Asistent sa doktoratom Dragana Pilipović


Nedostaje slika

Dragana Pilipović

Asistent sa doktoratom


Telefon021/4852471
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent sa doktoratom
01.11.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik29.04.2015.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent29.04.2021.28.04.2024.Katedra za scenski dizajn
NazivU Ustanovi
Arhitektonska studija Vinarije u Sremskim Karlovcima

Diploma

Arhitektura

Kriterijum produkcijeOpis
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJanuar 2018. godina, vođa radionice „KREIRANJE POZORIŠTA SENKI – KREATIVNA RADIONICA“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://raspustiliste.com/dogadaji/program-34-zimsko-raspustiliste/ preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJanuar 2018. godina, vođa radionice „ZIMSKO SELO – KREATIVNA RADIONICA“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://raspustiliste.com/dogadaji/program-34-zimsko-raspustiliste/ preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuAvgust 2017. godina, vođa radionice „SCEN IGRAONICA – školica arhitekture“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://raspustiliste.com/dogadaji/34-raspustiliste-letnje-radionice-zagrevanje-za-skolu/ preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuMaj 2017. godina, vođa radionice „POZORIŠTE SENKI“ u organizaciji - MEĐUNARODNI FESTIVAL NAUKE I OBRAZOVANJA, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=21354 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJun – septembar 2017. godina, radionica scenskog dizajna „Scen vrtić - maske“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Beogradski kej, Novi Sad
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJun – septembar 2017. godina, vođa radionice scenskog dizajna, zajedno sa Darinkom Mihajlović, „Kostim“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Beogradski kej, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=22138 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuSeptembar 2017. godina, vođa radionice „Školica scenografije“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=22226 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuDecembar 2017. godina, vođa radionice „JELKE – KREATIVNA RADIONICA“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://raspustiliste.com/dogadaji/program-34-zimsko-raspustiliste/ preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuDecembar 2017. godina, vođa radionice „JELKE – KREATIVNA RADIONICA“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Raspustilišta Novi Sad, Radnička 20, Novi Sad http://raspustiliste.com/dogadaji/program-34-zimsko-raspustiliste/ preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJun – septembar 2016. godina, vođa radionice scenskog dizajna „SCEN VRTIĆ – školica arhitekture“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Beogradski kej, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=16631 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJun – septembar 2016. godina, vođa radionice scenskog dizajna „Upoznajte svet pozorišta senki“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Beogradski kej, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=16631 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UL32) majstorski kursevi, seminari, radionice i javna predavanja u zemlji i inostranstvuJun – septembar 2016. godina, vođa radionice scenskog dizajna „Školica scenografije“ u organizaciji Scen – Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju i Studentskog kulturnog centra Novi Sad, Beogradski kej, Novi Sad http://www.scen.uns.ac.rs/?p=16631 preuzeto 30. 11. 2018. godine
(UD12) premijerno ili prvo javno izvođenje, odnosno, prikazivanje dramskog i audiovizuelnog umetničkog dela u zemlji i inostranstvuScenografija za lutkarsku predstavu "Božićna priča", u produkciji „Tri groša“, https://mega.nz/#!EWp2BITA!p5rmj5Em-UhL9yRTFyjGQFTzQzGla1_4t2fbUhURfxI
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPešterac A., Pilipović D.: Electronic Database "Theatre Atlas Serbia", u tematskom zborniku "THEATRE SPACE AFTER 20TH CENTURY", 4. međunarodne konferencije u ciklusu "Spectacle - City - Identity", Novi Sad, FTN, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2012, str. 156-171, ISBN 978-86-7892-435-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu**Konstantinović D., Zeković M., Žugić V., Pilipović D., Mičkei K., Pešterac A.: **Зграда пословног инкубатора Новог Сада, (са М.Зековић, В. Жугић, Д. Пилиповић, К. Мичкеијем и А. Пештерац), Нови Сад, 2012. Пројекат је приказан на међународној изложби „Лабораторија простора“ (<eng>„Space Laboratory“</eng>), Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2015. Каталог изложбе: ISBN 978-86-7892-814-7.- <u>Nije povezan časopis</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMičkei K., Pilipović D., Pešterac A., Žugić V.: Idejno rešenje fasade na objektu u Njegoševoj 12 u Novom Sadu - Osvojeno drugo mesto na konkursu, DaNS - Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 2012, No 18, pp. 75-75, ISSN 0351-9775, UDK: CORBISS.SR.-ID 19320844
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Despotović J., Ecet D., Grgić S., Janjušević T., Kojić R., Maraš I., Medić S., Miškeljin B., Pilipović D., Radović M., Tkačenko S., Todorov M., Topić A.: Učešće na međunarodnoj izložbi: „And Tonight, I See Tomorow“, – urbanističko-arhitektonski projekat uređenja površina javne namene dela gradskog jezgra u Novom Sadu (2018), prikazano na međunarodnoj izložbi – „Međuprostor 505“, Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad, 24. oktobra – 07. novembra 2018., i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/medjuprostor505/Me%C4%91uprostor%20505%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMičkei K., Pešterac A., Pilipović D.: Life in 'New' cities as a form of special dwelling, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš: University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 27-28 Septembar, 2012, pp. 151-158, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPešterac A., Mičkei K., Pilipović D.: Transforming the language of architecture of Community Cultural Centre buildings in the Republic of Serbia, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš: University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 27-28 Septembar, 2012, pp. 213-219, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPešterac A., Brkić A., Pilipović D.: Cultural Houses and Cultural Centers: Terminology, Ideology and Cultural Policy, 1. Architecture and Ideology, Beograd: Arhitektonski fakultet, 28-29 Septembar, 2012, pp. 765-772, ISBN 978-86-7924-082-8
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPešterac A., Momirov M., Pilipović D.: Media In Architecture As Subversive Tool, 3. Strand conference, Beograd, 2-17 Decembar, 2015, pp. 26-26, ISBN Media In Architectur
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPilipović D., Mičkei K., Pešterac A.: Industrial centres in Vojvodina - The ideological context of creation and development, 1. Architecture and Ideology, Beograd, 28-29 Septembar, 2012, pp. 61-61, ISBN Web Proceedings
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaMičkei K., Pilipović D.: "Nesvakidašnje i neobične pojave Domova kulture u Republici Srbiji", Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 30-31, ISBN 978-86-7892-563
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaPilipović D.: Arhitektura scenskih objekata u Republici Srbiji, u: Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Novi Sad, FTN, 2011, str. 213-229, , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu uz podršku Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, 2011, ISBN 978-86-7892-255-8
(M53) Rad u naučnom časopisuStojšić M., Pilipović D.: Tekst za rubriku "Scenski dizajn" pod nazivom: "Plakat kao prozor u svet pozorišta" , Scena, 2016, Vol. 2016, No 3-4, pp. 118-125, ISSN 0036-5734
(M53) Rad u naučnom časopisuUrban M., Konstantinović D., Pilipović D.: ARHITEKTONSKA STUDIJA OBJEKTA SOCIJALNOG STANOVANJA SA PROGRAMOM ZA DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE BESKUĆNIKA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2015, Vol. 30, No 13, pp. 2413-2416, ISSN 0350-428X, UDK: 711.4
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Momirov M., Pešterac A., Pilipović D.: Atlas Domova kulture, baza podataka, 2015
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuPilipović D.: SUOČAVANJE : sintezni umetnički rad studenata druge godine doktorskih studija scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu / [Marija Lipkovski Barna, Sofija Mitrović, Darinka Mihajlović, Dragana Pilipović, Vladimir Savić i Dejan Todorović] ; kustosi izložbe Tatjana Dadić Dinulović, Jelena Atanacković Jeličić ; urednik Dejan Todorović], Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2018, (Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, Grafički centar GRID), 2017, ISBN 978-86-6022-018-1
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuPilipović D.: Зграда пословног инкубатора Новог Сада, Каталог међународне изложбе "Лабораторија простора" ('Space Laboratory'), Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2017, ISBN 978-86-7892-814-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka01.11.2023.
AsistentScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka29.04.2021.
Istraživač saradnikScenska arhitektura, tehnika i dizajn-scenska arhitektura i tehnikaFakultet tehničkih nauka01.01.2021.
Istraživač saradnikPrimenjena umetnost i dizajn u arhitekturi i tehniciFakultet tehničkih nauka29.04.2018.
Istraživač saradnikPrimenjena umetnost i dizajn u arhitekturi i tehniciFakultet tehničkih nauka29.04.2015.
Istraživač pripravnikUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajn25.04.2012.