O Departmanu


01.02.2013. - 00:00 
Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu jedan je od mlađih Departmana na Fakultetu tehničkih nauka, koji je osnovan 1999. godine. Na Departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu do sada je diplomiralo 780 studenta (391 diplomiranih inženjera i 389 diplomiranih mastera), magistriralo 43 i doktoriralo 18 kandidata.
Departman se sastoji iz dve katedre:
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine
Katedra za inženjerstvo biosistema
Studije su podeljene u tri stepena, osnovne, master i doktorske, a postoje i specijalističke akademske studije u trajanju od dve godine (četiri semestra) i nose 120 ESPB.

Osnovne akademske studije traju 4 godine (osam semestara). Bodovna vrednost studijskog programa je 240 ESPB.
1. Inženjerstvo zaštite životne sredine
2. Inženjerstvo zaštite na radu
3. Čiste energetske tehnologije
4. Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja

Master akademske studije traju godinu dana (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija. Bodovna vrednost studijskog programa je 60 ESPB. Nakon završetka master akademskih studija student stiče 300 ESPB.
1. Inženjerstvo zaštite životne sredine
2. Inženjerstvo zaštite na radu
3. Čiste energetske tehnologije
4. Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja
5. Inženjerstvo tretmana i zaštite voda (TEMPUS)

Na Departamanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka organizuju se sledeće specijalističke akademske studije:
1. Inženjerstvo zaštite životne sredine

Na Departamanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu Fakulteta tehničkih nauka organizuju se sledeće doktorske studije u trajanju od 3 godine (180 ESPB):
1. Inženjerstvo zaštite životne sredine
2. Inženjerstvo zaštite na radu

Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha zvanično je otvorena 17.12.2008. godine. Osnivanje Laboratorije omogućili su Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Fakultet tehničkih nauka i Fond za kapitalne investicije.
Akreditaciono telo Srbije (ATS) donelo je 5. novembra 2010. godine odluku o dodeli akreditacije, broj 01-324, Laboratoriji za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha, Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.
Laboratorija za monitoring deponija, otpadnih voda i vazduha pruža usluge hemijskih ispitivanja činilaca životne sredine kao i eksperimentalnu podršku obrazovnom i naučno-istraživačkom radu na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.