Предмет: Распростирање загађења у животној средини (17 - Z578)


Основне информације

КатегоријаНаучно-стручни
Научна областИнжењерство заштите животне средине
МултидисциплинарнаНе
ЕСПБ6
Матичне организационе јединице предмета

Тренутно нема података о матичним организационим јединицама предмета!
Програм предмета

Програм се примењује од 01.10.2007..

Стицање теоријског и практичног знања (кроз низ рачунских примера) и оспособљавање студената за практричан рад у области распростирања загађења у животној средини.
Стечена знања студент треба да користити у даљем усавршавању и образовању као и при решавању практичних инжењерских проблема из домена распростирања загађујућих материја у животној средини.
Теоријска настава: Уводна предавања (предмет проучавања, нивои проучавања и закони конзервације). Општи модел дифузије. Закон конзервације масе. Процес дифузије - тренутна дифузија из тачкастог извора. Утицај граничних услова. Конвекција и дифузија тренутног тачкастог извора. Конвекција и дифузија континуалног тачкастог извора. Основе турбулентног струјања и профили брзине. Тангентни напон и дисперзија. Реакције, измене и међуфазни прелаз. Транспорт честица. Практична настава (рачунске вежбе): рачунске вежбе прате теоријску наставу и на тај начин доприносе бољем разумевању градива и употпуњују стечена знања. Практична настава укључује и израду пројектног задатка.
Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације. На предавањима се излаже теоријски део градива праћен са карактеристичним примерима ради бољег разумавања изложеног градива. На вежбама која прате предавања раде се карактеристични задаци и примери из праксе. Поред предавања и вежби редовно се одржавају консултације. Да би студент полагао испит треба да испуни предиспитне обавезе и то да редовно присуствује предавањим и вежбама, уради пројектни задатак.
АуториНазивГодинаИздавачЈезик
Букуров М., Бикић С., Ташин С., Чепић З.Распростирање поремећаја - скрипта2015ФТН, Нови СадСрпски језик
Букуров М., Бикић С., Ташин С., Чепић З.Распростирање поремећаја - збирка задатака2015ФТН, Нови СадСрпски језик
Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N.Transport Phenomena2002John Wiley and Sons, New YorkЕнглески
Slattery J.C.Advanced Transport Phenomena1999Cambridge University PressЕнглески
Предметна активностПредиспитнаОбавезнаБрој поена
Присуство на вежбамадада5.00
Писмени део испита - комбиновани задаци и теоријанеда70.00
Присуство на предавањимадада5.00
Семинарски раддада20.00
Име и презимеВид наставе
Недостаје слика

Чепић др Зоран
Ванредни професор

Предавања
Недостаје слика

Тот Бојана
Асистент - др наука

Аудиторне вежбе
Недостаје слика

Пап Саболч
Асистент са докторатом

Аудиторне вежбе