Asistent Andrea Gutai


Nedostaje slika

Andrea Gutai

Asistent


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Nakon završene srednje škole, školske 2014/15. godine, upisuje se na studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Industrijsko inženjerstvo, modul Informaciono-upravljački i komunikacioni sistemi. Školske 2018/19. godine upisuje se na Master akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Inženjerstvo informacionih sistema. Master akademske studije. Školske 2020/21. godine upisuje se na doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, studijski program Industrijsko inženjerstvo/Inženjerski menadžment.
Od decembra 2018. godine je angažovana kao saradnik u nastavi, na Katedri za informaciono-komunikacione sisteme, na Departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka, dok je u novembru 2020. godine izabrana u zvanje asistenta.

Asistent
05.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent05.11.2020.04.11.2023.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Saradnik u nastavi10.12.2018.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai A.: DRAWING AUTOMATION APPROACH USING SOLIDWORKS API , 19. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 5-6 October, 2023
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai A., Havzi S., Nikolić D., Dakić D.: Potential of Mass Customization using Product Configurators, 22. International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), Jahorina: IEEE, 15-17 March, 2023
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai A., Havzi S., Stefanović D., Anderla A., Sladojević S.: Optical character recognition methods for number plate recognition: A systematic literature review , Annals of DAAAM, 2021, Vol. 10, pp. 692-700, ISSN 1726-9679, 32. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Vienna, 28-29 October, 2021, pp. 692-700
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai A., Sekulić D., Spasojević I.: Metal Artefact Reduction from CT images using Matlab, 18. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad, 7-9 October, 2020
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Lolić T., Narandžić D., Sekulić D., Dakić D.: Flipped Clasroom metoda u obrazovanju: Ključni koncepti, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik, 16-19 Februar, 2020
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Stefanović M., Petrovački J., Gladić D., Gutai A.: Primena tehnika modelom vođenog razvoja u razvoju platformi za onlajn učenje, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSpasojević I., Gutai A., Nikolić D., Havzi S., Antanasijević D.: Primena tehnika poslovne inteligencije na analitiku učenja radi predviđanja uspešnosti studenata u onlajn nastavi, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Kolak A., Havzi S., Spasojević I., Lolić T.: Kolaborativno učenje u onlajn okruženju, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai A., Spasojević I., Milićević A., Nikolić D., Kolak A.: Primena inteligentnih tutorskih sistema (ITS) u obrazovanju na daljinu, 27. XXVII Skup Trendovi razvoja: "On-line nastava na univerzitetima", Novi Sad, 15-18 Februar, 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2023.
AsistentInženjerstvo informacionih sistemaFakultet tehničkih nauka05.11.2020.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka10.12.2019.
Saradnik u nastaviInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka10.12.2018.