Na funkciji: Rukovodilac odseka


ZvanjeOdDo
doc. dr Miodrag ĐukićDocent15.10.2021.Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije20211015