Predmet: Grafički sistemi (17 - F306)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Osnovni cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata za učestvovanje u procesu grafičke proizvodnje kroz sticanje znanja o elementima gradnje, strukturi i konstrukciji grafičkih sistema, osnovnim konceptima gradnje grafičkih sistema različitih tehnika štampe, sistema za manipulaciju materijalom i proizvodom, sistema za završnu grafičku obradu, kao njihovom održavanju, ispitivanju i kontroli kvaliteta. Cilj je sticanje znanja i veština neophodnih za razumevanje načina funkcionisanja, uspešnog stavljanja u rad i održavanja grafičkih sistema u cilju uspostavljanja uspešnog i neometanog procesa proizvodnje u svim fazama proizvodnje grafičkih proizvoda.
Nakon uspešno završenog kursa student je u osposobljeni za uključivanje u proces grafičke proizvodnje i da primenom znanja vezanih za način funkcionisanja, uspešnog stavljanja u rad i održavanja grafičkih sistema u cilju uspostavljanja uspešnog i neometanog procesa proizvodnje u svim fazama proizvodnje grafičkih proizvoda. Teorijska znanja i praktične veštine stečene u okviru ovog predmeta se koriste u profesionalnom angažmanu prilikom izbora, korišćenja i održavanja grafičkih sistema, kao i podloga za dalje obrazovanje u oblasti.
Klasifikacija grafičkih sistema, osnovna struktura grafičkih sistema, Grafički sistemi u grafičkim procesima, osnovni mehanizmi grafičkih sistema, opšte o konstrukciji grafičkih sistema, osnovni koncepti gradnje (zaklopni, cilindrični, rotacioni sistemi). Grafički sistemi štampe: visoke štampe, duboke štampe, ravne štampe, propusne štampe, digitalne štampe, hibridni grafički sistemi i specijalni grafički sistemi. Grafički sistemi završne grafičke proizvodnje. Grafički sistemi za ambalažu i grafičke materijale. Složeni grafički sistemi. Elementi složenih grafičkih sistema. Zahtevi postavljanja grafičkih sistema. Održavanje i remont grafičkih sistema. Ispitivanje i kvalitet grafičkih sistema.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune veštine grafičkih tehnologija, a na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novaković, D.Grafički sistemi, skripta2018FTN, Grafičko inženjerstvo, Novi SadSrpski jezik
MacPhee, J.Fundamentals of Lithographic Printing1998GATF Press, PittsburghEngleski
Goldmann, G.The World of Printers2004Oce Printing Systems GmbH, PoingEngleski
Novaković, D., i dr.Grafički sistemi : praktikum za vežbe2015Fakultet tehničkih nauka , Novi SadSrpski jezik
Kipphan, H.Handbook of print media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergEngleski
Novaković, D.Rukovanje materijalom u grafičkim sistemima, monografija2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Kašiković, N.Digitalna štampa2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Kašiković, N.Propusna štampa2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Teschner, H.Offset druck technik1989Fachschriften-Verlag GmbH&Co.KG FellbachNemački
Kner, I.Nyomdaipari enciklopedia1990Atheanaeum, BudapestMađarski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vladić dr Gojko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zeljković dr Željko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maričić Katarina
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Đurđević Stefan
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kašiković dr Nemanja
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vladić dr Gojko
Redovni profesor

Računarske vežbe