Електронска огласна табла одбрана завршних радова
Ниво студија: 
Студент:Владан Живановић (E1 24/2022)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:НУМЕРИЧКИ МОДЕЛ ЗА ДИНАМИЧКЕ ПРОЦЕСЕ ТРОФАЗНЕ КАВЕЗНЕ АСИНХРОНЕ МАШИНЕ
Тема (Eng):NUMERICAL MODEL FOR DYNAMIC PROCESSES OF THREE-PHASE SQUIRREL CAGE INDUCTION MACHINE
Датум одбране:20.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланТомас Немеш
Ванредни професор
 
Студент:Никола Здјелар (EE 52/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:ПРИМЕНА ИЕЦ СТАНДАРДА ПРИ ИЗБОРУ НИСКОНАПОНСКИХ АСИНХРОНИХ МОТОРА
Тема (Eng):Application of IEC standards in the selection of low-voltage asynchronous motors
Датум одбране:18.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Никола Биорац (ST 8/2009)
Студијски програм:Саобраћај и транспорт
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Идејно технолошко решење центра за технички преглед у Дринској улици, у Лозници
Тема (Eng):Conceptual technological solution of the technical inspection station in Drinska Street, Loznica
Датум одбране:18.06.2024. 10:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Папић
Редовни професор
МенторМиља Симеуновић
Ванредни професор
ЧланНенад Саулић
Асистент са докторатом
 
Студент:Урош Кузминац (EE 137/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Заштитни системи у дистрибутивним трансформаторским станицама
Тема (Eng):PROTECTIVE SYSTEMS IN THE DISTRIBUTION TRANSFORMER STATIONS
Датум одбране:18.06.2024. 10:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДејан Рељић
Ванредни професор
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланВладимир Поповић
Доцент
 
Студент:Богдан Шиник (GR 33/2014)
Студијски програм:Грађевинарство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројекат бетона за армиранобетонску конструкцију вишеспратне стамбено-пословне зграде у Војвођанској улици у Новом Саду
Тема (Eng):Design of Concrete for the RC Structure of Residential-Business Multi Storey Building in Vojvođanska Street in Novi Sad
Датум одбране:17.06.2024. 18:00
Место одбране:104 - Конференцијска сала
Комисија

ПредседникАлександра Радујковић
Доцент
МенторСлободан Шупић
Доцент
ЧланИван Лукић
Ванредни професор
 
Студент:Наташа Стојнић (EM 20/2019)
Студијски програм:Мерење и регулација
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој фитнес апликације за праћење калоријске потрошње током различитих физичких активности
Тема (Eng):Development of a fitness application for calorie tracking during different physical activities
Датум одбране:14.06.2024. 15:00
Место одбране:NT213 - НТП-213
Комисија

ПредседникДраган Пејић
Редовни професор
МенторЂорђе Новаковић
Доцент
ЧланНемања Газивода
Доцент
 
Студент:Никола Живковић (MM 26/2018)
Студијски програм:Механизација и конструкционо машинство
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Примена Леан методологије у складишним системима
Тема (Eng):Application of Lean methodology in storage systems
Датум одбране:14.06.2024. 14:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДејан Моврин
Ванредни професор
МенторСања Бојић
Ванредни професор
ЧланДејан Мирчетић
Асистент са докторатом
 
Студент:Рахела Месарош (AI 34/2017)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа кадрова у сценама умирања и страдања у анимацији анимиране серије „Птица тркачица“
Тема (Eng):Analysis of frames in the scenes of dying and suffering in the animation of the animated series "The Road Runner Show"
Датум одбране:14.06.2024. 13:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникРатко Обрадовић
Редовни професор
МенторМилош Вујановић
Редовни професор
ЧланИвана Васиљевић
Доцент
 
Студент:Ђорђе Ђермановић (O2 3/2022)
Студијски програм:Геодезија и геоинформатика
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој и функционисање геопортала у затвореној рачунарској мрежи на примеру геопортала ВГИ
Тема (Eng):Development and Functioning of Geoportal in a Closed Computer Network on the Example of the Geoportal of the MGI
Датум одбране:14.06.2024. 12:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникАлександра Радуловић
Ванредни професор
МенторДубравка Сладић
Ванредни професор
ЧланДејан Ђорђевић
Ванредни професор
 
Студент:Станислава Тодоровић (EE 108/2019)
Студијски програм:Енергетика, електроника и телекомуникације
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Електромеханичке карактеристике хибридних и електричних возила
Тема (Eng):Electromechanical characteristics of hybrid and electric vehicles
Датум одбране:14.06.2024. 11:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникАлександар Станисављевић
Доцент
МенторДејан Јеркан
Ванредни професор
ЧланБарбара Вујков
Асистент
 
Студент:Милица Медић (SW 29/2016)
Студијски програм:Софтверско инжењерство и информационе технологије
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа утицаја корисничког интерфејса у апликацији Јутјуб на корисниково време проведено у апликацији
Тема (Eng):Analysis of the impact of the user interface in the YouTube application on the user's time spent in the application
Датум одбране:14.06.2024. 11:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникДушан Гајић
Ванредни професор
МенторДину Драган
Ванредни професор
ЧланВељко Петровић
Доцент
 
Студент:Михајло Стојичић (GG 48/2017)
Студијски програм:Геодезија и геоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Анализа могућности детекције ОПИ применом електромагнетног локатора
Тема (Eng):Analysis of utility detection possibilities by using an electromagnetic locator
Датум одбране:14.06.2024. 10:00
Место одбране:NT408 - НТП-408Л
Комисија

ПредседникДушан Јовановић
Ванредни професор
МенторАлександар Ристић
Редовни професор
ЧланМилан Вртунски
Асистент са докторатом
 
Студент:Маша Бобар (IT 21/2019)
Студијски програм:Инжењерство информационих система
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Развој и имплементација веб апликације за подршку пословању туристичке агенције
Тема (Eng):Development and implementation of a web application to support the business of a travel agency
Датум одбране:14.06.2024. 10:00
Место одбране:303 - Кабинет
Комисија

ПредседникДушанка Дакић
Доцент
МенторДарко Стефановић
Редовни професор
ЧланМарина Јанковић
Доцент
 
Студент:Василије Деспотовић (PE 30/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Фотонапонска електрана са бифацијалним панелима на води за наводњавање
Тема (Eng):Floating PV system with bifacial modules for irrigation
Датум одбране:14.06.2024. 09:30
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Борис Тарић (PE 26/2021)
Студијски програм:Електротехника
Ниво студија:Мастер струковне студије
Тема:Савремени стринг инвертори за фотонапонске електране
Тема (Eng):Modern string inverters for photovoltaic power plants
Датум одбране:14.06.2024. 09:00
Место одбране:NT001 - НТП-001
Комисија

ПредседникДраган Милићевић
Ванредни професор
МенторЗолтан Чорба
Ванредни професор
ЧланМирослав Кљајић
Ванредни професор
 
Студент:Наташа Таталовић (Ra 148/2019)
Студијски програм:Рачунарство и аутоматика
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пројектовање и симулација рада система за регулацију нивоа глукозе у крви
Тема (Eng):Design and simulation of a glucose level control system
Датум одбране:14.06.2024. 09:00
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникЗоран Јеличић
Редовни професор
МенторЖељко Кановић
Редовни професор
ЧланМилан Рапаић
Редовни професор
 
Студент:Стивен Христ Амоњу (Z2 1/2021)
Студијски програм:Инжењерство заштите на раду
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:БЕНЕФИТИ ПРОГРАМА ОБУКЕ О ЗНАН?У, ОДНОСУ И ПОНАШАН?У РАДНИКА ПРЕМА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ - СТУДИЈА СЛУЧАЈА У НАФТНОЈ И ГАСНОЈ ИНДУСТРИЈИ ГАНЕ
Тема (Eng):BENEFIT OF OHS TRAINING PROGRAMS ON WORKERS KNOWLEDGE, ATTITUDE AND BEHAVIOUR TOWARDS HEALTH AND SAFETY. A CASE STUDY INTO THE GHANA OIL AND GAS INDUSTRY
Датум одбране:13.06.2024. 14:00
Место одбране:012 - Уционица 012
Комисија

ПредседникМаја Петровић
Ванредни професор
МенторДејан Убавин
Редовни професор
ЧланБорис Агарски
Ванредни професор
 
Студент:Лука Вуканић (f1 27/2021)
Студијски програм:Графичко инжењерство и дизајн
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Развој „АР“ апликације за постављање дигиталног намештаја у физичко окружење корисника
Тема (Eng):Development of an AR application for integrating digital furniture into user’s physical surroundings
Датум одбране:13.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникБојан Бањанин
Доцент
МенторСтефан Ђурђевић
Доцент
ЧланАлександар Анђелковић
Ванредни професор
 
Студент:Марио Лазић (I2 31/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Повећање мотивације тимова у ИТ пројектима кроз примену гејмификације
Тема (Eng):Increasing the motivation of teams in IT projects through the application of Gamification
Датум одбране:13.06.2024. 08:00
Место одбране:105 - Кабинет
Комисија

ПредседникСлободан Табаковић
Редовни професор
МенторСлободан Морача
Редовни професор
ЧланПетар Врговић
Редовни професор
 
Студент:Марина Лисица (I2 14/2021)
Студијски програм:Инжењерски менаџмент
Ниво студија:Мастер академске студије
Тема:Управљање процесом разрешавања рекламација купаца применом метода и техника менаџмента квалитетом
Тема (Eng):Managing the process of resolving customer complaints using quality management methods and techniques
Датум одбране:10.06.2024. 10:00
Место одбране:004 - Кабинет
Комисија

ПредседникБранко Штрбац
Ванредни професор
МенторМилан Делић
Редовни професор
ЧланМарина Јанковић
Доцент
 
Студент:Милош Несторовић (AI 17/2018)
Студијски програм:Анимација у инжењерству
Ниво студија:Основне академске студије
Тема:Пост-апокалиптично окружење и примена технике ПостПроцесс Волуме у 3Д видео игри
Тема (Eng):Post-Apocalyptic Environment Design and Applied PostProcess Volume in a 3D video game
Датум одбране:08.06.2024. 09:30
Место одбране:106 - Сала за одбране дипломских радова
Комисија

ПредседникИгор Кекељевић
Ванредни професор
МенторАна Перишић
Ванредни професор
ЧланБојан Бањац
Доцент