Program podrške privredi


30.01.2013. - 00:00
Procena i strateška procena uticaja na životnu sredinu.
Monitoring stanja životne sredine.
Regionalni i opštinski planovi upravljanja otpadom.
Studije izvodljivosti realizacije projekata.
Studije i idejni projekti u oblasti obnovljivih izvora energije.
Izrada projektne i planske dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.