Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Основи рачунарства и програмирања0040.006
Машински материјали4031.008
Техничка физика2020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Математика 23300.007
Механика 22200.005
Инжењерске графичке комуникације4220.009
Електричне машине и енергетска електроника3111.007
Изборни страни језик2000.002

Година: 2, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Машински елементи4400.008
Отпорност материјала4400.009
Техничка експлоатација машина2110.004
Изборни страни језик 22000.002

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике2200.005
Основи механике флуида2110.005
Основе машинских технологија 12020.004
Компјутерско пројектовање2022.005
Теорија механизама и машина2110.004
Теорија осцилација2200.005
Стручна пракса 10004.002

Година: 3, Семестар: Зимски

Основи мотора СУС2011.004
Основи моторних возила3102.006
Изборни предмет 31111.005
Изборни предмет 42110.005
Изборни предмет 531-21-20.006
Изборни предмет 62110.004

Година: 3, Семестар: Летњи

Металне конструкције у машиноградњи3111.006
Пројектовање машина непрекидног и аутоматизованог транспорта3210.006
Погонски системи2110.004
Теорија кретања друмских возила2110.004
Машине за биосистеме 22110.004
Изборни предмет 72020.004
Стручна пракса 20002.002

Година: 4, Семестар: Зимски

Теорија мотора СУС3111.006
Моторна возила2011.004
Грађевинске и комуналне машине3111.006
Складишта и складишни системи2110.004
Пројектовање машина прекидног транспорта3111.006
Изборни предмет 82110.004

Година: 4, Семестар: Летњи

Методе мерења и испитивања машина3012.005
Изборни предмет 93120.005
Изборни предмет 1031-20-10.005
Изборни предмет 113110.005
Завршни рад - истраживачки рад0000.005
Завршни рад - израда и одбрана0004.005