Predmet: Specijalizovani softveri u elektroenergetici (17 - EE0516)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektroenergetika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 10.10.2012..

Upoznavanje sa različitim konceptima savremenih elektroenergetskih sistema i trendovima njihovog razvoja. Obrada složenih problema iz oblasti analize, upravljanja, operativnog planiranje i optimizacije rada elektroenergetskih sistema. Sticanje znanja o specijalizovanim algoritmima i specijalizovanim softverima za rešavanje složenih problema.
Saznanja o specijalizovanim algoritmima u elektroenergetici. Upoznavanje studenata sa složenim problemima iz oblasti analize, upravljanja, operativnog planiranje i optimizacije rada distributivnih sistema i njihovo osposobljavanje da takve probleme modeluju i rešavaju primenom specijalizovanih algoritama. Osposobljavanje studenata da praktično koriste napredni distributivni menadžment sistem.
Uvodna razmatranja - Različiti koncepti savremenih elektroenergetskih sistema u svetu. Novi resursi i nove tehnologije i njihov uticaj na savremene trendove, izazove i očekivanja. Pametne mreže. Matematički modeli i osnovne funkcije (tokovi snaga, kratki spojevi i pouzdanost). Funkcije za nadzor (SCADA, estimacija stanja) i analizu rada sistema (tehnički i netehnički gubici, relejna zaštita, harmonici, sigurnost, itd.). Operativno planiranje i optimizacija (rekonfiguracija, regulacija napona i reaktivnih snaga, upravljanje potrošnjom, postavljanje mernih uređaja, regulatora i kondenzatorskih baterija, pojačanje mreže, itd.). Kompleksne funkcije (graditelj mreže, Load Profile Tool, Closed Loop, FLISR, OMS, MDM, DER, DSDR, planiranje, niski napon, trening simulator, itd.). Integrisani softverski sistem za upravljanje i nadzor mreže, operativno planiranje i optimizaciju, analizu rada sistema i planiranje razvoja distributivnih mreža. Analiza korisnosti primene specijalizovanih softvera i praktična iskustva njihove primene.
Predavanja; auditorne vežbe; konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Popović, D., Bekut, D., Treskanica, V.Specijalizovani DMS algoritmi2004DMS Group, Novi Sad, SrbijaSrpski jezik
R.G.Pratt and allThe Smart Grid: An Estimation of the Energy and CO2 Benefits2010Pacific Northwest National Laboratory, USAEngleski
J.MomohSmart Grids – Fundamentals of Design and Analysis2012IEEE, John Wiley & Sons, USAEngleski
S.BorlaseSmart Grids – Infrastructure, Technology and Solutions2013CRC Press, Taylor & Francis Group, USAEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Švenda dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bekut dr Duško
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Simić Nikola
Asistent-master

Auditorne vežbe