Predmet: Odabrana poglavlja iz informaciono-komunikacionih tehnologija 1 (17 - EMS148)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 27.08.2017..

Dati studentima pregled potrebnih poglavlja iz informaciono-komunikacionih tehnologija, a koja pokrivaju trenutno aktuelno stanje u oblasti. Osposobiti studente za procenu, izbor, kombinovanje i upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i alata specifičnih za domen primene.
Studenti će biti upoznati o trenutno aktuelnim trendovima u informaciono-komunikacionim tehnologijama. Stečena znanja i veštine omogućiće studentima jednostavnije snalaženje pri oceni i izboru adekvatnih savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija i alata u domenu specijalnosti.
Predmet će pokriti delove nekih aktuelnih oblasti iz informaciono-komunikacionih tehnologija: - Pregled aktuelnih standarda i tehnologija koje se razvijaju - Internet i WAN mreže - Mobilne mreže, 5G sistemi i provajderi mobilnih servisa - Internet of Things tehnologije - Softverski definisane mreže SDN - Softver u ICT mrežama - Automobilske komunikacije - Sigurnost na Internetu - Inteligentna automatizacija - Cloud, Fog, Edge Computing - Smart Grid - i drugo.
Predavanja, vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Razni autoriOdabrani stručni članci dostupni elektronski2019IEEE, ITU, 3GPP, InternetSrpski/engleski jezik
Michael B. WhiteComputer Networking: The Complete Guide to Understanding Wireless Technology, Network Security, Computer Architecture and Communications Systems (Including Cisco, CCNA and CCENT)2018Kindle EditionEngleski
M. Vaezi, Z. Ding, H. V. PoorMultiple Access Techniques for 5G Wireless Networks and Beyond2019SpringerEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada30.00
Domaći zadatakdada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Škorić dr Tamara
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stanojević mr Ivan
Predavač

Auditorne vežbe