vanr. prof. dr Dragana Konstantinović


Nedostaje slika

dr Dragana Konstantinović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2467
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Vanredni profesor
01.08.2019.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent09.06.2014.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Arhitektonsko-urbanistička studija Studentskog društvenog centra u Novom Sadu

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2003

Interakcija arhitekture i sistema unutrašnjeg komfora: promene i razvoj odnosa na primerima poslovnih zgrada

Magistratura

Arhitektura

Arhitektonski fakultet

2009

Programske osnove jugoslovenske arhitekture: 1945-1980

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Science and Technology Park of University of Novi Sad, part of Faculty of Technical Sciences, phase 2, Team of authors: Radivoje Dinulović, Darko Reba, Dragana Konstantinović, Miljana Zeković; Collaborators: Dragana Pilipović, Aleksandra Pešterac, Željko Baričić, Višnja Žugić, Aleksandar Kalember, Vladimir Parezanović; Novi Sad, Year of design: 2011 .;Year of Construction: 2016-19; str. 98-99; NEWNESS, Exhibition, Consulate General of the Republic of Serbia in New York , April 15 – 25, 2019; recenzirani dvojezični katalog (Milena Krklješ, PhD), selekcioni odbor: Nina Rappaport, architect, USA; Giovanna Carnevali, architect, Italy; Ligia Nombre, architect, Brazil; Simon Hartmann, architect, Switzerland; Durganand Balsavar, architect, India; kustos: Srđan Jovanović Weiss, PhD.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.ADAPTATION AND RECONSTRUCTION OF NATIONAL THEATER BUILDING IN SUBOTICA; Team of authors: Radivoje Dinulović, Zorica Savičić, Sandra Skenderija; Authors of interior: Zorica Savičić, Dijana Adžemović Anđelković, Dragana Konstantinović, Aleksandra Pešterac, Dragana Pilipović, Karl Mičkei, Goran Govedarica, Ivana Miškeljin, Marko Todorov, Jelena Atanacković Jeličić, Miljana Zeković, Višnja Žugić, Nemanja Đerman, Radomir Kojić, Romana Bošković Živanović, Vladimir Anđelković Location: Subotica; Designed: 2007; Year of construction: 2007-2020; str. 77-80. NEWNESS, International Exhibition, Consulate General of the Republic of Serbia in New York , April 15 – 25, 2019; recenzirani dvojezični katalog (Milena Krklješ, PhD), selekcioni odbor: Nina Rappaport, architect, USA; Giovanna Carnevali, architect, Italy; Ligia Nombre, architect, Brazil; Simon Hartmann, architect, Switzerland; Durganand Balsavar, architect, India; kustos: Srđan Jovanović Weiss, PhD.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Zgrada poslovnog inkubatora Novog Sada,(sa M.Zeković, V. Žugić, D. Pilipović, K. Mičkeijem i A. Pešterac), Novi Sad, 2012. Projekat je prikazan na međunarodnoj izložbi „Laboratorija prostora“ („Space Laboratory“), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2015.Katalog izložbe: ISBN 978-86-7892-814-7.
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.Rekonstrukcija i dogradnja Ekološkog centra „Radulovački“, (sa L.Kuzmanov, N. Miličić, M.Cvijetić),Rad prikazan na međunarodnoj izložbi 35. Salon arhitekture u Beogradu „Još uvek imamo arhitekturu“, 2013., prikazan u dvojezičnom katalogu ISBN 978-86-7415-161-7, str. 32.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)D.Konstantinović, M.Zeković, R.DInulović, D.Reba: Specijalno priznanje za realizaciju u Vojvodini, u kategoriji Arhitektura, na 22. Salonu arhitekture Novi Sad, 2020 (međunarodni selekcioni odbor i žiri: Daniela Škarica (Hrvatska), Dario Kristić (BiH), Dragan Marinčić (RS), Leonid Nešić (RS), Srđan Tadić (CG), Maja Ivanić (SLO)), za objekat Naučno-tehnološki park univerziteta u Novom Sadu, deo na Fakultetu tehničkih nauka, faza 2; objavljeno u katalogu Salona, ISBN 978-86-81662-01-4, str.37.
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Miljana Zeković, Dragana Konstantinović, Višnja Žugić: Nagrada Ranko Radović 2019. godine, u kategoriji Kritičko-teorijski tekstovi o arhitekturi za udžbenik “Koncepti, programi i funkcije arhitektonskih projekata paviljonskih struktura”, Fakultet tehničkih Nauka, Novi Sad, 2018. Osnivač nagrade Ranko Radović: Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije ULUPUDS; ISBN 978-86-6213-073-0
(SUA1.3) Učešće u radu žirija međunarodnog konkursa, koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)Učešće u radu međunarodnog žirija za međunarodni arhitektonski konkurs Nova mesta, Novi Sad, 2021, u organizaciji Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“, sprovodilac: Društvo arhitekata Novog Sada (DaNS), jun-septembar 2021
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Bojan Stojković, Višnja Žugić, Dragana Konstantinović, Maja Momirov, Miljana Zeković, Slobodan Jović: „Dan u Radničkom domu“, 2019; prikazano na izložbi „Laboratorija prostora 2.0“, 03.12.2019.-20.12.2019, Paviljon i centralni hol Rektorata Univerziteta u Novom Sadu i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijama, selekcioni odbor sa članovima iz 5 država, str. 153-154, ISBN 978-86-6022-232-1, Izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija, 2020.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Belgrade City Museum; Team of authors: Dragana Konstantinović, Slobodan Jović, Dejana Aranicki, Radiša Kostadinović, Miroslav Džigurski, Dešan Stevanović, Čedomir Salatić; Belgrade, Competition project, 2016, prikazano na NEWNESS, International Exhibition, Consulate General of the Republic of Serbia in New York , April 15 – 25, 2019; recenzirani dvojezični katalog (Milena Krklješ, PhD), selekcioni odbor: Nina Rappaport, architect, USA; Giovanna Carnevali, architect, Italy; Ligia Nombre, architect, Brazil; Simon Hartmann, architect, Switzerland; Durganand Balsavar, architect, India; kustos: Srđan Jovanović Weiss, PhD. str. 86-88
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Конкурс за идејно архитектонско решење адаптације и реконструкције Дома револуције у Никшићу (2016), аутори: Константиновић Д., Зековић, М., Жугић, В., Стојковић Б., Јовић, С., Ставановић, Д.; селектирани архитектонски пројекат за међународну изложбу How not to win architectural competition (кустоси изложбе Ј. Митровић, В. Перић), децембар 2017; селекциони одбор: Juliet Rufford (UK), Tien Ling (Taiwan), Jorge Palinhos (Portugal), Erika Petrić (Austria), James Dalton (Australia), Egle Navickiene (Litvanija), Ephemera Collective (Srbija); објављено у двојезичном каталогу изложбе, ISBN 978-86-7892-996-0, (научна резензија: др Маја Ђилас) стр. 12-13; приказано на NEWNESS, International Exhibition, Consulate General of the Republic of Serbia in New York , April 15 – 25, 2019; recenzirani dvojezični katalog (Milena Krklješ, PhD), selekcioni odbor: Nina Rappaport, architect, USA; Giovanna Carnevali, architect, Italy; Ligia Nombre, architect, Brazil; Simon Hartmann, architect, Switzerland;
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Зековић М., Константиновић Д., Жугић В., Гарбош В., Стојковић Б: Конкурс за пројекат представљања Републике Србије на Међународној изложби архитектуре у Венецији - Re:Load, 2014.године, селектирани архитектонски пројекат за међународну изложбу How not to win architectural competition (кустоси изложбе Ј. Митровић, В. Перић), децембар 2017; селекциони одбор: Juliet Rufford (UK), Tien Ling (Taiwan), Jorge Palinhos (Portugal), Erika Petrić (Austria), James Dalton (Australia), Egle Navickiene (Litvanija), Ephemera Collective (Srbija); објављено у двојезичном каталогу изложбе, ISBN 978-86-7892-996-0, (научна резензија: др Маја Ђилас) стр. 88-89; приказано на NEWNESS, International Exhibition, Consulate General of the Republic of Serbia in New York , April 15 – 25, 2019; recenzirani dvojezični katalog (Milena Krklješ, PhD), selekcioni odbor: Nina Rappaport, architect, USA; Giovanna Carnevali, architect, Italy; Ligia Nombre, architect, Brazil; Simon Hartmann, architect, Switzerland; Durga
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom."Border", umetnički projekat prikazan na međunarodnoj izložbi Bejing International Biennale, Central Academy of Drama, Peking, NR Kina,(kustos i autor projekta sa T.Dadić-Dinulović)Prikazan u katalogu "2013-2014 World Stage Design Students` Works", China Culture and History Press, Peking, NR Kina, 2014, str.90, ISBN 978-7-5034-5385, izdavač: China Culture and History Press, Peking, NR Kina; učešće na izložbi „International Conference and Exhibition On Architecture (2nd; 2014; Belgrade): Facing the Future“, STRAND; Belgrade, 2014, str. 43, ISBN 978-86-89111-05-7.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Konstantinović D., Zeković M., Jović S., Momirov M., Mitrović J.: Istraživački studio projekat - Strategija razvoja objekta železničke stanice Novi Sad, međunarodna izložba 21. Salon arhitekture Novi Sad, kategorija: eksperiment u arhitekturi; Novi Sad, Galerija Macut, Spens, 29. septembar - 6. oktobar 2018; selekcioni odbor: Cimolini M. (Slovenija), Jovanović Vajs (Weiss) S. (SAD); Mrđa A. (Crna Gora); Srčo J. (Bosna i Hercegovina), Bede A. (Srbija); katalog ISBN 978-86-919345-5-2
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom“Seeing the Invisible” - international interdisciplinary exhibition of spatially oriented provocations; DAN u Radničkom domu, Novi Sad, Serbia, 21/22 september 2019; Curatorial team: Dragana Konstantinović, Miljana Zeković, Višnja Žugič, Maja Momirov, Slobodan Jović, Bojan Stojković; Selection Committee: Bálint Bolcsó (Hungary), Nebojša Čamprag (Germany), Andrew Filmer (United Kingdom), Miodrag Kuč (Germany), Lana Lovrenčić (Croatia), Vladimir Macura (Serbia), Johannes Riquet (Finland), Slobodan Danko Selinkić (Serbia), Ljubica Slavković (Serbia) (Izdavač: Baza – platforma za prostorne prakse; ISBN 978-86-80729-00-8)
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMeđunarodna izložba 21. Salon arhitekture Novi Sad, Galerija Macut, Spens, 29. septembar - 6. oktobar 2018; kustosi i autori koncepta: Bede A., Konstantinović D., Jović S., Momirov M., Strehovec A. selekcioni odbor: Cimolini M. (Slovenija), Jovanović Vajs (Weiss) S. (SAD); Mrđa A. (Crna Gora); Srčo J. (Bosna i Hercegovina), Bede A. (Srbija); katalog ISBN 978-86-919345-5-2
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom„Сусрет/Encounter“ – изложба архитектонских пројеката ефемерног позоришта за ИНФАНТ2016, Нови Сад, Србија, 2016. Члан кустоског тима (са M.Зековић, В. Жугић и С. Грабовцем). Каталог изложбе: ISBN 978-86-7931-535-9 Каталог фестивала: ISBN 978-86-7931-524-3. http://www.infant.rs/
(SUA1.6) Kustoski rad na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom20.Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANjE/REWIRING”,Novi Sad, 2016. Autor dizajna postavke i kustos međunarodne izložbe (sa S.Jović, M.Momirov, A.Bede, I.Kalc, A.Tamaš Dačić, M.Cvijetić); Katalog izložbe specijalno izdanje časopisa „DaNS, časopis za arhitekturu i urbanizam“, br. 081 - ISSB 0351-9775.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaKonstantinović D.: AGEING OF THE MODERN ARCHITECTURE – Cultural and Architectural Decontextualisation of Performance Buildings in Former SFRY, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2012, str. 248-267, ISBN 978-86-7892-435-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović V., Kocić D., Konstantinović D.: TWO MODERNIST BUILDINGS UNDER THE INFLUENCE OF DOUBLE TRANSITION - RADNIČKI DOM AND SOKOLSKI DOM IN NOVI SAD, SERBIA, 1. International Scientific Conference: Post-socialist transformation of the city, Novi Sad: Faculty of Philosophy in Novi Sad, 12-13 November, 2019, pp. 83-99, ISBN 978-86-6065-602-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D., Jović S.: Size matters: problems and potentials of bigness of public socialist buildings, 1. Three Decades of Post-socialist Transition, Darmstadt: TU Darmstadt, 17-18 May, 2019, pp. 180-189
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D., Jović S.: SPACES AND PLACES OF CULTURE AND CREATIVE INDUSTRIES: CHALLENGES OF DESIGNING AND BUILDING NEW CULTURAL INFRASTRUCTURE , 14. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 November, 2018, pp. 673-680, ISBN ISBN 978-86-6022-105
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJandrić R., Konstantinović D.: DESIGN PARTICIPATION: FROM RHETORIC TO PRACTICE (AND BACK?), 13. Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, 24-25 May, 2018, pp. 706-714, ISBN 2566-4484
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D., Zeković M.: Theorizing infinitesimal space, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences Department of Architecture and Urbanism, 21-23 Septembar, 2015, pp. 311-316, ISBN 978-86-7892-755-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović, D., Zeković, M.: Research and Pre-design, International Conference on Architectural Research ICAR, Bukurešt, 2015, „Ion Mincu“ Publishing House, ISSN 2393 – 4425, str. 169-174.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D.: Space, Program and Social Context – the Margins of Modernism and their Significance, 1. ON ARCHITECTURE, Beograd: Strand: Sustainable Urban Society Association , 9-10 Decembar, 2013, pp. 119-127, ISBN 978-86-89111-04-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D.: Building of cultural infrastructure - Programmatic conception of cooperative and cultural houses in former SFRY, 6. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 Novembar, 2012, pp. 837-843, ISBN 978-86-7892-453-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D.: The ideals of the socialist city: Programming of the public space and cities in formerSFRY, 1. Architecture and Ideology, Beograd, 28-29 Septembar, 2012, pp. 495-503, ISBN 978-86-7924-082-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKonstantinović D.: Dealing with the programme of the socialist city - synthetic urbanism of Vjenceslav Richter, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 136-142, ISBN 978-86-88601-05-4
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKonstantinović D., Jović S.: METACODE OF MODERNISM: NOVI SAD THE MODERN CITY, 1. International Scientific Conference: Post-socialist transformation of the city, Novi Sad: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 12-13 November, 2019, pp. 22-23
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaJovanović Popović M., Ignjatović D., Zeković B., Đurišić Ž., Batić I., Bakić V., Mirkov N., Kljajić M., Konstantinović D., Miletić N., Alavuk N., Dimitrijević B., Radivojević A., Pucar M.: Typology of school gyms in the Republic of Serbia, Beograd, Deutsche gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2019, ISBN ISBN 978-86-80390-34
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaJovanović Popović M., Ignjatović D., Zeković B., Đurišić Ž., Batić I., Bakić V., Mirkov N., Kljajić M., Konstantinović D.: Application of renewable energy sources in school, gym and kindergarten buildings, Beograd, Deutsche gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2019, ISBN 978-86-80390-33-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKonstantinović D.: From socialist welfare to capitalist (in)efficiency; The spatial transitions of the SPENS City Sports Centre (Novi Sad), u The Caring State and Architecture: Sites of Education and Culture in Socialist Countries, Galjer J. i Lončar S. (eds.), Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo, 2021, str. 154-176
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKonstantinović D., Terzić A.: Nove funkcije jugoslovenskog memorijalnog nasleđa u digitalnom okruženju, u Digitalni horizonti kulture, umetnosti i medija (M.Dragićević Šešić i T.Nikolić (urednice)), Beograd, Institut za pozorisˇte, film, radio i televiziju, Fakultet dramskih umetnosti/Clio, 2021, str. 301-322, ISBN 978-86-82101-86-4 (F, UDK: 2021.725.945:004.9(497.1)
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaKonstantinović D., Jović S.: IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY DESIGN: NOVA MESTA AND MIKROGRANTING PROJECTS, In PARTICIPATORY PROCESSES IN URBAN PLANNING (Kostreš, M; Hanson, H. editors), Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 2019, str. 196-213, ISBN 978-86-6022-190-4
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaKonstantinović D.: NOVI SAD RAILWAY STATION AS A PARADIGM OF THE URBAN AND SOCIAL TRANSFORMATION OF THE CITY, In European Railway Heritage (Draganić A. & Silagyi M., editors), Novi Sad, University of Novi Sad, 2021, str. 91-108, ISBN 978-86-499-0248-0
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaKonstantinović D.: "Programske osnove Domova kulture u kontekstu promena ideološke društvene slike", u Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, 2014, str. 29-44, ISBN ISBN 978-86-7892-563
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKonstantinović D., Jović S.: Kulturna i kreativna infrastruktura Novog Sada: potencijali alternativnog modela razvoja, Kultura polisa, 2018, Vol. 15, No 3, pp. 103-116, ISSN 1820-4589, UDK: 316.7:315.334.56
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKonstantinović D., Jović S.: Novi Sad moderni grad: istraživanje, vrednovanje i kuriranje neapsorbovane modernizacije grada, Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti u Beogradu, 2021, Vol. 17, pp. 23-32, ISSN 0522-8328
(M62) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKonstantinović D.: Berlin: jedan, dva pa jedan, 1. Granica - Uzroci i posledice pada Berlinskog zida, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 29 Mart, 2014, ISBN 978-86-7892-670-9
(M66) Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značajaDadić Dinulović T., Konstantinović D., Pešterac A.: Granica: uzroci i posledice Berlinskog zida, knjiga apstrakata, 1. Granica - Uzroci i posledice pada Berlinskog zida, Novi Sad: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 29 Mart, 2014, ISBN 978-86-7892-670-9
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Momirov M., Pešterac A., Pilipović D.: "Atlas Domova kulture", originalna baza podataka, 2015, realizovano u okviru projekta tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (verifikovano kao M86 od strane MNTRS) "Tehničko-tehnološko stanje i potencijali objekata domova kutlure u Republici Srbiji", TR 36051, Izdavača: Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju - SCEN, FTN.
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKonstantinović D., Momirov M., Jović S., Bede A.: Fokus na modernizam – SPENS, izložba: 26.12.2019-31.1.2020, Društvo arhitekata Novog Sada; katalog (naučna recenzija: dr Miljana Zeković), Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2020, ISBN 978-86-81662-00-7
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuIvanić R., Konstantinović D., Jović S., Momirov M., Bede A., Strehovec A.: Fokus na modernizam - Arhitektura Novog Sada 1970 -1985 Istorijski arhiv grada Novog Sada, 26. Decembar 2018 – 15. Januar 2019. naučna recenzija: dr Miljana Zeković, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2018, ISBN 978-86-919345-4
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuIvanić R., Bede A., Tamaš Dačić A., Jović S., Konstantinović D., Momirov M.: Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950-1970 Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 23.03.-09.04. naučna recenzija: doc dr Mirjana Sladić, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2017
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuDadić Dinulović T., Konstantinović D.: Granica, Novi Sad, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2014, ISBN 978-86-7892-671-6
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetЗековић, Миљана; Константиновић, Драгана; Жугић, Вишња: „Концепти, програми и функције архитектонских пројеката павиљонских структура”; Факултет техничких наука - Едиција: уџбеници; 2017; ИСБН: 978-86-7892-950-2
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeDinulović R., Konstantinović D., Zeković M. „Arhitektura objekata domova kulture u Republici Srbiji“, ISBN 978-86-7892-563-4, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaKonstantinović, D., Dom jugoslovenske kulture, Kultura, časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku (ISSN 0023-5164), No.161/2019, str. 70-88.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.08.2019.
DocentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija09.06.2014.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka13.08.2012.
Asistent - stari nazivArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka13.07.2009.