Predmet: Primena digitalne obrade signala u telekomunikacijama (06 - S0151)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Ovaj kurs ima obrazovni cilj da studentima pruži osnovna znanja o digitalnoj obradi signala i njenoj primeni u telekomunikacijama. Cilj je da studenti nakon analognih upoznaju i digitalne signale i sisteme za njihovu obradu. Potrebno je upoznati digitalne signale i u frekvencijskom domenu, digitalne filtre i metode njihovog projektovanja.
Na predavanjima studenti upoznaju osnovne algoritame obrade signala u diskretnom vremenu i najvažnije transformacije diskretnih signala. Centralni deo kursa je brza Furijeova transformacija. Digitalne filtre upoznaju kroz konkretne primere, a potom nauče osnovne metode njihovog projektovanja uz korišćenje odgovarajućih softverskih alata. Na osnovu stečenih znanja umeju da analiziraju dati problem, izaberu odgovarajuću klasu digitalnog filtra i metodu projektovanja, izvrše projektovanje i implementaciju digitalnog filtra. Na vežbama stiču praktična iskustva sa Matlab DSP Toolbox-om. Znaju da procene i izračunaju osnovne parametre digitalnog filtra. Umeju da identifikuju i kvalifikuju potencijalne probleme u implementaciji digitalnih filtara i da nađu rešenje. Kroz ceo kurs pravi se osvrt na primene u telekomunikacijama.
•Praktični aspekti teoreme o odabiranju. •Transformacije diskretnih signala i veze među njima (ZT, FTD, DFT). •Brza FT i brza konvolucija. •Primeri digitalnih FIR i IIR filtara i njihove karakteristike. •Osnovne metode projektovanja digitalnih filtara. •Primene u telekomunikacijama.
Čitav tok predavanja (3 časa nedeljno) kontinuirano je praćen sinhronizovanim auditornim i računarskim vežbama (po 1 čas). Predavanja izvodi profesor koristeći PowerPoint prezentacije koje su dostupne studentima u .pdf formatu. Na auditornim vežbama rešavaju se lakši zadaci spektralne analize digitalnih signala i projektovanja digitalnih filtara. Kompletno gradivo praćeno je vežbama u Računarskom centru FTN, gde studenti stiču praktično iskustvo u radu sa softverskim alatima za digitalnu obradu signala. Priprema za vežbe i izrada domaćih zadataka vrši se preko Web portala Katedre pomoću posebno kreiranih on-line vežbi koje ne zahtevaju posebna predznanja. Stečena teorijska znanja proveravaju se u toku semestra u formi testa (kolokvijuma), a praktični rad verifikuje se kroz izradu i odbranu kratkih projektnih i domaćih zadataka. To su sve predispitne obaveze, a na završnom ispitu se vrši provera ukupno stečenih znanja na ovom kursu.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ljiljana Milić i D. Dobrosavljević"Uvod u digitalnu obradu signala"1995ETF, BeogradSrpski jezik
Milan Sečujski, Vlado Delić, Nikša Jakovljević, Igor Radić"Zbirka zadataka iz digitalne obrade signala"2007FTN, Novi SadSrpski jezik
Vlado Delić i dr.”Prezentacije sa predavanja i on-line vežbe preko Web portala Katedre za telekomunikacije i obradu signala”2003Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Sečujski dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakovljević dr Nikša
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Brkljač dr Branko
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milić Miodrag

Računarske vežbe