doc. Miloš Jovanović


Nedostaje slika

Miloš Jovanović

Docent


Telefon021/485-2149
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Miloš Jovanović

Adresa: Kosovska 16, Novi Sad

Telefon: 0641446694

Elektronska pošta: milosj@uns.ac.rs

Datum rođenja: 03.01.1983

 

RADNO ISKUSTVO

od oktobra 2011: Saradnik u nastavi , Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za Industrijsko inženjerstvo i menadžment

oktobar 2010 - oktobar 2011: Stručni saradnik u međunarodnoj saradnji, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

februar 2009 - jul 2009: Praksa u okviru izrade master teze, Planet Cluster - konsultantsko preduzeće, Madrid, Španija

EDUKACIJA I SERTIFIKATI

septembar 2008 - jul 2010: Master of International Industrial Management, Politehnički univerzitet u Madridu, Politehnički univerzitet u Milanu, Politehnički univerzitet u Stokholmu (Dvogodišnji Erazmus Mundus program, dobitnik stipendije i trojne diplome)

oktobar 2001 - jun 2008: Diplomirani inženjer elektrotehnika i računarstva - master, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

od oktobra 2008: Stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije

PROJEKTI

mart 2011 - decembar 2011: član menadžment tima FP7 projekta  "Resarchers night - AWARE II" koji je implementiran u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici

oktobar 2006 - jun 2008: učešće na kursu TEMPUS SCM Project C026B06 “ European Expert Training for Accession” , Debrecen, Mađarska

oktobar 2006 - april 2008: član menadžment tima TEMPUS SCM Project C020A06 “Implementation of Students’ Parliaments in Serbia”  

JEZICI

maj 2010: sertifikat španskog jezika Instituta Cervantes, nivo B2

decembar 2008: sertifikat engleskog jezika IELTS (British Council), 65/90

maj 2010: sertifikat nemačkog jezika DAAD, nivo A2

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi26.09.2011.01.09.2012.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent17.11.2017.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Asistent24.09.2012.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Stručni saradnik za međunarodnu saradnju01.10.2010.01.09.2011.Služba za međunarodnu saradnju
NazivU Ustanovi
Optimizacija ulaznih sirovina u fabrici biodizela u Šidu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović M., Mas A., Mesquida A., Lalić B.: Transition of organizational roles in Agile transformation process: A grounded theory approach, Journal of Systems and Software, 2017, Vol. 133, No 11, pp. 174-194, ISSN 0164-1212
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMesquida A., Jovanovic J., Jovanović M., Mas A.: Agile software process improvement: a collaborative game toolbox, IET Software, 2018, Vol. 6, No 6, pp. 1-6, ISSN 1751-8814
(M23) Rad u međunarodnom časopisuSimeunović N., Kamenko I., Bugarski V., Jovanović M., Lalić B.: Improving workforce scheduling using artificial neural networks model, Advances in Production Engineering and Management, 2017, Vol. 12, No 4, pp. 337-352, ISSN 1854-6250
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMas A., Mesquida A., Jovanović M., Barcelo J.: Lessons learned from 4-year empowering project management with TALAIA OpenPPM, Journal of Software: Evolution and Process, 2016, Vol. 28, No 11, pp. 981-989, ISSN 2047-7481
(M23) Rad u međunarodnom časopisuJovanović M., Mesquida A., Radaković N., Mas A.: Agile Retrospective Games for Different Team Development Phases, Journal of Universal Computer Science, 2016, Vol. 22, No 12, pp. 1489-1508, ISSN 0948-695X
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniSimeunović N., Jovanović M., Gračanin D., Lalić B., Radaković N.: Differences of assessing importance in operations management activities in service companies in developed and developing countries, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 275-281, ISBN 978-86-7892-652-5
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniGajić S., Fajsi A., Jovanović M., Morača S., Lalić B.: Project Management methods for stimulating co-creation in IT projects, 6. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 24-26 Septembar, 2014, pp. 83-87
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐaković M., Jovanović M., Lalić B., Cvetković N.: Mitigation Model in the Initiation Phase of Energy Projects, 17. International Scientific Conference on Industrial Systems, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (Novi Sad). Department for Industrial Engineering and Management, 4-6 Oktobar, 2017, ISBN 978-86-7892-978-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniCvetković N., Morača S., Jovanović M., Medojević M., Lalić B.: Enhancing the Agility and Performances of a Project with Lean Manufacturing Practices, 28. DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, Zadar: DAAAM International, 8-11 Novembar, 2017, ISBN 978 - 3 - 902734 - 1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMorača S., Cvetković N., Fajsi A., Jovanović M.: Implementation of Business Excellence Model in Cluster Environment, 9. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, 5-7 Jun, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarjanović U., Tasić N., Jovanović M., Tepić G., Lalić B.: Information systems strategy: e-learning at the university, 12. International May Conference on Strategic Management - Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM), Bor: University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 28-30 Maj, 2016, pp. 248-256, ISBN 978-86-6305-042-6, UDK: 005(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTepić G., Tasić N., Jovanović M., Marjanović U., Lalić B.: Assessment and risk management in the system of dangerous substances, 5. Electronic International Interdisciplinary Conference, Zilina: Publishing Society s.r.o., 8-12 Avgust, 2016, pp. 216-219, ISBN 978-80-554-1248-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTekić Ž., Kovačević I., Vrgović P., Orčik A., Todorović V., Jovanović M.: iDEA Lab: Empowering university – industry collaboration through students’ entrepreneurship and open innovation, 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: University of Nis, 20-21 Jun, 2013, pp. 269-272, ISBN 978-86-6125-083-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoli M., Gajić S., Jovanović M., Nikolić (Pavlović) J., Lalić D.: Projects as a tool for balancing regional development, 1. International Scientific Conference Population: Development/Crisis, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 8 Decembar, 2012, pp. 217-224, ISBN 978-86-7892-467-5
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJovanović M., Moreno Perez J., Lalić B., Todorović V.: Use of cost analysis. estimation and risk management in making project management decisions in construction, Projektna mreza Slovenije - Project Management Review, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 4-9, ISSN 1580-0229<e/ng>
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović M., Marjanović U., Gračanin D., Sekeruš P., Lalić B.: Modernizacija metoda učenja na univerzitetu, 19. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Maribor: Fakultet tehničkih nauka, 18-21 Februar, 2013, pp. 166-169, ISBN 978-86-7892-485-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTodorović V., Jovanović M., Tekić Ž., Lalić B.: Mobilnost vs. Mobility, 1. Trend, Kopaonik, 2011, UDK: XVII skup TRENDOVI RAZVOJA:"EVROPA 2020: Evropa zasnovana na znanju", 07-10.03.2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović M., Todorović V., Krklješ O., Tekić Ž., Lalić D.: Evaluacija kvaliteta i iskustva sa različitih univerziteta u okviru ERASMUS MUNDUS programa, 1. Trend, Kopaonik, 2011, ISBN 978-86-7892-323-4, UDK: XVII skup TRENDOVI RAZVOJA:"EVROPA 2020: Evropa zasnovana na znanju", 07-10.03.2011
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTekić Ž., Ćosić I., Todorović V., Jovanović M.: The interplay of entrepreneurship, technology and business at university settings, 1. Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin, 10 Decembar, 2010, pp. 41-46, ISBN 978-86-84289-41-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTodorović V., Tekić Ž., Jovanović M.: Podsticanje preduzetništva mladih, 1. Naučno-stručni skup "Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment", Zrenjanin, 10 Decembar, 2010, pp. 69-74, ISBN 978-86-84289-41-6
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniJovanović M., Janković V., Jeličić Z.: Optimizacija ulaza u proizvodnji biodizela, 1. Industrijska energetika i zaštita životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope - IEEP, Zlatibor, 24-28 Jun, 2008
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTekić Ž., Todorović V., Jovanović M., Hiršenberger H.: Studentski parlament - iskustva u implementaciji i prvi studentski Tempus projekat, 13. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 5-8 Mart, 2007, pp. 211-213, ISBN 978-86-7892-033-2
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu17.11.2017.
AsistentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka24.09.2015.
AsistentInženjerski menadžment24.09.2012.
Saradnik u nastaviProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment26.09.2011.