Asistent Jelena Petrović


Nedostaje slika

Jelena Petrović

Asistent


Telefon021/485-2142
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Jelena Petrović, asistent-master, rođena je 12. 12. 1994. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu "Svetozar Marković-Toza" završila je 2009. godine, a srednju ekonomsku školu "Svetozar Miletić" završila je 2013. godine u Novom Sadu. Osnovne studije Inženjerskog menadžmenta upisuje 2013. godine a završava ih 16. 10. 2017. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom 8,32 i stiče zvanje Diplomirani inženjer menadžmenta. Master studije Inženjerskog menadžmenta završava 24. 04. 2019. godine sa prosečnom ocenom 9,73 na istom fakultetu i stiče zvanje Master inženjer menadžmenta. U zvanje Saradnik u nastavi izabrana je 05. 03. 2018. godine. Dok je u zvanje Asistent-master izabrana 29. 10. 2019. godine. Trenutno je student na trećoj godini doktorskih akademskih studija. UNO: Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment.

Asistent
15.11.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent29.10.2022.14.11.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent29.10.2019.28.10.2022.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Stručni saradnik-Laborant01.10.2019.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Saradnik u nastavi05.03.2018.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStanković J., Medvecki D., Rakić S., Ćurčić J., Gračanin D.: How to create attractive customer experience: Implementation of Kano's theory in higher education, 8. International Conference on Mass Customization and Personalization - MCPC, Novi Sad, 19-21 Septembar, 2018, pp. 275-280, ISBN 978-86-6022-080-8
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka29.10.2022.
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka29.10.2019.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka05.03.2019.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka05.03.2018.