEEE, 17-19 March, 2021, pp. 1-6, ISBN 978-1-7281-8229-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Stefanović M., Petrovački J., Gladić D., Gutai A.: Primena tehnika modelom vođenog razvoja u razvoju platformi za onlajn učenje, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka01.11.2022.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistema05.11.2021.
Saradnik u nastaviInženjerstvo informacionih sistema05.11.2020.