vanr. prof. dr Predrag Teodorović


Nedostaje slika

dr Predrag Teodorović

Vanredni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 402

1998-2003 studirao na Fakultetu tehničkih nauka (odsek Elektrotehnika); novembra 2003. Diplomirao na katedri za Elektroniku sa prosečnom ocenom tokom studija 10,00 (ocena diplomskog rada 10); 2003-2004 Zaposlen na univerzitetu Texas A&M University, u mestu College Station(Texas, USA) kao saradnik na projektu "Substation Automation"; oktobra 2005. zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao asistent-pripravnik; 2007. stekao diplomu Diplomirani inženjer - master i upisao doktorske studije (preostala dva ispita i doktorska disertacija); Nagrade: - 2003. i 2004. proglašavan za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu; - 2004. proglašen za najboljeg diplomiranog studenta Fakulteta tehničkih nauka; - 2001. kao jedan od 100 najboljih studenata Srbije i Crne Gore dobio priznanje i stipendiju Norveške vlade; - Tokom 5 godina studija dobijao nagrade i priznanja kao jedan od najboljih studenata odseka za Elektrotehniku i Računarstvo na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu; - Tokom studija bio stipendista Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, a nakon toga, dve godine, kao postdiplomac, stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine republike Srbije.

Vanredni profesor
15.03.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom02.07.2014.01.01.2015.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent18.06.2009.01.06.2014.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik08.09.2006.01.06.2009.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Asistent pripravnik01.10.2005.01.12.2005.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent01.02.2020.14.03.2024.Katedra za elektroniku
Docent01.02.2015.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Hardversko-softverski interfejs laboratorijskog mikroračunara

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

Dizajn i minimizacija rekurzivnih Bulovih formula za memristivna logička kola

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTeodorović P., Dautović S., Malbaša V.: Recursive Boolean Formula Minimization Algorithms for Implication Logic, IEEE Transactions on Computer-aided Design of Integrated Circuits and Systems, 2013, Vol. 32, No 11, pp. 1829-1833, ISSN 0278-0070
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakanović D., Erdeljan A., Vranjković V., Vukobratović B., Teodorović P., Struharik R.: Reducing off-chip memory traffic in Deep CNNs using Stick Buffer Cache, 25. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 21-22 Novembar, 2017
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStruharik R., Teodorović P.: FPGA Cores for Hardware Evolution of Decision Tree Ensembles, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTeodorović P., Vukobratović B., Struharik R., Dautović S.: Generator sekvenci za izračunavanje proizvoljne n-ulazne Bulove funkcije korišćenjem dva memristora, 20. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 20-22 Novembar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTeodorović P., Vranjković V., Dautović S.: Hybrid Intelligent Algorithm For High-Level Synthesis In Uncertain Design Environment , 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVukobratović B., Teodorović P., Struharik R.: A Novel Voltage-Controlled, Nonlinear Drift Memristor Model, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaTeodorović P.: Dizajn i minimizacija rekurzivnih Bulovih formula za memristivna logička kola, Novi Sad, 2014
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaFakultet tehničkih nauka15.03.2024.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2020.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2015.
AsistentElektronika23.04.2012.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka18.06.2009.
Asistent pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka08.09.2006.