проф. др Марина Шћибан


Недостаје слика

др Марина Шћибан

Редовни професор


Телефон021 4853737
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Основну школу и гимназију завршила у Србобрану. Технолошки факултет у Новом Саду, одсек за Хемијско, прерађивачко и фармацеутско инжењерство, завршила 1983.г. са просечном оценом 9,03. Постдипломске студије уписује 1984.г. Заснива радни однос на Технолошком факултету у Новом Саду 1985.г. у звању Асистент у научном раду за област Биотехнологија. Након завршених постдиполмских студија са просечном оценом 8,66 и одбрањеног магистарског рада 1991.г. бира се у звање Асистент за предмете Технологија воде и отпадних вода и Технологија воде. 2002.г. након одбрањене докторске тезе прелази у звање Асистент са докторатом. Учествује у извођењу рачунских, лабораторијских и погонских вежби на горе наведеним предметима као и у изради већег броја дипломских радова. 2004.г. бира се у звање Доцент, 2009.г. у звање Ванредни професор а 2014.г. у yвање Редовни професор. Држи предавања из неколико предмета на основним и мастер студијама на Технолошком факултету Нови Сад: Технологија воде у фармацеутској индустрији, Технологија воде и отпадних вода, Технологија флашираних вода за пиће, Технологија отпадних вода, Заштита околине у фармацеутској индустрији, Заштита околине у прехрамбеној биотехнологији и неколико предмета на докторским студијама. Током рада на факултету учествује као сарадник на више научних пројеката и учесник је бројних научних и стручних скупова. Служи се руским и енглеским језиком.

НазивУ Установи
Производња биогаса из отпадних вода фарме свиња

Диплома

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1983

Утицај састава и начина припреме отпадне воде из процеса прераде меласе као подлоге за производњу биогаса

Магистратура

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

1991

Уклањање тешких метала из воде пиљевином дрвета, целулозом и лигнином

Докторат

Технолошко инжењерство

Технолошки факултет

2002

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., M. Klašnja and B. Škrbić: Modified hardwood sawdust as adsorbent of heavy metal ions from water. Wood Science and Technology 40, 3, 2006., 217-227
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., M. Klašnja and B. Škrbić: Modified softwood sawdust as adsorbent of heavy metal ions from water. Journal of Hazardous Materials 136, 2, 2006., p. 266-271
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., B. Radetić, Ž. Kevrešan and M. Klašnja: Adsorption of heavy metals from electroplating wastewater by wood sawdust. Bioresource Technology 98, 2, 2007., 402-409
(М21) Рад у врхунском међународном часописуRazmovski R. and M. Šćiban: Biosorption of Cr(VI) and Cu(II) by waste tea fungal biomass, Ecological engineering 34, 2008., p. 179-186
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., M. Klašnja and B. Škrbić: Adsorption of copper ions from water by modified agricultural by-products. Desalination 229, 2008., 170-180
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., M. Klašnja, M. Antov and B. Škrbić: Removal of water turbidity by natural coagulants obtained from chestnut and acorn. Bioresource Technology 100, 2009., 6639-6643.
(М21) Рад у врхунском међународном часописуM. Antov, M. Šćiban and N. Petrović: Proteins from common bean (Phaseolus vulgaris) seed as a natural coagulant for potential application in water turbidity removal. Bioresource Technology 101, 7, 2010., 2167-2172
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠćiban M., M. Klašnja and M. Antov: Study of the biosorption of different heavy metal ions onto Kraft lignin. Ecological Engineering 37, 12, 2011., 2092-2095
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBrdar M., M. Ščiban, A. Takači and T. Došenović: Comparison of two and three parameters adsorption isotherm for Cr(VI) onto Kraft lignin. Chemical Engineering Journal 183, 2012., 108-111
(М21) Рад у врхунском међународном часописуAntov M., Šćiban M., Prodanović J., Kukić D., Vasić V., Đorđević T., Milošević M.: Common oak (Quercus robur) acorn as a source of natural coagulants for water turbidity removal, Industrial Crops and Products, 2018, Vol. 117, pp. 340-346, ISSN 0926-6690
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуŠćiban M., Vulić (rođ. Gelei) T., Kukić D., Prodanović J., Klašnja M.: Characterization of raw and treated sugar beet shreds for copper ions adsorption, Desalination and Water Treatment, 2016, Vol. 57, No 31, pp. 14590-14597, ISSN 1944-3986
(М23) Рад у међународном часописуProdanović J., M. Šćiban, M. Antov and J.Dodić: Comparing the use of common bean extracted natural coagulants with centrifugation in the treatment of distillery wastewaters. Romanian Biotechnological Letters 16, 5, 2011., 6638-6647
(М23) Рад у међународном часописуBrdar M., Šćiban M., Kukić D., Došenović (Žikić) T.: Kinetic model for the sorption of copper ions onto sugar beet shreds, Hemijska industrija, 2014, ISSN 0367-598X
(М23) Рад у међународном часописуVasić V., Jokić A., Šćiban M., Prodanović J., Dodić J.: Crossflow microfiltration of distillery stillage: A response surface methodology approach, Environmental Engineering and Management Journal, 2016, Vol. 15, No 12, pp. 2781-2788, ISSN 1582-9596
(М23) Рад у међународном часописуĐorđević M., Šereš Z., Došenović (Žikić) T., Šoronja Simović D., Maravić N., Šaranović Ž., Šereš L., Šćiban M., Đorđević M.: Modelling of cross-flow microfiltration coupled with bentonite treatment in sugar beet molasses purification, Canadian Journal of Chemical Engineering, 2018, ISSN 0008-4034
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорБиотехнологијаУниверзитет у Новом Саду24.07.2014.
Ванредни професорТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет27.07.2009.
ДоцентТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.2004.
Асистент 1 - магистарТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.1991.
Асистент приправникТехнолошко инжењерствоТехнолошки факултет01.01.1985.