vanr. prof. dr Dragana Bajović


Nedostaje slika

dr Dragana Bajović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2524
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Dr Dragana Bajović je diplomirala na Smeru za automatiku na Elektrotehničkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 2007. Doktorirala je 2013. u okviru dualnog programa između Univerziteta Karnegi Melon, Pitsburg, SAD, i Visokog tehničkog instituta u Lisabonu, Portugal. Dr. Bajović je takođe diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet u Beogradu, na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, 2012. Za svoju doktorsku tezu “Brzine velikih devijacija kod distribuiranog zaključivanja” dr Bajović je 2014. dobila nagradu “A. G. Milnes”, koja se dodeljuje doktorskim studentima Univerziteta Karnegi Melon za “doktorsku tezu najvišeg kvaliteta za koju se procenjuje da će imati velikog uticaja na odgovarajuću oblast istraživanja”.
Dr Bajović je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka od 2013., gde je od 2013. do 2015. radila kao istraživač na projektu u okviru BioSens centra, a od 2015. kao docent. Dr Bajović je zaposlena i u Institutu BioSens, Novi Sad, gde radi kao stariji istraživač. Istraživanja dr Bajović uključuju statističku obradu signala u informacionim mrežama (senzorskim, društvenim), primenu optimizacionih alata u elektrotehnici, proizvode slučajnih matrica i primenu alata velikih devijacija u detekciji i estimaciji.

Vanredni profesor
01.12.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.10.2013.01.10.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.12.2015.Katedra za telekomunikacije i obradu signala
NazivU Ustanovi
"Large deviations rates for distributed inference", Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Carnegie Mellon University

2013

"Izračunavanje vrednosti evropske “call” opcije za Hestonov model metodom Gaus-Lagerove i Gaus-Hermitove integracije"

Osnovne studije (po starom)

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

2007

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBajović D., He K., Stankovic L., Vukobratović D., Stankovic V.: Optimal detection and error exponents for hidden semi-Markov models, IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing, 2018, Vol. 12, No. 5, pp. 1077-1092, ISSN 1932-4553
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiBajović D., Jakovetić D., Krejić N., Krklec Jerinkić N.: Newton-like method with diagonal correction for distributed optimization, SIAM Journal on Optimization / Society for Industrial and Applied Mathematics, 2017, Vol. 27, No. 2, pp. 1171-1203, ISSN 1052-6234
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuSavić M., Lukić M., Danilović D., Bodroški Ž., Bajović D., Mezei I., Vukobratović D., Škrbić S., Jakovetić D.: Deep Learning Anomaly Detection for Cellular IoT With Applications in Smart Logistics, IEEE Access, 2021, No. 9, pp. 59406-59419, ISSN 2169-3536
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBajović D., Moura J., Vukobratović D.: Detecting Random Walks on Graphs with Heterogeneous Sensors, IEEE Transactions on Information Theory, 2019, Vol. 65, No. 8, pp. 4893-4914, ISSN 0018-9448
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Bajovic, J. Xavier, J. M. F. Moura, and B. Sinopoli, “Consensus and Products of Random Stochastic Matrices: Exact Rate for Convergence in Probability,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 61 (10), pp. 2557 — 2571, May 2013
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Bajovic, B. Sinopoli, and J. Xavier, “Sensor Selection for Event Detection in Wireless Sensor Networks,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 59 (10), pp. 4938 – 4953, October 2011
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Bajovic, D. Jakovetic, J. M. F. Moura, J. Xavier, and B. Sinopoli, “Large Deviations Performance of Consensus + Innovations Distributed Detection with non-Gaussian Observations,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60 (11), pp. 5987 – 6002, November 2012
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Bajovic, D. Jakovetic, J. Xavier, B. Sinopoli and J. M. F. Moura, “Distributed Detection via Gaussian Running Consensus: Large Deviations Asymptotic Analysis,” IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 59 (9), pp. 4381 – 4396, September 2011
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJakovetić D., Bajović D., Vukobratović D., Crnojević V.: Cooperative Slotted ALOHA for Multi Base Station Systems, IEEE Transactions on Communications, 2015, Vol. 63, No 4, pp. 1443-1456, ISSN 0090-6778, UDK: 10.1109/TCOMM.2015.2403855
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuD. Bajovic, J. M. F. Moura, J. M. F. Xavier, B. Sinopoli: “Distributed Inference Over Directed Networks: Performance Limits and Optimal Design,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 64, no. 13, pp. 3308-3323, 2016
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu30.11.2020.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu01.04.2017.
DocentTelekomunikacije i obrada signalaUniverzitet u Novom Sadu01.12.2015.