Основне информације

Ниво студија
Основне академске студије


Звање које се стиче
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства (Дипл. инж. електр. и рачунар.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Електротехничко и рачунарско инжењерство


Трајање (год/сем)
4 / 8


Укупан број ЕСПБ бодова
240


Студијске групе
Рачунарска техника и рачунарске комуникације
Рачунарски управљачки системи
Примењене рачунарске науке и информатика

 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Рапаић др Милан
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Математичка анализа 14400.009
Алгебра4400.009
Програмски језици и структуре података4040.009
Изборни страни језик 12000.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Архитектура рачунара4130.009
Основи електротехнике4310.009
Физика4040.009
Изборни страни језик2000.003

Година: 2, Семестар: Зимски

Моделирање и симулација система4220.008
Логичко пројектовање рачунарских система 13120.006
Објектно оријентисано програмирање4031.008
Математичка анализа 24400.008

Година: 2, Семестар: Летњи

Оперативни системи4130.008
Системи аутоматског управљања4220.008
Вероватноћа и случајни процеси2200.005
Основи паралелног програмирања и софтверски алати3030.006
Изборна позиција А2000.003
 Документа