Предмет: Дигитална репродукција (17 - F301)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областГрафичко инжењерство
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ8
Матичне организационе јединице предмета

Катедра за графичко инжењерство и дизајн
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2004..

Циљ курса је образовање студената у области репродукционе технике те њихово оспособљавање за разумевање комплексних репродукционих процеса и примене стечених знања у домену припреме за штампу, дизајна и штампе. Кроз курс се студент упознаје са појмовима репродукционих процеса, који укључују учење о изворима светла, фотохемијским законима, основама људске перцепције, начинима мешања боја, начинима контроле репродукције боја, мерења боје и основама управљања бојом, дигиталном растрирању, пробном отискивању и уређајима за израду графичких филмова и штампарских форми. Студент се учи да разуме употребу тих појмова у контексту учења да се проблем из дате области постави и да се проблем реши, развије способност препознавања проблематике у оквиру техника репродукције у смислу идентификације, формулације (модела) и могућег решавања. Кроз курс студент упознаје и основне принципе инжењерског расуђивања и доношења одлука.
Након завршеног курса студент је упознат са основама људске перцепције, способан је да врши контролу репродукције боје, примени адекватне дензитометријске, колориметријске и спектрофотометријске мерне методе у контроли графичких отисака, адекватно приступи проблемима дигиталног растрирања, професионалној обради фотографија за штампу као и процесима у оквиру припреме за штампу а који се тичу репродукционих техника. По завршетку курса, студент стиче неопходна знања из области репродукционе технике, која ће им омогућити разумевање комплексних репродукционих процеса и њихову примену у будућем професионалном раду као и даљем образовању са посебном важноћу у оквиру курсева који се тичу техника штампе, штампарских форми, науке о боји и управљања бојом.
Уводна разматрања и основни појмови у области репродукционе технике и репродукционих процеса. Карактеристике извора светла: типични извори светла у репродукционој техници, ласери, карактеристике LED диода. Фотохемијски закони. Графички филмови: основна својства и врсте графичких филмова, обрада графичких филмова. Основе људске перцепције. Начини мешања боја. Инструментална контрола репродукције боја: оптичка густина, тонске вредности, пораст тонских вредности, штампарски контраст, сиви баланс, сивило и нечистоћа, преклапање, Основи CIE колориметрије. Мунселов систем, HSB. Дијаграм хроматичности. CIE Lab и Luv, разлика боја. Основе мерења боја: мерне геометрије, дензитометар, колориметар, спектрофотометар. Основе управљања бојом: профили,калибрација, намере приказа. Основе дигиталних слика: дигитална слика, резолуција, димензија пиксела, дубина битова,величина слике. Скенери: типови скенера, карактеристике скенера. Дигитални фотоапарати: типови сензора, CCD, CMOS, X3, начини снимања, конструкција, крактеристике,објективи, експозиција, ISO осетљивост, изоштравање. Формати датотека за снимање: RAW, TIFF, JPG. Формати фајлова у графичкој индустрији. RIP</eng > i operacije RIPa. PDF. UCR i GCR. Digitalno rastriranje: rezolucija, linijatura, uglovi i rozete, moire, uglovi rastriranja, AM, FM, hibridno rastriranje, uglovi rastriranja, iracionalno rastriranje, superćelije. Probni otisak i vrste probnih otisaka. Uređaji za osvetljavanje filmova i ploča. Praktičan deo prati teorijska izlaganja: denzitometrijska i kolorimetrijska kontrola reprodukcije grafičkih filmova i otisaka odogovarajućim mernim instrumentima i rad u odogovarajućem programskom alatu za digitalnu reprofotografiju gde se izučavaju ispravke, prilagođavanja i unapređivanja digitalnih slika radi što bolje i vernije reprodukcije.
Настава се изводи савременим дидактичким средствима и методама, интерактивно, у виду предавања, рачунарских и лабораторијских вежби. На предавањима се излаже теоријски део градива пропраћен примерима и симулацијом решења ради лакшег разумевања предметне материје. Материјали са предавања су доступни студентима у .pdf формату. Рачунарске вежбе су организоване на начин да допуне знања из области дигиталне репрофотографије а на лабораторијским вежбама се практично примењују стечена знања на расположивој лабораторијској опреми из области контроле и мерења параметара квалитета репродукције филма и отисака. Поред предавања и вежби редовно се одржавају и консултације.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergЕнглески
Yule, J., Field, G.Principles of Color Reproduction2000GATF Press, PittsburghЕнглески
Новаковић, Д., Пештерац, Ч.Дензитометрија и колориметрија: приручник за вежбе2006Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Карловић И.,Томић, И., Риловски, И.Дигитална репрофотографија2012Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Новаковић, Д., Павловић, Ж., Дедијер, С.Од компјутера до штампе : Computer to Plate технологије2013Факултет техничких наука, Нови СадСрпски језик
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Одбрањене лабораторијске вежбедада10.00
Одбрањене рачунарске вежбедада10.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда40.00
Присуство на лабораторијским вежбамадада3.00
Присуство на предавањимадада5.00
Присуство на рачунарским вежбамадада2.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Дедијер др Сандра
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Томић др Ивана
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Дедијер др Сандра
Редовни професор

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Илић Тамара
Сарадник у настави

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Милошевић др Растко
Асистент са докторатом

Рачунарске вежбе
Недостаје слика

Голубовић Гала
Асистент

Рачунарске вежбе