Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Обезбеђивање енергије, поред очувања животне средине, представља, не само један од централних текућих проблема данашњег света, већ и суштински фактор развоја и опстанка цивилизације....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Томић др Младен
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Машински материјали4031.008
Основе рачунарства0020.002
Хемија у машинству2020.004
Техничка физика2020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Механика 22200.005
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Изборни предмет 130-20-21.007
Изборни страни језик2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Машински елементи4400.009
Отпорност материјала4400.009
Математика 34200.008

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Системи аутоматског управљања2101.004
Изборни предмет 22200.00-1.004
Изборни предмет 32-30-20-20.00-1.005
Изборни предмет 42200.00-1.004

Година: 3, Семестар: Зимски

Термодинамика3300.006
Механика флуида 13210.007
Термоенергетска постројења3110.005
Обновљиви извори енергије3200.005
Инжењеринг енергетских система2200.004
Стручна пракса0000.003

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи процесне технике3201.005
Основе преноса топлоте3201.007
Мерење и регулисање2200.005
Струјне машине4201.007
Пумпне и компресорске станице3300.006

Година: 4, Семестар: Зимски

Грејање, вентилација и климатизација4121.008
Котловска постројења4121.008
Изборни предмет 530-11-20.007
Изборни предмет 62-31-30-10.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборни предмет 731-30-20.007
Изборни предмет 832-30-10.006
Изборни предмет 932-30-10.007
Изборни предмет 103300.006
Завршни - дипломски рад0000.007