Predmet: Materijali u građevinarstvu 2 (17 - GG09)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 1dane

Predmeti kojima je preduslov predmet Materijali u građevinarstvu 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnologija betonaneda
Tehnologija betona - putevidada
Sticanje znanja o postupcima dobijanja, najvažnijim svojstvima, metodama ispitivanja i primeni najčešće korišćenih konstrukcijskih građevinskih materijala i materijala specijalnih namena.
Student poseduje teorijska i praktična znanja o izučavanim građevinskim materijalima i primenjuje ih u drugim stručnim predmetima, a nakon diplomiranja, u inženjerskoj praksi. Student samostalno specificira i analizira svojstava građevinskih materijala pri prjektovanju i organizuje kontrolu kvaliteta istih pri građenju objekata.
Dobijanje, najvažnija svojstva i mogućnosti primene u građevinskoj praksi sledećih tradicionalnih i savremenih materijala: Građevinski kamen i agregati za maltere i betone; Građevinska keramika (zidna, krovna i keramika za oblaganje i popločavanje); Neorganski vezivni materijali (građevinski kreč, građevinski gips, cementi); Kreč-silikatni materijali; Malteri (za malterisanje, za zidanje i specijalni malteri, sastavi maltera); Beton - osnovni pojmovi i definicije, proizvodi od nearmiranog betona (prefabrikati); Drvo i proizvodi na bazi drveta, struktura i osnovna svojstva drveta, trajnost i zaštita proizvoda od drveta; Građevinsko staklo; Materijali specijalne namene (hidroizolacioni materijali, termoizolacioni materijali, boje, lakovi i lepkovi); Tehnički uslovi i kontrola kvaliteta građevinskih materijala. Ilustracija primene tradicionalnih i savremenih materijala za građenje kroz prikaz najpoznatijih objekata u pojedinim istorijskim razdobljima.
Predavanja, auditorne i laboratorijske vežbe, poseta sajmu građevinarstva i konsultacije. U okviru predavanja studentima se kroz prezentacije pomoću fotografija, tabela, dijagrama, formula i odgovarajućih tekstova - definicija, objašnjava materija koja je predviđena nastavnim programom. U okviru laboratorijskih vežbi studenti mogu da vide ili sami urade standardna ispitivanja građevinskih materijala. Deo vežbi je računski sa zadacima koji povezuju izloženu materiju sa građevinskom praksom. Za sve studente su obavezne stručne ekskurzije (sajam građevinarstva i fabrike građeviskih materijala). Studentima se vrednuje aktivnost tokom predavanja i vežbi, kao i izrada domaćih i laboratorijskih zadaka. Ispit se sastoji iz teorijskog i praktičnog - pismenog dela. Pismeni deo ispita obuhvata računske zadatke i eliminatoran je. Delovi gradiva se mogu polagati kroz dva kolokvijuma tokom semestra. Teorijski deo ispita se polaže usmeno.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Muravljov, M.Građevinski materijali1995Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Muravljov, M., Živković, S.Građevinski materijali : Zbirka rešenih ispitnih zadataka1998Građevinski fakultet, BeogradSrpski jezik
Mirjana Malešev, Vlastimir RadonjaninMaterijali u gradjevinarstvu 2, tekst sa predavanja2005predmetni nastavniciSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada15.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada2.00
Prisustvo na predavanjimadada3.00
Usmeni deo ispitaneda55.00
Praktični deo ispita - zadacineda15.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bukvić Olivera
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pantić Vladan
Asistent

Laboratorijske vežbe