Asistent mr Nikola Suzić


Nedostaje slika

mr Nikola Suzić

Asistent


Telefon021/485-2192
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
KancelarijaKabinet 107

Mr Nikola A. Suzić dipl. maš. inženjer rođen je 13. decembra 1981. godine u Somboru, opština Sombor, AP Vojvodina.

Osnovnu školu završio je u Somboru 1996. godine, a gimnaziju 2000. godine, takođe u Somboru. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, smer proizvodno mašinstvo 2005. godine.

Magistarsku tezu pod nazivom Istraživanje mogućnosti primene koncepta „masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca“ (mass customization) u uslovima efektivnih proizvodnih sistema odbranio je 2010. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Na Fakultetu tehničkih nauka zaposlio se odmah posle diplomiranja u zvanju saradnika u nastavi, kasnije asistenta pripravnika, na predmetu Projektovanje proizvodnih sistema. Od 2010. godine radi u zvanju asistenta sa magistraturom.

Izvodio je i izvodi vežbe na sledećim predmetima:

-Proizvodni sistemi

-Procesi transfera tehnologija

-Teorija odlučivanja i kvantitativne metode

-Platforma za upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Oženjen je. Otac je jednog deteta. Živi u Novom Sadu.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent pripravnik01.03.2009.01.08.2010.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent pripravnik01.04.2007.01.09.2008.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Saradnik u nastavi01.03.2006.01.03.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom31.08.2010.01.12.2014.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Tehnologija oblikovanja tela razvodnika sa konstrukcijom alata

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2005

Istraživanje mogućnosti primene koncepta "masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca" (mass customization) u uslovima efektivnih proizvodnih sistema

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaAnišić Z., Freund R., Suzić N.: Mass Customization and Personalization in Southeast Europe, DAAAM International Scientific Book 2013, Vienna, DAAAM International Publishing DAAAM International Vienna, 2013, str. 389-416, ISBN 978-3-901509-94-0
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSuzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 12, pp. 724-731, ISSN 0039-2480
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAnišić Z., Veža I., Suzić N., Sremčev N., Orčik A.: Improving product design with IPS-DFX methodology incorporated in PLM software, Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, 2013, pp. 183-193, ISSN 1330-3651
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Anišić Z., Forza C.: Introducing Mass Customization to SMEs in Furniture Industry: A Case Study, 7. World Conference on Mass Customization, Personalization, and Co-Creation (MCPC), Aalborg: Springer, 4-7 Februar, 2014, pp. 287-300, ISBN 978-3-319-04270-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Anišić Z., Orčik A., Sremčev N.: Company Size and Successful Mass Customization, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 241-246, ISBN 978-86-7892-432-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka , 23-24 Septembar, 2010, pp. 153-162, ISBN 978-86-7892-277-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, 4. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 23-24 Septembar, 2010, pp. 163-167, ISBN 978-86-7892-277-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Anderla A., Mirković M.: Using CAD systems in customized product design , 3. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Palić: FTN Novi Sad, 3-6 Jun, 2008, pp. 165-169, ISBN 978-86-7892-114-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSremčev N., Lazarević Đ., Lazarević M., Suzić N.: Information Management of Distributed Production Systems, 9. International May Conference on Strategic Management - Majska konferencija o strategijskom menadžmentu (MKSM), Bor: Univerity of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, 24-26 Maj, 2013, pp. 514-522, ISBN 978-86-6305-006-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOrčik A., Anišić Z., Fuerstner I., Suzić N., Sremčev N.: Co-creation in product development - students in an innovation contest, 1. International Conference on Technology Transfer - ICTT, Niš: University of Niš, and Faculty of Electronic Engineering Niš, 20-21 Jun, 2013, pp. 259-264, ISBN 978-86-6125-083-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević M., Ćosić I., Suzić N., Sremčev N., Lazarević Đ.: Research of Possibility to Implement Lean Principles in Product Disassembly Systems, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies - LeanTech, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, 5-6 Septembar, 2013, pp. 27-38, ISBN 978-86-7680-283-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSremčev N., Stevanov B., Suzić N., Anišić Z.: Managing Data in Multiple Locations Production Systems: Case Study of The Railway Braking Devices Overhaul, 2. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech – College of Applied Sciences, , 5-6 Decembar, 2013, pp. 93-98, ISBN 978-86-7892-565-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Anderla A., Stefanović D., Veža I., Sremčev N.: Successsfully Solving the Configuration of Mass Customized Products , 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 75-78, ISBN 978-86-7892-399-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSremčev N., Suzić N., Anišić Z., Gecevska V.: Improving Product Design Efficiency Using DFX Tools in PLM Surroundings, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured: Faculty of Technical Sciences, 24-26 Maj, 2012, pp. 79-84, ISBN 978-86-7892-399-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOrčik A., Stojanova T., Suzić N., Gecevska V.: Requirements Management as a PLM Tool in Supporting Mass Customization, 5. International Conference on Mass Customization and Personalization in Central Europe MCP-CE, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 19-21 Septembar, 2012, pp. 175-179, ISBN 978-86-7892-432-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSremčev N., Ćosić I., Suzić N., Stevanov B.: Application of PLM Systems in Group Technology Approach, 23. DAAAM International Symposium, Zadar: DAAAM International, Vienna, Austria, EU, 2012, 24-27 Oktobar, 2012, pp. 981-984, ISBN 978-3-901509-91-9, UDK: ISSN 2304-1382
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRikalović A., Pavić A., Suzić N., Gračanin D.: Project Management Using Open Source Internet Tools, 4. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 5-7 Maj, 2011, pp. 987-994, ISBN 978-608-65144-2-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSremčev N., Suzić N., Ćosić I., Anišić Z.: Enabling DFx Tools Using PLM Software Solutions, 1. Regional Conference - Mechatronics in Practice and Education (MECHEDU), Subotica: Subotica Tech, College of Applied Sciences, , 8-10 Decembar, 2011, pp. 363-369, ISBN 978-86-85409-67-7, UDK: 007.5 (082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVrgović P., Glassman B., Walton A., Vidicki P., Suzić N.: Market Driven Inventions in SMEs - A Model for Growing Economies by Connecting Entrepreneurial Inventors with Local Companies, 3. International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 27-29 Maj, 2010, pp. 810-817, ISBN 978-86-7892-250-3, UDK: 005(082), 001.895(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSuzić N., Lazarević M., Sremčev N.: Design for Product Variety, 6. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Palić: Fakultet tehničkih nauka, 29-30 Septembar, 2010, pp. 219-222, ISBN 978-86-7892-278-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVrgović P., Suzić N.: Idea management - History and application in production processes improvement, 14. International Scientific Conference on Industrial Systems - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 559-564, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.5(082)
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaSuzić N., Anišić Z., Ćosić I.: Reconfiguring Production and Organizational Structures for Mass Customization in Furniture Industry; Chapter 20 of Innovative Production Systems Key to Future Inteligent Manufacturing; Scientific Monography, Maribor, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineeing, Maribor; Faculty of Mechanical Engineering, Skopje, 2010, str. 257-275, ISBN 978-961-248-250-3
(M53) Rad u naučnom časopisuTeodora S., Suzić N., Orčik A.: Implementation of Mass Customization Tools in Small and Medium Enterprises, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2012, Vol. 3, No 4, pp. 253-260, ISSN 2217-2661
(M53) Rad u naučnom časopisuTodić V., Suzić N.: Systematization of preventive maintenance procedures of braking systems for rail vehicles and criteria for brake inserts replacement, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 2, ISSN 1821-4932, UDK: 621
(M53) Rad u naučnom časopisuSuzić N., Vrgović P., Rikalović A.: Potentials of Mass Customization on Furniture Market of Vojvodina, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 2, pp. 83-86, ISSN 2067-3809
(M53) Rad u naučnom časopisuVrgović P., Glassman B., Walton A., Vidicki P., Suzić N.: Market driven inventions in SMEs - a model for growing economies by connecting entrepreneurial inventors with local companies, Annals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering, 2010, Vol. 8, No 2, pp. 219-224, ISSN 1584-2665
(M72) Odbranjen magistarski radSuzić N.: Istraživanje mogućnosti primene koncepta "masovne proizvodnje prema individualnim zahtevima kupca" (mass customization) u uslovima efektivnih proizvodnih sistema, Novi Sad, Monografska publikacija, 2010
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžment31.08.2013.
AsistentProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka31.08.2010.
Asistent pripravnikProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka27.03.2007.
Asistent pripravnikProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka01.03.2005.