Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер саобраћаја (Дипл. инж. саобр.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Саобраћајно инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
241


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Симеуновић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13201.006
Нацртна геометрија и техничко цртање3210.006
Физика3111.006
Познавање робе у транспорту2101.004
Основе саобраћаја3201.005
Изборни предмет 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Механика 1 - основе3300.007
Математика 23201.005
Урбанизам и просторно планирање3200.005
Транспортно-логистичке особине робе3101.004
Логистика претовара2110.005
Електротехника и електричне машине2101.004

Година: 2, Семестар: Зимски

Шпедиција3111.006
Математичка статистика4301.008
Технологија водног саобраћаја3101.004
Осигурање у саобраћају и транспорту2200.005
Изборни предмет 33110.005
Изборни предмет 22000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Изборни предмет 43201.006
Информационе технологије у саобраћају2020.005
Прописи у области саобраћаја2101.005
Операциона истраживања3200.005
Основи логистике3101.004
Изборни предмет 53201.005

Година: 3, Семестар: Зимски

Технологија железничког саобраћаја3200.005
Методе истраживања индикатора у саобраћају3112.006
Друмске и градске саобраћајнице и чворишта3201.007
Безбедност саобраћаја3201.006
Изборни предмет 63300.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Технологија комбинованог транспорта3111.006
Теорија саобраћајног тока3110.005
Логистика предузећа3200.005
Изборни предмет 73200.005
Изборни предмет 83200.005
Техника безбедности и контроле саобраћаја2110.004

Година: 4, Семестар: Зимски

Експертизе саобраћајних незгода3111.006
Регулисање и управљање саобраћајем3111.006
Паркирање и јавне гараже2110.005
Урбани транспорт путника3111.007
Изборни стручни страни језик 12000.002
Стручна пракса0006.003

Година: 4, Семестар: Летњи

Саобраћајни терминали2110.004
Технологије јавног транспорта путника2110.004
Изборни предмет 921-20-10.005
Модели у планирању саобраћаја3111.005
Капацитет друмских саобраћајница2210.005
Дипломски рад - истраживачки рад0000.004
Дипломски рад - израда и одбрана0003.005