Naučno-istraživačke oblasti


31.01.2013. - 00:00
Inženjerstvo zaštite životne sredine – analiza stanja životne sredine i upravljanje otpadom.
Energija i goriva –obnovljivi izvori energije.
Poljoprivredno inženjerstvo – održivi razvoj poljoprivrede i ruralnih oblasti.
Ergonomija – zaštita na radu.

Preko 100 objavljenih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima (radovi saopšteni na više od 50 međunarodnih i nacionalnih simpozijuma i kongresa).
Članstvo i rad nastavnika u nacionalnim i međunarodnim ekspertskim timovima i organizacijama.
Od 2008. godine izdaje se časopisa KOMPAKT, prvi časopis u našem regionu koji obrađuje tematiku upravljanja otpadom, čiji je izdavač Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Istraživanja u toku
Utvrđivanje zagađenja sa deponija i modela monitoring, procene rizika, određivanje referentnih količina otpada savremenim satelitsko – informacionim tehnologijama u cilju prodrške primene zakonske regulative – MOPRORK projekat.
Utvrđivanje podataka o infrastrukturi otpadnih voda u Republici Srbiji.
Razvoj informacione baze podataka za reciklažnu industriju.
IV faza Projekta MONET CEECs - POPs concentrations in ambient air of the Central and Eastern Europe (CEE): Application of the passive air sampling technique as a tool for trend determination, and effectiveness evaluation of international conventions, RECETOX, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
Network for education and training for public environmental laboratories – NETREL (TEMPUS project).
Setting up Landfill Database and Research on Possibilities for CH4 Use in Serbia, financed by Global Methane Initiative (US EPA)
Pilot Methane Utilization Project, financed by Global Methane Initiative (US EPA)
Development of Environment and Resources Engineering Learning - DEREL, financed by EACEA (TEMPUS Project).
Drinking water quality risk assessment and prevention in Novi Sad Municipality, Serbia, financed by NATO Science for Peace and Security.
Network for education and training for public environmental Laboratories – NETREL, financed by EACEA (TEMPUS Project).
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način.
IPA projekat: Establishing the cross-border development of biogas industry via joint determination of biogas potentials, education, research and innovation.
Potencijali za proizvodnju biogasa u Novom Sadu i doprinos zaštiti životne sredine.
Biogas postrojenje – uputstvo za izradu prethodnih studija opravdanosti sa primerom za jedno biogas postrojenje.