Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер машинства (Дипл. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240 

Производно машинство је суштина машинске струке и обухвата знање неопходно за трансформацију полазног материјала у коначни производ.

Циљ студијског програма производног машинства је образовање и оспособљавање стручњака из области производног машинства за рад у разнородним и динамичним условима. Студијски програм конципиран је тако да студентима даје различит ниво способности конструисања и пројектовања технологија, алата и машина неопходних за обраду материјала, као и одржавања и експлоатације производних погона и постројења, те знања потребних за развој припадајућих програмских алата и опреме за њихов рад, симулацију, повезивање и координацију....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рајновић др Драган
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математика 13300.007
Механика 12200.005
Машински материјали4031.008
Термичка обрада3021.006
Изборни предмет 12020.004

Година: 1, Семестар: Летњи

Инжењерске графичке комуникације4220.009
Математика 23300.007
Механика 22200.005
Технологија ливења2020.004
Технологија заваривања2020.005

Година: 2, Семестар: Зимски

Машински елементи4400.008
Основе отпорности материјала3300.006
Технологија пластичног деформисања3021.006
Инжењерство површина3021.007
Стручна пракса 10003.003

Година: 2, Семестар: Летњи

Основи термодинамике2200.005
Мерење и квалитет3021.005
Технологија обраде резањем3030.006
Машине за обраду деформисањем3021.005
Страни језик2000.002
Изборни предмет 231-20-11.007

Година: 3, Семестар: Зимски

Механика 33300.007
Аутоматизација у производном машинству3020.005
Алати за обраду резањем3030.006
Обрадни и технолошки системи3021.006
Изборна позиција 13021.006

Година: 3, Семестар: Летњи

Основи механике флуида2110.005
Неконвенционални поступци обраде3021.006
Пројектовање технолошких процеса3031.006
Аутоматски флексибилни технолошки системи3020.005
Прибори2021.005
Стручна пракса 20003.003

Година: 4, Семестар: Зимски

Изборна позиција 021-20-10.005
Изборна позиција 12020.004
Изборна позиција 23030.006
Изборна позиција 33030.005
Изборна позиција 420-11-20.004
Изборна позиција 53030.006

Година: 4, Семестар: Летњи

Изборна позиција 63030.005
Изборна позиција 73030.006
Изборна позиција 82020.004
Изборна позиција 93030.005
Дипломски (завршни) рад - истраживачки рад0000.005
Дипломски (завршни) рад - израда и одбрана0004.005