проф. др Никола Ђурић


Недостаје слика

др Никола Ђурић

Редовни професор


Телефон021/485-4513
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 119

Никола Ђурић рођен је 01.05.1973. године у Новом Саду. Након завршетка основне школе у Шајкашу, уписује се у средњу електротехничку школу „Михајло Пупин“, у Новом Саду, коју завршава 1992. године, са одличним успехом. Исте године успешно полаже пријемни испит за упис на Факултет техничких наука у Новом Саду, смер Енергетика, електроника и телекомуникације.

У року од 5 (пет) година завршава факултет и дипломира на усмерењу Телекомуникације, 08.07.1997. године, као први студент генерације на овом смеру. Дипломски рад, под називом „Фреквенцијско скрембловање Адамаровом трансформацијом”, одбранио је са оценом 10.00 код проф. др Милорада Обрадовића, на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала.

Непосредно након одбране дипломског рада, у септембру 1997. године, ангажован је на Факултету техничких наука, где је биран у звање асистента приправника, за ужу научну област Теоријска електротехника, Катедре за теоријску електротехнику. Задужен је за извођење наставе на неколико предмета матичне Катедре, а његов приступ и рад са студентима, у последњих неколико година на анкетама везаним за оцењивање квалитета извођења наставе бива оцењен оценама преко 9.50.

У септембру 1997. године, уписао је постдипломске студије, такође на Факултету техничких наука, смер Телекомуникације и обрада сигнала. На постдипломским студијама положио је све испите предвиђене Планом и програмом постдипломских студија, са просечном оценом 10.00.

Магистарску тезу, под називом „Кодовање у вишедимензионом каналу за меморисање информација“, успешно је одбранио 2003. године, под менторством проф. др Мирослава Деспотовића.

Докторску дисертацију, под називом „Декодовање МТР кодова принципом финог одлучивања на каналима за магнетско меморисање информација“, успешно је одбранио 2009. године, такође на Факултету техничких наука, смер телекомуникације и обрада сигнала, под менторством проф. др Војина Шенка.

Течно говори енглески и руски језик.

Редовни професор
22.04.2020.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент22.04.2010.01.04.2015.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са докторатом01.12.2009.01.04.2010.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Асистент са магистратуром30.03.2004.01.11.2009.Департман за енергетику, електронику и телекомуникације
Ванредни професор22.04.2015.Катедра за теоријску електротехнику
НазивУ Установи
“Фреквенцијско скрембловање Адамаровом трансформацијом”

Диплома

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

1997

Кодовање у вишедимензионом каналу за меморисање информација

Магистратура

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2003

Декодовање МТР кодова принципом финог одлучивања на каналима за магнетско меморисање информација

Докторат

Електротехничко и рачунарско инжењерство

Факултет техничких наука

2009

Критеријум продукцијеОпис
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKljajić D., Đurić N.: The adaptive boundary approach for exposure assessment in a broadband EMF monitoring, Measurement, 2016, Vol. 93, No 1, pp. 515-523, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.07.055
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(М21) Рад у врхунском међународном часописуĐurić N., Antić D., Kljajić D., Fanti A., Đurić S.: The SEMONT's database support for quad-band monitoring of EMF exposure, Measurement, 2017, Vol. 99, No 3, pp. 79-89, ISSN 0263-2241, UDK: DOI:10.1016/j.measurement.2016.12.019
(М21) Рад у врхунском међународном часописуKljajić D., Đurić N., Bjelica J., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Utilization of the boundary exposure assessment for the broadband low-frequency EMF monitoring, Measurement, 2017, Vol. 100, No 1, pp. 110-114, ISSN 0263-2241, UDK: DOI 10.1016/j.measurement.2016.12.061
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The measurement procedure in the SEMONT monitoring system, Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol. 186, No 3, pp. 1865-1874, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-013-3500-0
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуĐurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: The SEMONT continuous monitoring of daily EMF exposure in an open area environment, Environmental Monitoring and Assessment, 2015, pp. 187-191, ISSN 0167-6369, UDK: DOI 10.1007/s10661-015-4395-8
(М23) Рад у међународном часописуĐurić S., Đurić N., Damnjanović M.: The optimal useful measurement range of an inductive displacement sensor, Informacije MIDEM - Journal of microelectronics, electronic components and materials, 2015, Vol. 45, No 2, pp. 132-141, ISSN 0352-9045
(М23) Рад у међународном часописуKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Prša M.: Determining Low-Frequency Earth Return Impedance: A Consistent Electromagnetic Approach, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 5, pp. 225-244, ISSN 1785-8860, UDK: DOI: 10.12700/APH.12.5.2015.5.13.
(М23) Рад у међународном часописуFanti A., Casu S., Desogus F., Đurić N., Giuseppe M.: Design and optimization of a microwave irradiated and resonant continuous biochemical reactor, Radio Science, 2016, Vol. 52, No 7, pp. 1199-1212, ISSN 0048-6604, UDK: DOI: 10.1002/2016RS006018
(М23) Рад у међународном часописуĐurić N., Despotović M.: Application of MTR soft-decision decoding in multiple-head magnetic recording systems, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2009, Vol. 34, No 3, pp. 381-392, ISSN 0256-2499
(М23) Рад у међународном часописуĐurić S., Nađ L., Damnjanović M., Đurić N., Živanov Lj.: A novel application of planar-type meander sensors, Microelectronics International, 2011, Vol. 28, No 1, pp. 41-49, ISSN 1356-5362
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомMilutinov M., Đurić N., Pekarić Nađ N., Mišković D., Knežević D.: Multiband sensors for wireless electromagnetic field monitoring system – SEMONT, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2012, Vol. 25, No 2, pp. 137-150, ISSN 0353-3670
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHerceg D., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Linearity of Shielded Measuring Transformer, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-6556-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Antić D., Prša M.: Determination of Frequency Dependant Permeability of Nonlinear ACSR Core, 49. International Universities’ Power Engineering Conference UPEC, Cluj-Napoca, 2-5 Septembar, 2014, pp. 1-5, ISBN 978-1-4799-6556-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić D., Đurić N., Kljajić D.: The AMB 8057-03 Sensor Node Implementation in the SEMONT EMF Monitoring System, 12. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 11-13 Septembar, 2014, pp. 289-292, ISBN 978-1-4799-5995-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N.: The MAP in LC As a Soft-decision Method for MTR Decoding in LDPC-MTR Concatenation, 1. International Conference on Computer and Computational Intelligence – ICCCI, Hammamet, 13-15 Jun, 2014, pp. 1-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić D., Đurić N., Kljajić D.: Environmental EMF Monitoring in the SEMONT System Using Quad-band AMB 8057/03 Sensor, 10. IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaka, 8-10 Oktobar, 2014, pp. 382-387, ISBN 978-1-4799-5040-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Monitoring and Risk Assessment of Environmental EMF Pollution, 1. International Conference on Environmental Monitoring, Simulation and Remediation – ICEMSR, Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 14-15 Avgust, 2014, pp. 501-505
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Network Utilization for the Low-frequency EMF Monitoring, 21. International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications – MIKON, Krakow, 9-11 Maj, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-2213-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Bjelica J., Kljajić D., Milutinov M., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: The SEMONT Continuous Monitoring and Exposure Assessment for the Low-frequency EMF, 1. IEEE International Conference on Emerging Technologies and Innovative Business Practices for the Transformation of Societies (EmergiTech), Mauricijus, 1-6 Avgust, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-1-5090-0705-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Đurić N., Antić D., Kljajić D.: The Inductive Sensor Analysis for the Energy Harvesting Applications, 14. IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY), Subotica, 29-31 Avgust, 2016, pp. 61-64
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High‐power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kljajić D.: An Approach for the Design of Chemical Reactors under Microwave Irradiation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 574-576, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Bjelica J.: Resonant Cavity as Microwave Exposure System for Biological Materials, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 581-584, ISBN 978-86-7466-649-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниAntić D., Mijatović G., Đurić N., Mazzarella G.: The COMSOL Support for Analysis of Inductors with Variable Geometry, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 550-553, ISBN 978-86-7466-649-4
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Mijatović G., Antić D., Kasaš-Lažetić K.: The Variable Geometry Inductors for the Energy Harvesting Applications, 11. INDEL, Banja Luka: Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, pp. 1-4, ISBN 978-1-5090-2328-8, UDK: DOI: 10.1109/INDEL.2016.7797790
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниCasu S., Fanti A., Đurić N., Desogus F., Mazzarella G.: Microwave Resonant Cavity as a Reactor for the Enzymatic Hydrolysis of Sucrose, 15. Mediterranean Microwave Symposium MMS, Lecce, 30-2 Novembar, 2015, pp. 1-4, ISBN 978-1-4799-7391-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Fanti A.: The Boundary Exposure Assessment for Continuous Monitoring of the Low-Frequency EMF, 23. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 24-26 Novembar, 2015, pp. 539-542, ISBN 978-1-5090-0054-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKljajić D., Đurić N., Kasaš-Lažetić K., Antić D.: Adaptive Boundary Approach for EMF Exposure Assessment in Broadband Measurements, 36. Progress in Electromagnetics Research Symposium PIERs, Prag: The Electromagnetics Academy, 6-9 Jul, 2015, pp. 1889-1892, ISBN 978-1-934142-30-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Kljajić D., Prša M.: Influence of ACSR steel core permeability on conductor's load parameters, 19. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Burgas, 29-1 Maj, 2016, pp. 189-192, ISBN 978-1-4673-9521-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниStanojević M., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Prša M.: Analysis of generalized droop control in medium and low voltage power electric grids, 11. INDEL, Banja Luka, 3-5 Novembar, 2016, pp. 1-4, UDK: DOI: 10.1109/INDEL.2016.7797817
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Herceg D., Đurić N., Prša M.: Modeling Composite Aluminum Conductors for Electric Field Determination, 6. International Conference on Modern Power Systems MPS, Cluj-Napoca, 18-21 Maj, 2015, pp. 156-160
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBjelica J., Đurić N., Fanti A., Đurić S.: The Planar Inductor with Adjustable Surface for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Mijatović G., Antić D., Bjelica J., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K.: Double-layer Variable Geometry Inductor for Energy Harvesting Applications, 38. The Progress in Electromagnetics Research Symposium - PIERS, Sankt Peterburg, 22-25 Maj, 2017
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Mitić M., Radosavljević N., Borić A.: The Concept Review of the EMF RATEL Monitoring System, 22. IEEE International Microwave and Radar Conference MIKON, Poznan, 15-17 Maj, 2018, pp. 322-324
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниHaška K., Mijatović G., Đurić N.: Electromagnetic characterization of in inductors with variable geometry, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-933-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниNedić G., Đurić N., Kljajić D., Milutinov M., Jošić S.: The Exposure Assessment to Communication Equipment of High-power Substation, 24. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 22-23 Novembar, 2016, pp. 609-612, ISBN 978-1-5090-4085-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukobratović B., Đurić N.: Monitoring of EMF with SEMONT system, 6. International PhD Seminar on Computational electromagnetics and bioeffects of electromagnetic fields – CEMBEF, Novi Sad, 28-30 Jun, 2012, pp. 63-66, ISBN 978-86-7892-410-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBajović V., Đurić N., Herceg D.: Serbian Laws and Regulations as Foundation for Electromagnetic Field Monitoring Information Network, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 25-29 Septembar, 2011, ISBN ISBN: 978-86-6125-04
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Serbian Remote Monitoring System for Electromagnetic Environmental Pollution, 10. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 5-8 Oktobar, 2011, pp. 701-704, ISBN 978-1-4577-2016-1
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Šenk V., Vasić B.: MAP Decoding of MTR Codes in Multiple-Head Magnetic Recording Systems, 10. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 5-8 Oktobar, 2011, pp. 164-167, ISBN 978-1-4577-2018-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Despotović M., Vasić B. : Low-Density Parity-Check Codes and Iterative Decoding For Two-Track Two-Head E2PR4 Channel, 6. TELSIKS - International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 1-3 Oktobar, 2003, str. 421-424, ISBN 0-7803-7963-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPrša M., Juhas A., Đurić N. : Iterativna 2D metoda konačnih elemenata za određivanje magnetskog polja ciklično ponavljajućih se struktura, 12. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 5-7 Novembar, 2003, str. 1-3, ISBN 86-80249-74-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N. : Iterative decoding of LDPC-MTR code concatenation over partial response magnetic recording channels, 2. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Novi Sad, 19-21 Maj, 2005, str. 2-4, ISBN 86-85211-45-X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Juhas A., Herceg D. : Determination of electric field around Mobtel GSM base station, 2. PSUUNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Novi Sad, 19-21 Maj, 2005, str. 1-5, ISBN 86-85211-45-X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N. : Soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over two-track two-head E2PR4 channel , 5. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services - TELSIKS, Niš, 28-30 Septembar, 2005, str. 419-422, ISBN 0-7803-9164-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Despotović M. : Soft-output decoding approach of maximum transition run codes, 5. IEEE International Conference EUROCON, Beograd, , str. 490-493, ISBN 1-4244-0049-X
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Despotović M. : Soft-output decoding in multiple-head MTR encoded Magnetic recording Systems, 6. IEEE International Conference on Communications (ICC), Istambul: IEEE society, 11-15 Jun, 2006, str. 1255-1258, ISBN 1-4244-0355-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N. : Soft-decision MTR codes in multiple-track digital magnetic recording systems, 1. PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment ICEE, Phuket, 10-11 Maj, 2007, str. 53-54
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N. : A MAP algorithm for soft-decision decoding of MTR codes, 4. International Conference on Engineering – ICET, Novi Sad, 28-30 April, 2009, str. 1-3, ISBN 978-86-7892-161-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N. : MAP decoding of MTR codes in LDPC-MTR encoded magnetic recording systems, 9. International Conference on Telecommunications in Modern Sattelite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS), Niš, 7-9 Oktobar, 2009, str. 410-413, ISBN 978-86-85195-81-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić S., Damnjanović M., Nađ L., Živanov Lj., Đurić N. : Displacement Inductive Sensor:Simulation Tool Algorithm, 8. EUROCON, Sankt Petersurbg, 18-23 Maj, 2009, str. 671-676, ISBN 978-1-4244-3860-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N. : Proximity Effect Against Skin Effect in Two Coupled U-shaped Busbars - Attempt II, 9. International Conference on Applied Electromagnetixs - PES 2009, Niš, 31-2 Avgust, 2009, str. 12-16, ISBN 978-86-85195-84-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Šenk V. : Methods for the Soft-decision Decoding of MTR Codes in Multiple-Head Magnetic Recording Systems, 10. IEEE International Conference on Communications (ICC), Cape Town: IEEE society, 23-27 Maj, 2010, str. 1-5, ISBN 987-1-4244-6404-3
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Prša M., Bajović V., Đurić N.: Verification of the Earth Return Impedance , 5. PSU-UNS International Conference: Energy and the Environment, Phuket, 2-3 Maj, 2011
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниTrobok M., Đurić N.: Uncertainty Assessment of Electric Probe in Electromagnetic Field Monitoring System, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš: aculty of Electronic Engineering, University of Niš, Serbia , 29-1 Jun, 2011, pp. 748-751, ISBN 978-86-6125-033-0
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilutinov M., Đurić N., Mišković D., Knežević D.: Area Monitor Sensor for Broadband Electromagnetic Environmental Pollution Monitoring, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 217-220, ISBN 978-86-6125-031-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниVukobratović B., Đurić N., Mišković D., Knežević D.: Sensor communication in wireless electromagnetic field monitoring system, 46. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Tehnologies - ICEST, Niš, 29-1 Jun, 2011, pp. 221-224, ISBN 978-86-6125-031-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilutinov M., Đurić N., Vukobratović B.: Multy-Band Area Monitor Sensor in Information Network for Electromagnetic Fields Monitoring, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš: Elektronski fakultet u Nišu, 25-29 Septembar, 2011, ISBN 978-86-6125-042-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMilutinov M., Đurić N., Vukobratović B.: Sensor Networking for Power Lines Magnetic Field Monitoring, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, ISBN 978-86-7892-355-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Information Network for EMF Monitoring in Power System, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-355-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Information Network for Continuous Electromagnetic Fields Monitoring, 10. International Conference on Applied Electromagnetics, Niš, 25-29 Septembar, 2011, pp. 1-4, ISBN 978-86-6125-042-2
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Serbian System for Remote Monitoring of Electromagnetic Fields, 4. Acta Electrotehnica, Proceedings of the 4th International Conference on modern Power Systems MPS 2011, Cluj-Napoca, 17-20 Maj, 2011, pp. 140-142, ISBN 1841-3323
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N., Vukobratović B.: Comparison of Electromagnetic Characteristics of ACSR and ACCR Conductors, 16. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 26-28 Oktobar, 2011, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-355-5
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниPrša M., Kasaš-Lažetić K., Đurić N.: Determination of Frequency Dependent Radiuses of Steel Cored Aluminum Conductors, 2. International Conference on Electric and Magnetic Fields at Extremely Low Frequency EMF-ELF, Paris, 24-25 Mart, 2011, pp. 117-123, ISBN ISBN 2-912328-58-6
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниKasaš-Lažetić K., Prša M., Herceg D., Đurić N.: Determination of magnetic parameters of ACSR steel core, 17. International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies – SIELA, Bourgas, 28-30 Maj, 2012, pp. 171-178, ISBN ISSN 1314-6297
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavecan N.: Internet Portal of the SEMONT Information Network for the EM Field Monitoring, 4. International Conference on Advances in Future Internet - AFIN, Rim, 19-24 Avgust, 2012, pp. 55-59, ISBN 978-1-61208-211-0 (Best paper award)
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Kavečan N., Kljajić D.: The EM Field Register of the SEMONT Broadband Monitoring Network, 10. SISY - International Symposium on Intelligent systems and Informatics, Subotica, 20-22 Septembar, 2012, pp. 27-30, ISBN 978-1-4673-4748-8
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurić N., Šenk V.: The MAP Implementation in Logic Circuits for Soft-decision Decoding of MTR Codes, 6. European Modeling Symposium - EMS, Malta, 14-16 Novembar, 2012, pp. 201-206, ISBN 978-0-7695-4926-2/12
(М34) Саопштење са међународног скупа штампано у изводуNađ L., Đurić S., Damnjanović M., Đurić N., Brkić M., Menićanin A. : Inductive Displacement Sensor in Humanoid Robotic Application, 11. Joint MMM-Intermag Conference, Washington, DC, 18-22 Januar, 2010, str. 1822-1822
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐurić N. : In-Track Iterative Decoding For Two-Track Partial Response Magnetic Recording Channels, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2004, Vol. 17, Broj 2, str. 341-351, ISSN 0353-3670
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаĐurić N. : Soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over two-track two-head E2PR4 channel, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2005, Vol. 17, Broj 3, str. 343-353, ISSN 0353-3670
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаKasaš-Lažetić K., Prša M., Đurić N. : Proximity Effect Against Skin Effect in Two Coupled U-shaped Busbars, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2009, Vol. 22, Broj 3, str. 293-303, ISSN 0353-3670
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаSečujski M., Delić V., Pekar D., Jovanov Lj., Đurić N. : Govorne tehnologije i njihovo mesto u savremenim komunikacijama, Info M, 2003, Vol. 2, Broj 6-7, str. 52-55, ISSN 1450-6254, UDK: 659.25
(М53) Рад у научном часописуĐurić N., Prša M., Kasaš-Lažetić K.: Information Network for Continuous Electromagnetic Fields Monitoring, International Journal of Emerging Sciences - IJES, 2011, Vol. 1, No 4, pp. 516-525, ISSN 2222-4254
(М53) Рад у научном часописуĐurić N., Marković Đ.: Pregled EN standarda u domenu elektromagnetske kompatibilnosti, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2011, No 14/2011, pp. 3500-3503, ISSN 0350-428X, UDK: 621.37
(М61) Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Šenk V.: Primena finog odlučivanja kod dekodovanja MTR kodova na kanalima za magnetski zapis, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2009, pp. 564-571, ISBN 978-86-7466-375-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Vasić B.: State of the art and future directions in constrained multi track code research for magnetic recording systems, 55. ETRAN, Banja Vrućica, 6-9 Jun, 2011, pp. 1-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Šenk V. : Primena finog odlučivanja kod dekodovanja MTR kodova na kanalima za magnetski zapis, 17. Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 24-26 Novembar, 2009, str. 564-571, ISBN 978-86-7466-375-2
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Pekar D., Jovanov Lj. : Struktura srpske SpeechDat(E) govorne baze snimljene preko fiksne telefonske mreže , 4. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Bečej: FTN, 16-17 Maj, 2002, str. 57-60
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Sečujski M., Delić V. : Srpska SpeechDat(E) govorna baza snimljena preko fiksne telefonske mreže, 46. ETRAN, Teslić: Društvo za ETRAN, 4-7 Jun, 2002, str. 333-336, ISBN 86-80509-41-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Sečujski M., Delić V. : Fonemska struktura predviđenog sadržaja srpske SpeechDat(E) govorne baze, 4. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Bečej: FTN, 16-17 Maj, 2002, str. 61-64
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Despotović M. : Low-density parity check codes over partial response magnetic recording channels, 47. ETRAN, Herceg Novi, 9-13 Jun, 2003, str. 94-98, ISBN 86-80509-45-0
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPekar D., Delić V., Sečujski M., Đurić N., Jovanov Lj. : Modularni kontakt centri u poslovanju banaka Naziv skupa: Zbornik radova X konferencije INFOBANK
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N., Despotović M. : Distance analysis for E2PR4 two-track two-head magnetic recording channel, 11. TELFOR, Beograd, 25-27 Novembar, 2003, str. 26-28, ISBN 86-84957-00-8
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N. : Iterative decoding of in-track low-density parity-check code over two-track partial response magnetic recording channels, 48. ETRAN, Čačak: Društvo za ETRAN, 6-10 Jun, 2004, str. 44-47, ISBN 86-80509-49-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниPrša M., Juhas A., Kasaš-Lažetić K., Đurić N., Milutinov M. : Proračun intenziteta vektora jačine električnog polja u okolini Mobtelove GSM bazne stanice Zrenjanin-3, 48. ETRAN, Čačak: Društvo za ETRAN, 6-10 Jun, 2004, str. 196-199, ISBN 86-80509-49-3
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниJovanov Lj., Pekar D., Đurić N. : AnMailReader – CTI aplikacija za čitanje e-mail poruka, 5. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Sombor: FTN, 9-10 Septembar, 2004, str. 33-36
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N. : Benefits of MTR constraints in soft-output decoding of LDPC-MTR codes concatenation over E2PR4 channel model, 49. ETRAN, Budva: Društvo za ETRAN, 5-10 Jun, 2005, str. 45-48, ISBN 86-80509-53-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниRonto R., Pekar D., Đurić N. : Realizacija telefonskog govornog portala na bazi ASR i TTS, 49. ETRAN, Budva: Društvo za Etran, 5-10 Jun, 2005, str. 392-395, ISBN 86-80509-53-1
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниĐurić N. : Soft-output values propagation through the boolean logic circuits, 14. TELFOR, Beograd: Društvo za telekomunikacije, 21-23 Novembar, 2006, str. 581-583, ISBN 86-7466-275-7
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDelić V., Sečujski M., Đurić N., Vujnović Sedlar N., Mišković D., Ronto R. : Profil prvih samouslužnih telefonskih korisničkih servisa baziranih na govornim tehnologijama na srpskom jeziku, 11. IT, Informacione tehnologije, Žabljak: ETF Podgorica, 26-5 Februar, 2006
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниMišković D., Đurić N., Jakovljević N. : Alfanum word spotter kao vid primene ASR tehnologije , 51. ETRAN, Herceg Novi, 4-8 Jun, 2007, ISBN 987-86-80509-62-4
(М63) Саопштење са скупа националног значаја штампано у целиниDelić V., Đurić N., Mišković D., Sečujski M. : Strategije usmenog dijaloga čovek-mašina, 7. DOGS, Digitalna obrada govora i slike, Kelebija, 2-3 Oktobar, 2008, str. 50-53, ISBN 978-86-7892-136-0
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаĐurić N. : Dekodovanje MTR kodova principom finog odlučivanja na kanalima za magnetsko memorisanje
(М72) Одбрањен магистарски радĐurić N. : Kodovanje u višedimenzionom kanalu za memorisanje informacija, Magistarska teza , Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2003, UDK: 007>:004(043.2)
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Bajović V.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na granicama izloženosti, 2016
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2016
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Antić D., Kljajić D.: Baza podataka SEMONT sistema za kontinualni monitoring i procenu izloženosti elektromagnetskim poljima, 2017
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Kljajić D., Đurić N.: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti, 2017
(М82) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип,Đurić N., Kavečan N., Kljajić D., Kasaš-Lažetić K., Đurić S.: Puler servis za prikupljanje mernih podataka u sistemima za monitoring elektromagnetskog polja zasnovanih na Narda familiji bežičnih mernih senzora, 2018
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорТеоријска електротехникаУниверзитет у Новом Саду22.04.2020.
Ванредни професорТеоријска електротехникаУниверзитет у Новом Саду22.04.2015.
ДоцентТеоријска електротехникаФакултет техничких наука22.04.2010.
Асистент - стари називЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФакултет техничких наука25.11.2007.
Асистент - стари називЕлектротехничко и рачунарско инжењерствоФакултет техничких наука30.03.2004.