Predmet: Digitalna obrada slike u animacijama (17 - EK421Z)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 13.09.2017..


Predmeti kojima je preduslov predmet Digitalna obrada slike u animacijama

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Video u inženjerskoj animacijidada
Ovladavanje sa osnovnim principima digitalne obrade slike; Razumevanje savremenih metoda za poboljšanje, restauraciju, kompresiju, morfološku obradu i segmentaciju slike.
Razumevanje i samostalna realizacija osnovnih postupaka za digitalnu obradu slike. Sticanje sposobnosti za implementaciju algoritama za obradu slike, a radi poboljšanja slike za određenu namenu ili u svrhu uklanjanja šuma i degradacije sa slike. Mogućnost rešavanja jednostavnih problema.
Uvod. Pojam signala slike i razlika između slike i digitalne slike. Poboljšanje slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Restauracija slike. Obrada slike u boji. Kompresija slika. Morfološka obrada slike. Segmentacija slike. Detekcija objekata.
Predavanja. Konsultacije. Računarske vežbe. Prezentacije. Demonstracije. Numeričke simulacije jednostavnijih postupaka za obradu slike. Pismeni zadatak na izabranu temu iz oblasti digitalne obrade slike. Predmet se pohađa kroz standardne oblike ostvarivanja nastave i uključuje obavezno prisustvo na predavanjima i računarskim vežbama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Gonzalez, R.C., Woods, R.E.Digital Image Processing (3rd Edition)2008Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle RiverEngleski
Željen TrpovskiSkripta za predmet Digitalna obrada slike u animacijama2016Srpski jezik
Alan BovikHandbook of image and video processing2005Academic PressEngleski
Wilhelm Burger, Mark BurgePrinciples of digital image processing2009SpringerEngleski
Apurba DasGuide to signals and patterns in image processing2015SpringerEngleski
Popović, M., Mojsilović, A.Digitalna obrada slike1996Nauka, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Kolokvijumnene30.00
Kolokvijumnene30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prezentacijadada10.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kljajić Jovana
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Stanojev Vuk
Asistent

Laboratorijske vežbe