Naučni savetnik dr Milan Dimkić


Nedostaje slika

dr Milan Dimkić

Naučni savetnik


Telefon021/485-2456
E-mail
Akademsko zvanjeNaučni savetnik
KancelarijaKompjuterska laboratorija za primenu softvera u IZŽS 012B

Dr Milan A. Dimkić je svoj profesionalni rad, od završetka studija (1978. god.) do danas (2008. god.), obavljao u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, prvo kao asistent, istraživač, a od 1988. godine, kao šef Odseka za zaštitu podzemnih voda, potom kao direktor Zavoda za podzemne vode i, na kraju, direktor Instituta (od 1999. godine). U ovom trenutku dr Milan Dimkić obavlja funkciju predsednika Srpskog društva za zaštitu voda, zastupa našu zemlju kao član izvšnog odbora Međunarodnog udruženja za vode (IWA), zamenik je šefa naše državne delegacije u okviru Međunarodnog udruženja za zaštitu voda Dunava (ICPDR), i drugo. U okviru naučnog rada, dr Dimkić je dao izuzetno značajan i trajan doprinos u sledećim oblastima: - Hidrulike podzemnih voda, specijalno imajući u vidu razvoj teorije i prakse u proračunima uticaja vode koja se oslobađa pri konsolidaciji povlatnih i padinskih slojeva usled crpenja vode u izdani, - Kvaliteta i zaštite podzemnih voda, pri čemu su od posebnog značaja radovi vezani za razgradnju fenola u podzemnim vodama aerobnog karaktera, disperziju i sorbiranje materije u podzemnoj vodi. U monografiji „Samoprečišćavajući efekti na filtraciji podzemne vode dr Dimkić je dao na originalan i nov način, pristup analizi i upotrebi samoprečišćavajućih procesa u podzemnoj vodi, posebno prilikom određivanja procesne linije i zaštite izvorišta podzemnih voda. U okviru praktično-stručnog rada dr Dimkić je, kao obrađivač, projektant ili rukovodilac na implementaciji projekta uradio brojnu i obimnu dokumentaciju (mišljenja, ekspertize, studije, projekti, atesti sistema i drugo). Jedan značajni deo projekata je sproveden u praksi. Ističu se neki od izuzetno interesantnih i složenih poduhvata: - Zaštita izvorišta Požega od prosutog dizel-ulja D-2 na železničkoj stanici, - Rekuperacija i zaštita izvorišta podzemnih voda „Mediana“ u Nišu od upliva trihlor i tetrahlor etilena, - Zaštita izvorišta Rašče (vodosnabdevanje Skoplja) od veće količine šestovalentnog hroma upuštenog u podzemnu vodu u fabrici „Jugohrom“, - Izrada dokumentacije i praćenja izvođenja većeg broja izvorišta podzemnih voda, - U toku je izrada kompleksnih studija: „Pravci razvoja i načini održavanja bunara beogradskog izvorišta“ i „Bilans podzemnih voda Republike Srbije“. Pored radova vezanih za kvalitet i hidrauliku podzemne vode, dr Dimkić je radio na većem broju studija i dao naglašen aplikativan doprinos problemima upravljanja vodama Srbije.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor01.01.2009.01.12.2013.Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
Redovni profesor27.12.2013.Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
NazivU Ustanovi
Promene efektivne poroznosti usled kompresibilnosti litoloških slojeva pri crpenju podzemne vode

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1978

Doprinos izučavanju strujanja podzemnih voda u kompresibilnim subarteskim i arteskim izdanima

Magistratura

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

1986

Mogućnosti primene površinske veštačke infiltracije u procesu pripreme vode za piće

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Građevinski fakultet

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaMilan Dimkic, Heinz-Jurgen Brauch, Michael Kavanaugh, Groundwater Management in Large River Basins, ISBN: 9781843391906, 2008
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaPušić M., Dimkić M.: „Mathematical modeling, a tool for groundwater regime managment“ u Groundwater Management in Large River Basins,, Chapter 5, London, IWA Publishing Alliance House, 2008, str. 457-519, ISBN 1843391902
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaDimkić M., Brauch H., Kavanaugh M.: The self-purifying potential of an aquifer“ u Groundwater Management in Large River Basins,Chapter 3, London, IWA Publishing Alliance House, 2008, str. 129-215, ISBN 1843391902
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVidović D., Dimkić M., Pušić M.: Accelerated non-linear finite volume method for diffusion Original Research, J COMPUT PHYS, 2011, Vol. 230, No 7, pp. 2722-2735, ISSN 0021-9991
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVidović D., Dotlić M., Dimkić M., Pušić M., Pokorni B.: Convex combinations for diffusion schemes, Journal of Computational Physics, 2013, Vol. 246, pp. 11-27, ISSN 0021-9991
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAntić N., Radišić M., Radović T., Vasiljević T., Grujić S., Petković A., Dimkić M., Laušević M.: Pesticide residues in the Danube River Basin in Serbia–a survey 1 in 2009-2011 period, CLEAN - Soil Air Water, 2013, Vol. 41, No 12, pp. 1-13, ISSN 1863-0650
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovacevic S., Radišic M., Lauševic M., Dimkic M., (2016)Occurrence and Behavior of Selected Pharmaceuticals during Riverbank Filtration in the Republic of Serbia, Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344 Publisher: Springer, 2016 First Online: 03 November 2016 doi: 10.1007/s11356-016-7959-4
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRadović T., Grujić S., Kovačević S., Laušević M., Dimkić M. (2016) Sorption of selected pharmaceuticals and pesticides on different river sediments, Environmental Science and Pollution Research, ISSN 0944-1344, Publisher: Springer Verlag, pp. 1-13, Published online: 29 September 2016.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDotlić M., Vidović D., Pokorni B., Pušić M., Dimkić M. (2016) Second-order accurate finite volume method for well-driven flows, Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, Vol. 307, pp.460-475
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadović T., Grujić S., Petković A., Dimkić M., Laušević M.: Determination of pharmaceuticals and pesticides in river sediments and corresponding surface and ground water in the Danube River and tributaries in Serbia (Article) DOI 10.1007/s10661-014-4092-z, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, Vol. 187, No 1, ISSN 0167-6369
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDimkić D., Dimkić M., Soro A., Pavlović D., Jevtić G., Lukić V., Svrkota D (2017) Overexploitation of karst spring as a measure against water scarcity, Environmental Science and Pollution Research, Volume 24, Issue 25, Pages 20149-20159, DOI: 10.1007/s11356-017-9001-x
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDimkić M., Pušić M., Petković A., Boreli - Zdravković Đ.: Several natural indicators of radial well ageing at the Belgrade Groundwater Source, Part 1, Water Science and Technology, 2011, Vol. 63, No 11, pp. 2560-2566
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDimkić M., Pušić M., Obradović V., Đurić D.: Several natural indicators of radial well ageing at the Belgrade Groundwater Source. Part 2. , Water Science and Technology, 2012, Vol. 63, No 11, pp. 2567-2574, ISSN 0273-1223
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMilan Dimkic., Milenko Pusic., Dragan Vidovic., Velibor Isailovic., Brankica. NUMERICAL MODEL ASSESSMENT OF RADIAL-WELL AGEING, J COMPUT CIVIL ENG ISSN: 0887-3801, Vol. 25, No 1,pp. 43 - 49.
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDimkić M., Ranković V., Filipović N., Stojanović B., Isailović V., Pušić M., Kojić M.: Modeling of radial well lateral screens using 1D finite elements, Journal of Hydroinformatics, 2013, Vol. 15, No 2, pp. 405-415, ISSN 1464-7141
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDimkić M., Pušić M., Obradović V., Kovačević S.: The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, Water Science and Technology, 2012, Vol. 65, No 12, pp. 2206-2212
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMajkić-Dursum M., Petković A., Dimkić M (2015) The effect of iron oxidation in the groundwater of the alluvial aquifer of the Velika Morava River, Serbia, on the clogging of water supply wells, Journal of the Serbian Chemical Society, Vol 80, No 7, pp. 947–957, DOI: https://doi.org/10.2298/JSC140204089M
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVasiljevic T., Dujaković N., Radišić M., Grujić S., Laušević M., Dimkić M.: Methods for monitoring of pesticide residues in water: current status and recent trends (, Water Science and Technology, 2012, Vol. 66, No 5, pp. 965-975
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadović T., Grujić S., Dujaković N., Radišić M., Vasiljević T., Petković A., Boreli-Zdravkovic Đ., Dimkić M., Laušević M.: Pharmaceutical residues in the Danube River Basin in Serbia - a two-year survey, Water Science and Technology, 2012, Vol. 66, No 3, pp. 659-665
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNinković D., Babić-Mladenović M., Milovanović M., Dimkić M., Implementation of EU WFD in non-EU Countries: Serbia in the Danube
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M. Main Principles of Groundwater Management in Large River Basins
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojinović-Miloradov M., Dimkić M., Stupavski M., Jokanović S., Beronja B., Tot B., Stošić M.: Emerging substances of concern and their occurrence in surface water and groundwater, 201. TOP 2011, engineering of environment protection, Bratislava, 14-16 Jun, 2011, ISBN 978-80-227-3519-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojinović-Miloradov M., Spanik I., Milovanović D., Miloradov M., Đogo M., Dimkić M.: Good quality of groundwater sources as the challenge for innovative technology, 2. International Conference on Innovative Technologies IN-TECH, Bratislava, 1-3 Septembar, 2011, pp. 384-387, ISBN 978-80-904502-6-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Pušić M., Vidović D.: Multiplicable Discrete Operators In PDE Solvers 2nd WSEAS International Conference on Finite Differences, Finite Elements, Finite Volumes and Boundary Elements
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNinković D., Babić-Mladenović M., Milovanović M., Dimkić M., Milovanović .: Implementation of EU WFD in non-EU Countries: Serbia in the Danube River Basin Skup:International Symposium on Transboundary Waters Management
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Stevanović Z., Đurić D.: Utilization, Protection and Status of Groundwater in Serbia Skup:Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Taušanović V., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D., Slimak T., Petković A., Obradović V., Babić .: Belgrade Groundwater Source, Condition and Possible Development Directions Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Pavlović D., Soro A., Dimkić ., Radenković Z.: Naslov:Revitalization of an Artificially – Recharged Groundwater Source: The Mediana in the City of Niš Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, pp. 247-256
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Pušić M., Brčeski I.: Naslov:"In Situ“ Investigations to Define the Degradation of Phenols in Groundwater Skup:Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 7, No 3/2007, pp. 345-355
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Pušić M., Jordanovski M.: Naslov: The Effect of Layering on the Definition of Aquifer Dispersivity Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 3, No 3/2007, pp. 357-366
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKojić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković ., Krstić M., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić .: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: Regional IWA Conference on „Groundwater Management in the Danube River Basin and Other Large River Basins, Water Science and Technology: Water Supply, 2007, Vol. 3, No 3/2007, pp. 427-423
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrstić M., Kojić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković V., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D.: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Pušić M.: Equivalent Homogeneous Aquifer in Analysis of Groundwater Dispersion Processes Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini Jevtić ., Dimkić D., Dimkić M., Josipović J.: Regulation of the Krupac spring outflow regime Skup: International Conference and Field Seminars „Water Resources and Environmental Problems in Karst“
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić D., Jevtić ., Dimkić M., Soro A.: The Krupac spring hydraulic potential for water supply requirements of the city of Niš Skup: XXX IAHR Congress, Theme B: Urban and Rural Water Systems for Sustainable Development
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Babić Mladenović M., Popović ., Radovanović M.: Monitoring of the Danube river and its tributaries upstream of the “Iron Gate I” dam Skup: XIII International Scientific Conference «Danube – River of Cooperation» and 4th Meeting of Seci workgroup on Danube Transport
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Đukić B.: Naslov: Some hydrodynamic aspects of the ground subsidence due to the exploatation of the groundwater Kongres: 27th International Geological Congress
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M., Igrutinović D.: Protection of a water source from an oil spill Kongres: 27th International Geological Congress
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M. Management of Groundwater Sources: Importance of Aerobicity – Belgrade
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Majkić B., Đogo M., Radonić (Jakšić) J., Turk Sekulić M.: Occurrence and behavior of selected pharmaceuticals during bank filtration in Danube river – a three year survey in Serbia, 19. International Conference "Engineering for Environment Protection" – TOP, Časta-Papiernička: Slovak University of Technology in Bratislava, 11-13 Jun, 2013, pp. 151-155, ISBN 978-80-227-3955-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević S., Petković A., Pušić M., Dimkić M.: FATE OF EMERGING POLLUTANTS IN ALLUVIAL GROUNDWATER OF BIG RIVERS IN SERBIA Emerging Pollutants in Water, 2013.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKovačević S., Vojinović-Miloradov M., Sremački M., Radonić (Jakšić) J., Petković A., Dimkić M.: Natural removal of selected emerging polutants due to the river bank filtration, 3. International Conference "Ecology of Urban Areas", Zrenjanin: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences “Mihajlo Pupin”, 11 Oktobar, 2013, pp. 238-242, ISBN 978-86-7672-210-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDimkić M.: Self Purification Processes in Alluvial Groundwater and Their Significance for Eliminating the Emerging Micropolutants, 2013.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVidović D., Pušić M., Dimkić M.: New 3D Model for Analysis of Pollutant Transport in Groundwater, 2013.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojinović-Miloradov M., Dimkić M., Stupavski M., Jokanović S., Beronja B., Tot B., Stošić M.: Emerging substances of concern and their occurrence in surface water and groundwater, 201. TOP 2011, engineering of environment protection, Bratislava, 14-16 Jun, 2011, ISBN 978-80-227-3519-3
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dimkić M., Aranđelović D., Dimkić D., Miljojković D., Spring „Krupac“ Hidden Potential for the Water Supply Needs of the City of Niš, Monografija „Sićevo and Jelašnica Gorges Environment Status Monitoring, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Univerzitet u Nišu – Građevinsko arhitektonski fakultet, str. 115-120, 2007.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dimkić M., Milovanović M. Neki elementi globanog pristupa upravljanju podzemnim vodama
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Dimkić M., Samoprečišćavajući efekti filtracije podzemnih voda, Monografija, Izdavač „Zadužbina Andrejević“, Beograd, 252 str., 2007.
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDimkić M., Milovanović M.: Neki elementi globanog pristupa upravljanju podzemnim vodama Monografija «Upravljanje vodnim resursima Srbije ‘09», Beograd, Institut za vodoprivredu «Jaroslav Černi», 2011, str. 1-21, ISBN 978-86-82565-24-6
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaDimkić M., Aranđelović D., Dimkić D., Miljojković D.: Spring „Krupac“ Hidden Potential for the Water Supply Needs of the City of Niš Monografija „Sićevo and Jelašnica Gorges Environment Status Monitoring“, Editors: Slaviša Trajković and Saša Branković, Niš, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Univerzitet u Nišu – Građevinsko arhitektonski fakultet, 2007, str. 115-120, ISBN 978-86-80877-26-6, UDK: 502.2(497.11)(082)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKovačević S., Dimkić M., Vojinović-Miloradov M., Mirosavljević Z., Stanisavljević N., Batinić B., Tot B.: IDENTIFICATION OF WATER QUALITY AND DISTRIBUTION OF POLLUTANTS IN THE RIVER DANUBE ON A CITY LEVEL, BY MFA METHOD, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2011, Vol. 2, No 9, pp. 173-176, ISSN 1584-2665
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Brauch H., Kavanaugh .: Neke od aktivnosti IWA-e vezanih za upravljanje podzemnim vodama u slivovima velikih reka , VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2009, Vol. 39, No 4, pp. 5-10, ISSN 0350-5049
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Milovanović M., Đurić D.: Osnovni okviri upravljanja podzemnim vodama u međunarodnom pravu, sa posebnim osvrtom na Evropske direktive – Groundwater Legislation, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2009, Vol. 39, Br. 2,str. 41-48, ISSN 0350-5049
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Boreli-Zdravković Đ., Milovanović D.: Rešenje vodosnabdevanja Kraljeva u neposrednom periodu, srednjoročno i dugoročno, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2003, Br. 2, str. 17-27, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Brauch H. – J., Kavanaugh M., Neke od aktivnosti IWA-e vezanih za upravljanje podzemnim vodama u
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Milovanović M., Đurić D.,Osnovni okviri upravljanja podzemnim vodama u međunarodnom pravu.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M. Neki specifični elementi upravljanja podzemnim vodama
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M.: Pitanje upravljanja podzemnim vodama Libije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 2, Br. 2/2008, str. 19-25, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Radovanović M., Radosavljević P.: Uredjenje režima podzemnih voda u zoni uticaja hidroenergetskog i plovidbenog sistema „Đerdap, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 1, Br. 1/2008, str. 17-24, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Đurić D., Milovanović M.: Odnos graničnih vrednosti parametara kvaliteta podzemne vode prema zaštićenim zonama za intergranularne akvifere, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2008, Vol. 38, Br. 3, Str. 19-36, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M.: Hidrodinamička simulacija traserskog opita 'in situ' – Primer izvorišta 'Žičko Polje', Kraljevo, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2006, Vol. 36, Br. 4, str. 3-19, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Pušić M.: Naslov: Značaj modela šematizacije izdani u analizi transporta materije u slojevitim sredinama Časopis: Građevinski kalendar 2007
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Pušić M.: Hidrodinamička simulacija traserskog opita 'in situ' – Primer izvorišta 'Žičko Polje', Kraljevo, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2006, Br. 4, str. 3-19, ISSN 0350-5049, UDK: 628
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Soro A., Pavlović D., Josipović ., Dimkić D., Jevtić G., Svrkota ., Đurković .: Potencijal vrela „Krupac“ za potrebe vodosnabdevanja grada Niša, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2005, Br 5, str. 33-40, ISSN 0350-5049, UDK: 628
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Taušanović V., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Dimkić ., Radenković Z.: Beogradsko izvorište podzemnih voda – stanje i mogući pravci razvoja, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 6, pp. 23-63, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarjanović N., Milovanović D., Dimkić M., Milovanović M., Babić-Mladenović .: Aktivnosti na sprovođenju okvirne direktive o vodama EU u Srbiji i Crnoj Gori, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 6, pp. 7-10, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Radenković Z., Dimkić D., Soro A., Pavlović D.: Revitalizacija i nadgradnja infiltracionog izvorišta «Medijana» u Nišu, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2004, No 3, pp. 39-56, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Isailović D., Milovanović M., Varga S.: Savremeni svetski trendovi i iskustva u oblasti voda, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2003, No 1, pp. 9-18, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaPetković S., Dimkić M., Marjanović ., Isailović D., Varga ., Milovanović M., Kujundžić B., Rosić M.: Stanje i perspektiva JKP vodovod i kanalizacija u svetlu opšte reorganizacije vodoprivrede Srbije, Skup: Savetovanje o rekonstrukciji JKP vodovoda i kanalizacije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 2002, No 5/2002, pp. 3-29, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Radenković Z., Boreli-Zdravković Đ., Soro A., Josipović J., Despotović J., Milovanović M.: Štete i uticaj bombardovanja na objekte i uslove vodosnabdevanja, Časopis: " YU voda "
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M.: Štete i uticaj bombardovanja na objekte i uslove vodosnabdevanja časopis " YU voda "
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilovanović M., Kujundžić B., Radenković Z., Kordić M., Dimkić M., Zdravković D.: Nacionalni izveštaj o snabdevanju pijaćom vodom u Saveznoj republici Jugoslaviji Časopis "YU voda"
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Soro A., Boreli M., Vuković M., Josipović J.: Podzemna voda kao jedan od resursa za vodosnabdevanje Srbije, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1994, No 5/1994, pp. 13-25, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBoreli M., Pokrajac D., Popović L., Dimkić M.: Zagadjenje i zaštita površinskih i podzemnih voda od otpadnih voda sa deponiha pepela i šljake, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1992, No 4-5/1992, pp. 5-84, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBabac D., Dimkić M., Soro A.: Opšti okviri hidrodinamičkog pristupa problematici izvorišta podzemnih voda, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1989, No 2/1989, pp. 3-15, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIgrutinović D., Dimkić M., Milivojčević M.: Određene aktivnosti na zaštiti podzemnih voda od zagađenja u okviru Instituta za vodoprivredu »Jaroslav Černi« Saopštenja 85-86, Institut za vodoprivredu »Jaroslav Černi«
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaČukić Z., Dimkić M., Perišić M.: Značaj determinacije parametara kvaliteta vode u razmatranju stanja i procesa u izvorištima vode za piće, VODA I SANITARNA TEHNIKA, 1987, No 6/1987, pp. 39-42, ISSN 0350-5049
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐukić B., Dimkić M., Radovanović M.: Utvrđivanje hidrodinamičkih i kompresibilnih karakteristika hidrogeološkog kompleksa na širem području Indjije, Vode Vojvodine, 1986, No 14, pp. 113-121, ISSN 0350-7173
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐukić B., Dimkić M., Radovanović M.: Studija o mogućnosti snabdevanja grada Inđije iz subarteskih akvifera
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Đukić B.: Napomene o parametru efektivne poroznosti i metodama proračuna kretanja podzemne vode pod pritiskom imajući u vidu kompresibilne karakteristike hidrogeološkog kompleksa, Vode Vojvodine, 1985, Vol. 13, pp. 407-424, ISSN 0350-7133
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIgrutinović D., Dimkić M., Perišić M.: Zaštita izvorišta podzemnih voda Požege od incidentno prosute nafte, časopis Vodoprivreda, Beograd,, 1985, No 96-97, pp. 233-240, ISSN 0350-0519
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIgrutinović D., Dimkić M., Perišić M.: Naslov: Zaštita izvorišta podzemnih voda Požege od incidentno prosute nafte Saopštenje: Saopštenja 81-82, Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi"
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Đukić B.: Dopunsko prihranjivanje izdani i kompresija slojeva hidrogeološkog kompleksa kao posledica crpenja podzemne vode, Vode Vojvodine, 1984, No 12, pp. 249-256, ISSN 0350-7133
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Đukić B.: Naslov: Neki hidrodinamički aspekti sleganja tla usled eksploatacije podzemne vode Saopštenja 77-78 Instituta za vodoprivredu ”Jaroslav Černi”
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaDimkić M., Đukić B.: Proces i neki aspekti sleganja tla usled crpenja podzemne vode
(M53) Rad u naučnom časopisuVidović D., Pušić M., Dimkić M.: Naslov: Multiplicable Discrete Operators In Finite Volume Solvers International Journal of Mathematics and Computers in Simulation ISSN:1998-0159
(M53) Rad u naučnom časopisuDimkić M., Pušić M.: Preporuke za projektovanje bunara uzevši u obzir kolmiranje gvožđem na osnovu iskustva Beogradskog izvorišta, Građevinski kalendar, 2008, Vol. 40, pp. 430-596, ISSN 0352-2733, UDK: 624(059)
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić D., Milovanović ., Dimkić M.: Monitoring podzemnih voda prema zahtevima Okvirne direktive o vodama, Građevinski kalendar, 2008, Vol. 40, pp. 377-429, ISSN 0352-2733, UDK: 624(059)
(M53) Rad u naučnom časopisuDimkić M., Pušić .: Značaj modela šematizacije izdani u analizi transporta materije u slojevitim sredinama, Građevinski kalendar, 2007, Vol. 39, pp. 1-27, ISSN 0352-2733
(M53) Rad u naučnom časopisuDimkić M., Taušanović ., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D., Slimak ., Petković ., Obradović V., Babić .: Belgrade Groundwater Source, Condition and Possible Development Directions Journal, „Water Practice and Technology" doi10.2166/wpt.2007.0059.
(M53) Rad u naučnom časopisuDimkić M., Krstić M., Filipović N., Stojanović B., Ranković V., Otašević ., Ivanović M., Nedeljković M., Tričković M., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić ., Kojić M.: Naslov: Comparison of Different Configurations of Ranney Wells Using Finite Element Modeling Časopis: Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics - JSSCM ISSN: 1820-6530 , UDK: UDC: 556.324:519.673
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDimkić M.: Neki specifični elementi upravljanja podzemnim vodama Skup: Konferencija „Savremena građevinska praksa 2009“
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPetković ., Dimkić M., Boreli-Zdravković .: Naslov: Merenje Redox potencijala u podzemnim vodama: značaj, koncept i problemi Skup: 37. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2008”
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSunarić D., Dimkić M., Nedeljković .: Ponašanje fluida u zemljotresnim uslovima Skup: Prvo naučno-stručno savetovanje „Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija“,
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDimkić M., Pušić M.: Equivalent Homogeneous Aquifer in Analysis of Groundwater Dispersion Processes Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrstić M., Kojić ., Filipović ., Stojanović ., Ranković V., Otašević L., Ivanović ., Nedeljković M., Dimkić M., Tričković ., Pušić M., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D.: Finite Element Modeling of Underground Water Flow with Ranney Wells Skup: SEECCM 06 – First South-East European Conference on Computational Mechanics Editors: Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDivac D., Dimkić M., Milovanović ., Maćić Lj.: Naslov: Doprinos akademika Pećinara planiranju i upravljanju vodnim resursima Srbije Skup: „Akademik Miladin Pećinar – život i delo“
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadenković Z., Pušić M., Jevtić G., Dimkić M.: Naslov: Koncept formiranja i razvoja izvorišta “Hrtovačka Draga” 22. Jugoslovensko savetovanje “Vodovod i kanalizacija 2001”
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBoreli-Zdravković Đ., Dimkić M., Radenković Z.: Naslov: Projektovanje zona sanitarne zaštite – primer zagadjenja aluvijalnih izvorišta Požarevca 22. jugoslovensko savetovanje «Vodovod i kanalizacija ‘01»
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDimkić M., Boreli-Zdravković Đ., Dimkić D., Radenković Z.: Naslov: Perspektive korišćenja podzemnih voda u vodosnabdevanju Beograda Zbornik radova, Vode za 21. vek
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilan Dimkic, Main principles of groundwater management in large river basins, Planning and Management of Water Resources Systems, Proceedings, 25.-27. september, 2008, Novi Sad, 49-62
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Naučni savetnikHidrotehnikaResorno ministrarstvo za nauku28.02.2018.