проф. др Татјана Пушкар


Недостаје слика

др Татјана Пушкар

Редовни професор


Телефон021-6612-222
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Др Татјана Пушкар, рођена Живанов, 2. јула 1968. године у Новом Саду. Са одличним успехом завршила је основну школу и гимназију Јован Јовановић Змај у Новом Саду. Носилац је Вукове дипломе. Медицински факултет у Новом Саду, смер стоматологија завршила је 1993. године са просечном оценом 9,54. За постигнут успех у студирању добила је ИИ награду Универзитета у Новом Саду за школску 87/88 годину, а на крају студија И награду Универзитета за постигнут успех у току читавог студирања. У 1993. години била је стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије у програму стипендирања младих талената и научног подмлатка. Као стипендиста- истраживач радила је на научном пројекту на Медицинском факултету у Новом Саду. У току специјализације била је на студијском усавршавању на Војномедицинској Академији у Београду. Специјализацију из стоматолошке протетике завршила је са одличним успехом 1997. године. Као аутор, односно коаутор учествовала је са 20 научних радова на научним скуповима, међу којима су: ИИ Балкански конгрес стоматолога, ИИ конгрес стоматолога Југославије, ВИИИ конгрес превентивне медицине Југославије и XИИИ конгрес лекара Србије, ИX Балкански конгрес стоматолога, Симпозијуми протетичара Србије. У домаћим часописима је објавила 6 научних радова. Одржала је предавање по позиву Српског лекарског друштва- Друштва лекара Војводине у априлу 2007. под називом "Протетска терапија ендодонтски лечених зуба". Активно је учествовала на бројним едукативним семинарима у организацији Медицинског факултета у Новом Саду, Стоматолошког факултета у Београду, Српског лекарског друштва и других удужења стоматолога. 2006. године је учествовала на Европском конгресу студената стоматологије у Новом Саду. Ментор је у једном студентском раду. Магистарку тезу под називом Однос различитих врста парцијалних зубних протеза према настанку денталног плака одбранила је јуна 1999. на медицинском факултету Универзитета у Новом Саду. 3. јула 2009. године одбранила је докторску дисертацију на Медицинском факултету у Новом Саду под називом "Хологрофско испитивање деформације зубног патрљка ендодонтски леченог зуба приликом припреме за протетичку круну". Јуна 1995.год. изабрана је за асистента приправника, а јуна 1999. за асистента за ужу научну област Стоматолошка протетика. Током протеклог периода учествовала је у извођењу вежби из предмета Стоматолошка протетика - претклиника на српском, италијанском и енглеском језику и предмета Стоматологија са максилофацијалном хирургијом на српском и енглеском језику као и у извођењу вежби из предмета Стоматолошка протетика – клиника на српском језику. Број вежби је био у просеку 18 часова недељно. Потпредседник је Стоматолошке секције Српског лекарског друштва- Друштва лекара Војводине и члан Секције протетичара и секције Имплантолога Србије. Мајка је двоје деце, па је због породиљског одсуства и одржавања трудноће статус асистента мировао две и по године.

НазивУ Установи
Однос различитих врста парцијалних зубних протеза према настанку денталног плака

Магистратура

Медицинске науке

Медицински факултет

1999

стоматолошка протетика

Специјализиција

Медицинске науке

Медицински факултет

1997

Холографско испитивање деформације зубног патрљка ендодонтски леченог зуба приликом припреме за протетичку круну

Докторат

Стоматолошке науке

Медицински факултет

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуJevremović D., Puškar T., Kosec B., Vukelić Đ., Budak I., Aleksandrović S., Eggbeer D., Williams R.: The analysis of the mechanical properties of F75 Co-Cr alloy for use in selective laser melting (SLM) manufacturing of removable partial dentures (RPD), Metalurgija, 2012, Vol. 51, No 2, pp. 171-174, ISSN 0543-5846
(М23) Рад у међународном часописуJevremović D., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Kojić V., Eggbeer D., Williams R.: An RE/RM approach to the design and manufacture of removable partial dentures with a biocompatibility analysis of the F75 Co-Cr SLM alloy, Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 2, pp. 123-129, ISSN 1580-2949
(М23) Рад у међународном часописуTrifković B., Budak I., Todorović A., Hodolič J., Puškar T., Jevremović D., Vukelić Đ.: Application of Replica Technique and SEM in Accuracy Measurement of Ceramic Crowns, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 3, pp. 90-97, ISSN 1335-8871
(М23) Рад у међународном часописуJevremović D., Kojić V., Bogdanović G., Puškar T., Eggbeer D., Thomas D., Williams R.: A selective laser melted Co–Cr alloy used for the rapid manufacture of removable partial denture frameworks – initial screening of biocompatibility. , Journal of Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 1, pp. 43-52, ISSN 0352-5139, UDK: 546.73’76 544.35:544.537: 57.083.36:577.338
(М23) Рад у међународном часописуJevremović D., Kojić V., Bogdanović G., Puškar T., Eggbeer D., Thomas D., Williams R.: A selective laser melted Co-Cr alloy used for the rapid manufacture of removable partial denture frameworks - initial screening of biocompatibility , Journal of the Serbian Chemical Society, 2011, Vol. 76, No 1, pp. 43-52, ISSN 0352-5139
(М23) Рад у међународном часописуПушкар Т., Васиљевић Д., Марковић Д., Јевремовић Д., Пантелић Д., Савић Шевић С., Мурић Б.: Формирање тродимензионалног математичког модела зуба методом коначних елемената. , Српски архив за целокупно лекарство, 2010, Вол. 138, пп. 19-25, ИССН 0370-8179
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниJevremnović D., Trifković B., Lapčević A., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Hodolič J.: The Use of CAD/CAM Technology in Design and Manufacture of Thin Laminate Veneers, 11. International Scientific Conference "New Ways in Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov, 21-23 Jun, 2012, ISBN 978-80-553-0908-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPuškar T., Jevremović D., Eggbeer D., Lapčević A., Trifković B., Vukelić Đ., Williams R.: Determination of corrosion characteristics of dental alloy by inductively coupled plasma mass spectrometry, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Faculty of Technical Sciences, 20-21 Septembar, 2012, pp. 509-512, ISBN 978-86-7892-429-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHodolič J., Puškar T., Bešić I.: Current status and future trends in dental CAD restorative systems, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: Faculty of Mechanical Engineering, 28-30 Septembar, 2011, pp. 185-189, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilutinović M., Vilotić D., Puškar T., Marković D., Ivanišević A.: Metal forming technologies in dental components production, 34. International Conference on Production Engineering, Niš, 28-30 Septembar, 2011, pp. 309-312, ISBN 978-86-6055-019-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrifković B., Budak I., Puškar T., Jevremović D.: Accuracy of Cerec 3D Optical Scener System in Fixed Dental Restauration Manufacturing. , 10. International Scientific Conference "New Ways of Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, 17-19 Jun, 2010, pp. 295-303, ISBN 978-80-553-0441-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrifković B., Budak I., Puškar T., Jevremović D., Antić A.: Prosthetic Repair of Endodontically Treated Tooth with All Ceramic Endocrown – Case Report. , 10. International Scientific Conference "New Ways of Manufacturing Technologies", Prešov: Faculty of Manufacturing Technologies with seat in Prešov, 17-19 Jun, 2010, pp. 455-461, ISBN 978-80-553-0441-0
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаJevremović D., Trifković B., Lapčević A., Puškar T., Budak I., Vukelić Đ., Hodolič J.: The Use of CAD/CAM Technology in Design and Manufacture of Thin Laminate Veneers Manufacturing and Industrial Engineering , Manufacturing and Industrial Engineering, 2012, Vol. 11, No 3, pp. 54-56, ISSN 1338-6549
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаМарковић Д., Пушкар Т., Тешић Ђ.: Утицај начина одржавања тоталних зубних протеза код старих особа на појаву протезног стоматитиса., Медицински преглед (Мед Прегл), 1999, Вол. 1, пп. 57-61, ИССН 0025-8105
(М52) Рад у часопису националног значајаJevremović D., Williams R., Bošković M., Puškar T., Eggbeer D.: Upotreba stereolitografskih podataka za generisanje trodimenzionalnih modela u metodi konačnih elemenata., Acta Stomatologica Naissi, 2010, Vol. 26, pp. 933-944, ISSN 0352-5252
(М21) Рад у врхунском међународном часописуComparative analysis of structure and hardness of cast and direct metal laser sintering produced Co-Cr alloys used for dental devices, Lapcevic Ana Jevremovic Danimir P Puskar Tatjana M Williams Robert J Eggbeer Dominic, RAPID PROTOTYPING JOURNAL, (2016), vol. 22 br. 1, str. 144-151
(М21) Рад у врхунском међународном часописуSize and shape particle analysis by applying image analysis and laser diffraction - Inhalable dust in a dental laboratory, Ilic Milana Budak Igor Vucinic-Vasic Milica T Nagode Ales Kozmidis-Luburic Uranija Hodolic Janko Puskar Tatjana M, MEASUREMENT, (2015), vol. 66 br. , str. 109-117
(М21) Рад у врхунском међународном часописуA Comparative Analysis of the Corrosive Effect of Artificial Saliva of Variable pH on DMLS and Cast Co-Cr-Mo Dental Alloy, Puskar Tatjana M Jevremovic Danimir P Williams Robert J Eggbeer Dominic Vukelic Djordje B Budak Igor, MATERIALS, (2014), vol. 7 br. 9, str. 6486-6501
(М21) Рад у врхунском међународном часописуComparative analysis on measuring performances of dental intraoral and extraoral optical 3D digitization systems, Trifkovic Branka V Budak Igor Todorovic Aleksandar J Vukelic Djordje B Lazic Vojkan M Puskar Tatjana M, MEASUREMENT, (2014), vol. 47 br. , str. 45-53
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAn Approach to Modelling of Personalized Bone Grafts Based on Advanced Technologies, Budak Igor Mirkovic Sinisa M Sokac Mario Z Santosi Zeljko Dj Puskar Tatjana M Vukelic Djordje B, INTERNATIONAL JOURNAL OF SIMULATION MODELLING, (2016), vol. 15 br. 4, str. 637-648
(М23) Рад у међународном часописуMeasurement of the accuracy of dental working casts using a coordinate measuring machine, Potran Michal Strbac Branko Puskar Tatjana M Hadzistevic Miodrag J Hodolic Janko Trifkovic Branka V, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2016), vol. 73 br. 10, str. 895-903
(М23) Рад у међународном часописуComparative Analysis of 3D Digitization Systems in the Field of Dental Prosthetics, Budak Igor Trifkovic Branka V Puskar Tatjana M Vukelic Djordje B Vucaj-Cirilovic Viktorija A Hodolic Janko Todorovic Aleksandar J, TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, (2013), vol. 20 br. 2, str. 291-296
(М23) Рад у међународном часописуApplication of modern computer-aided technologies in the production of individual bone graft: A case report, Mirkovic Sinisa Budak Igor Puskar Tatjana M Tadic Ana J Sokac Mario Z Santosi Zeljko Dj Djurdjevic-Mirkovic Tatjana, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2015), vol. 72 br. 12, str. 1126-1131
(М23) Рад у међународном часописуApplication of concentrated growth factors in reconstruction of bone defects after removal of large jaw cysts - The two cases report, Mirkovic Sinisa M Djurdjevic-Mirkovic Tatjana Puskar Tatjana M, VOJNOSANITETSKI PREGLED, (2015), vol. 72 br. 4, str. 368-371
(М23) Рад у међународном часописуThe Mechanical Properties of Moulded and Thermoformed Denture Resins, Balos Sebastian S Milutinovic Mladomir Potran Michal Vuletic Jelena Puskar Tatjana M Pepelnjak Tomaz, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, (2015), vol. 61 br. 2, str. 138-145
(М23) Рад у међународном часописуAnalysis of accuracy and precision of optical 3D digitisation devices in dental computer-aided-design and computer-aided-manufacturing systems, Trifkovic Branka V Budak Igor Vukelic Djordje B Puskar Tatjana M Jevremovic Danimir P Todorovic Aleksandar J Todorovic Ana R Postic Srdjan D, MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, (2017), vol. 11 br. 1, str. 45-57
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорСтоматологија (стоматолошка протетика)Универзитет у Новом Саду30.09.2020.
Ванредни професорСтоматологија (стоматолошка протетика)Универзитет у Новом Саду30.09.2015.
ДоцентСтоматологија (стоматолошка протетика)Медицински факултет30.09.2010.