Предмет: Истраживачке методе (17 - III016)


Основне информације

КатегоријаСтручно-апликативни
Научна областИнжењерски менаџмент
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ3
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2015..

Циљ предмета је да оспособи студенте за спровођење истраживачког рада. Студенти ће стећи знања неопходна за самостално дефинисање истраживачког проблема, дизајнирање истраживачког нацрта, спровођење истраживања, закључивање на основу добијених резултата и њихову презентацију и примену.
Студенти ће по завршетку курса бити оспособљени за самостално планирање, дизајнирање и извођење истраживачких подухвата. Очекује се да ће студенти стећи компетенције за формулисање релевантних истраживачких питања, идентификацију битних фактора, одабир адекватних метода истраживања за његово успешно спровођење, као и извођење закључака за примену. Коначно, студенти ће стећи вештине неопходне за приказ резултата истраживања стручној јавности, употребом савремених софтверских алата.
Предмет ће покрити следеће области: дефинисање истраживачког проблема, претраживање и референцирање извора, варијабле у истраживању, нивои и начини мерења, посредна и непосредна мерења, поузданост, ваљаност, тачност и грешке мерења, нацрти истраживања, улога контролних група, методе и принципи узорковања у истраживању, закључивање на основу резултата истраживања, обликовање и извештавање о резултатима истраживања, алати за помоћ у истраживању и обликовању приказа истраживања, основни принципи писања мастер рада. Да би све наведене области биле адекватно обрађене, предмет је структуиран у три целине које се међусобно допуњују. Прву целину чини скуп методологија којима се управља садржајем истраживања, како претходно постојећих знања, тако и прикупљањем актуелних података у конкретном истраживачком подухвату. Другу целину чини скуп квалитативних и квантитативних методологија за обраду података, уз представљање истраживачких алата погодних за тематику иновационог инжењерства: алати за анализу садржаја, алати за статистички обраду података (SPSS, STATISTICA, R). Трећу целину чини скуп истраживачких метода за закључивање о резултатима обраде података и поређење са претходним истраживањима (анализа, синтеза, индукција, дедукција), као и скуп метода за представљање резултата истраживања писаним путем (писање научног рада и извештаја, коришћењем LATEX система) и усменим путем (презентације, конференције).
Настава ће бити реализована комбиновањем предавања и практичног рада у групама. Предавања ће бити пропраћена студијама случаја академских истраживања у области иновација које ће илустровати како методологија истраживања помаже извођењу закључака и доношењу одлука у иновационим пројектима. Укључивањем у групни рад, студенти ће искусити истраживачки процес од почетка до краја: идентификоваће истраживачки проблем у области иновација, дефинисаће истраживачко питање, дизајнирати истраживачки процес, обрадити литературу, конструисати или адаптирати мерне инструменте, користити статистички програм и доћи до закључака који одговарају на истраживачки проблем.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Ристић, Ж.О истраживању, методу и раду2006Институт за педагошка истраживања, БеоградСрпски језик
Jan Jonker, Bartjan PenninkThe Essence of Research Methodology: A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science2010Springer-VerlagЕнглески
Stefan KottwitzLaTeX Beginners Guide2011Packt PublishingЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Предметни пројекатдада30.00
Тестдада10.00
Присуство на вежбамадада5.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Усмени део испитанеда30.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Врговић др Петар
Редовни професор

Предавања
Недостаје слика

Врговић др Петар
Редовни професор

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Ћулибрк др Јелена
Ванредни професор

Аудиторне вежбе