Master akademske studije / / Arhitektura / Arhitektonsko i urbanističko projektovanje
Arhitektonsko i urbanističko projektovanje

 Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Arhitektura


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa32002.007
Urbanističko projektovanje kompleksnih programa32002.007
Upravljanje projektima i građenjem 222000.005
Projektovanje enterijera 313000.004
Izborna pozicija 122001.004
Strani jezik2-30000.003

Godina: 1, Semestar: Letnji

Strategije i metode u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju22001.006
Izborna pozicija 222000.004
Stručna praksa - master00003.003
Studijski istraživački rad000100.009
Izrada i odbrana master rada00007.008
 Dokumenta