Master akademske studije / Inženjerstvo tretmana i zaštite voda - TEMPUS
Inženjerstvo tretmana i zaštite voda - TEMPUS

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer tretmana i zaštite voda (Mast. inž. tret. i zašt. vod.)


Obrazovno polje
Interdisciplinarno


Naučno-stručne oblasti
Tretman i zaštita voda: Tehničko-tehnološke nauke; Prirodno-matematičke nauke


Trajanje (god/sem)
2 / 4


Ukupan broj ESPB bodova
120


Fakultet Tehničkih nauka je u saradnji sa Univerzitetom u Firenci (Universita degli studi Firenze – Scuola di Ingegneria) i Univerzitetom u Skoplju (Univerzitet Sv. Kiril i Metodij - Interdisciplinarne studije za Inženjerstvo životne sredine i resursa) u sklopu Tempus DEREL projekta akreditovao studijski program “Inženjerstvo tretmana i zaštite voda”.
Ove školske godine se upisuje treća generacija studenata master programa. ...
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 131-20-102.009
Izborna pozicija 222000.005
Izborna pozicija 322000.005
Izborna pozicija 4320-100.00-1.008
Tehnološki procesi u kontroli kvaliteta voda32000.008

Godina: 1, Semestar: Letnji

Upravljanje sistemima u zaštiti životne sredine23000.005
Projektovanje i održavanje sistema kontrole kvaliteta u oblasti IZŽS00000.004
Tehnologije obnovljivih izvora energije22000.006
Hidrotehnički objekti i sistemi22100.006
Upravljanje čvrstim otpadom22000.004

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 120-20-200.004
Projektovanje procesa tretmana vode za piće32001.005
Inženjerstvo održive poljoprivrede30201.005
Upravljanje rečnim basenima32001.005
Izborni pozicija 222000.004
Stručna praksa00000.003

Godina: 2, Semestar: Letnji

Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda32000.005
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada000150.0014
Izrada i odbrana master rada00007.0015