Predmet: Uvod u mehaniku fluida (17 - M3O22)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.02.2009..

Pružiti osnovna znanja, kompetencije i akademske veštine studentima o tečnostima i gasovima, njihovim svojstvima i ponašanju pri različitim uslovima unutrašnjih i spoljašnjih strujanja. Razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama o hidrostatičkom zakonu, pritisku tečnosti na ravne i krive površine, plivanju, relativnom mirovanju fluida. Upoznavanje sa zakonima održanja i sa jednačinama koje us pratile istorijski razvoj mehanike fluida: Ojlerova jednačina za miran fluid, za strujanje idealnog fluida, Bernulijeva jednačina. Primena osnovnih zakona i jednačina za analizu statičkih i dinamičkih problema fluida. Uvođenje važnosti merenja protoka fluida i primena u industriji. Utvrđivanje gubitaka u strujnim sistemima i pri strujanja kroz cevovode.
Da studenti nauče, razumeju i primene osnovne koncepte mehanika fluida za obavljanje stručnih inženjerskih aktivnosti u vezi sa fluidima. Da se razvije kritičko razmišljanje studenata i da se osposobe da kvalitativno i kvantitativno analiziraju problem, predlože hipoteze i rešenja. Da nauče da koriste specifičan rečnik i terminologiju mehanike fluida Da nauče da rade efikasno u grupi, integrišuc´i veštine i znanje kako bi donosili odluke pri rešavanju problema iz mehanike fluida. Da steknu znanja za rešavanje problema u tečnostima i gasovima u miru i pokretu (dimenzionisanje rezervoara, dimenzionisanje cjvovoda, određivanje karakteristika protoka).
Predmet proučavanja i kratak istorijski razvoj. Opšti pojmovi. Fizička svojstva fluida. Molekularna građa - mikrostruktura. Podela fizičkih svojstava. Pritisak. Gustina. Stišljivost. Brzina zvuka. Viskoznost. Površinski napon, kapilarnost i napon pare. kavitacija. Statika fluida. Hidrostatički pritisak. Ojlerova jednačina za miran fluid. Raspored pritiska u tečnostima i gasovima u polju zemljine teže. Pritisak tečnosti na ravne površine. Pritisak tečnosti na krive površine. Plivanje. Relativno mirovanje tečnosti.Kinematika fluida. Dinamika idealnog fluida. Ojlerova jednačina. Bernulijev integral Ojlerove jednačine.Bernulijeva jednačina. Korekcioni faktor kinetičke energije. Cevni problemi - oblik sa gubicima. Koeficijent trenja. Metod približavanja. Cevovod sa turbomašinom, kritični pritisak, zatvoren cevni sistem. Energijski dijagram. Složeni cevovodi. Isticanje kroz otvore i naglavke. Isticanje sa promenljivim nivoom. Merenje protoka.
Nastava se izvodi pomoću savremenih stredstava (sva predavanja urađena su u Power Pointu), ali i na klasičan način pomoću krede i table. Postoji niz filmova iz mehanike fluida koji se prikazuju studentima, ali i daju za domaći da se pogledaju. Kad je moguće na nastavu se donose i objekti vezani za nastavnu jedinicu (cevni elementi, merila). Vežbe su podeljene na računske (10 nedelja) i laboratorijske (5 nedelja). Računske vežbe prate nastavu i na njima se rešavaju ispitni problemi na tabli uz postepeno izvođenje rezultata. Laboratorijske vežbe održavaju se odjednom 6 časova gde se izvode eksperimenti uz učešće studenata, dobijeni rezultati merenja zatim se koriste za dobijanje krajnjih rezultata i crtanje grafika. Studenti za domaći moraju da završe vežbe, da bi na sledećim laboratorijskim vežbama odbranili svoje rezultate i dobili potvrdu za to.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bukurov, M.Mehanika fluida knjiga prva : osnove2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, Ž.Mehanika fluida1987Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, Ž., Cvijanović, P.Mehanika fluida : zadaci1982Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Todorović, B., Bikić, S.Zbirka zadataka iz osnova mehanike fluida2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Bukurov, M., Bikić, S., Todorović, B., Marković, B.Praktikum iz mehanike fluida2014skriptaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada2.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bukurov dr Maša
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Oluški Nikola
Asistent

Auditorne vežbe