Elektronska oglasna tabla odbrana završnih radova
Nivo studija: 
Student:Tamara Zec (IM 12/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Značaj vizuelnog identiteta za svest o brendu
Tema (Eng):The importance of visual identity for brand awareness
Datum odbrane:13.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikDanijela Lalić
Redovni profesor
MentorJelena Spajić
Docent
ČlanBojana Milić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Teodora Nedić (r2 4/2021)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Prepoznavanje ljudskih aktivnosti upotrebom modela mašinskog učenja
Tema (Eng):Human Activity Recognition using Machine Learning Algorithms
Datum odbrane:12.10.2023. 14:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikAleksandar Kovačević
Redovni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Nikola Aleksić (RA 125/2017)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Eksterna i dvofaktorska autentifikacija
Tema (Eng):External and Two-factor authentication
Datum odbrane:11.10.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikIgor Dejanović
Redovni profesor
MentorMilan Vidaković
Redovni profesor
ČlanNikola Luburić
Docent
 
Student:Ines Lacko (IM 19/2018)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Elektronska uprava i njen razvoj na primeru grada Zrenjanina
Tema (Eng):Electronic government and it’s development on the example of the city of Zrenjanin
Datum odbrane:10.10.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikNemanja Sremčev
Vanredni profesor
MentorUglješa Marjanović
Vanredni profesor
ČlanMilena Savković
Asistent-master
 
Student:Luka Milićević (EE 45/2016)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Zaštita asinhronih motora
Tema (Eng):Protection of asynchronous motors
Datum odbrane:09.10.2023. 15:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikGoran Švenda
Redovni profesor
MentorDuško Bekut
Redovni profesor
ČlanNeven Kovački
Docent
 
Student:Aleksandar Vislavski (MT 4/2015)
Studijski program:Tehnička mehanika i dizajn u tehnici
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dinamika obrade rezanjem i oblici strugotine
Tema (Eng):Dynamics of cutting and chip shapes
Datum odbrane:09.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDamir Mađarević
Vanredni profesor
MentorBorislav Savković
Vanredni profesor
ČlanDragan Rodić
Docent
 
Student:Ana Novković (GI 1/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Dizajn korisničkog interfejsa platforme za povezivanje frzerskih salona
Tema (Eng):The User Interface Design for the hairdresser connecting platform
Datum odbrane:09.10.2023. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikBojan Banjanin
Docent
MentorStefan Đurđević
Docent
ČlanSaša Petrović
Docent
 
Student:Sonja Radić Milanović (A3 1/2021)
Studijski program:Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Cirkularna ekonomija u kontekstu tekstilne industrije
Tema (Eng):Circular economy in the context of textile industry
Datum odbrane:06.10.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMilica Vračarić
Redovni profesor
MentorAlpar Lošonc
Redovni profesor
ČlanMarina Carević-Tomić
Docent
 
Student:Lazar Petrović (ME 1/2018)
Studijski program:Energetika i procesna tehnika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Ventilacija u cilju smanjenja infektivnih respiratorno prenosivih bolesti
Tema (Eng):Ventilation for reducing infectious respiratory diseases
Datum odbrane:06.10.2023. 14:00
Mesto odbrane:006A - Kancelarija
Komisija

PredsednikDamir Đaković
Redovni profesor
MentorAleksandar Anđelković
Vanredni profesor
ČlanMladen Tomić
Vanredni profesor
 
Student:Vladan Jovanović (AU 4/2019)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Idejno rešenje projekta kulturnog centra i hotela za socijalno ugrožene osobe
Tema (Eng):Conceptual solution for a project of cultural center and hotel for socially vulnerable persons
Datum odbrane:06.10.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorJelena Atanacković-Jeličić
Redovni profesor
ČlanDejan Ecet
Docent
 
Student:Stefan Ilić (G1 14/2020)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PLANIRANjE IZGRADNjE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA IZBOROM NAJPOVOLjNIJEG TIPA FASADNOG ZIDA
Tema (Eng):Planning the construction of a residential and commercial building with the choice of the most favorable type of facade wall
Datum odbrane:06.10.2023. 12:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAndrija Rašeta
Vanredni profesor
MentorIgor Peško
Vanredni profesor
ČlanMaja Petrović
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandra Stanojević (MM 6/2010)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Pogon motora SUS na vodonik
Tema (Eng):Hydrogen IC engines
Datum odbrane:06.10.2023. 12:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikStjepan Galamboš
Docent
MentorJovan Dorić
Redovni profesor
ČlanNebojša Nikolić
Vanredni profesor
 
Student:Stefan Čumić (G1 12/2022)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza emisija CO2 u građevinskoj industriji uz pomoć BIM tehnologije
Tema (Eng):Analysis of CO2 emissions in the construction industry using BIM technology
Datum odbrane:06.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAndrija Rašeta
Vanredni profesor
MentorIgor Peško
Vanredni profesor
ČlanMaja Petrović
Vanredni profesor
 
Student:Marko Lukić (MM 9/2017)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Emisija izduvnih gasova dizel motora i sistemi za njeno poboljšanje
Tema (Eng):Exhaust emission of diesel engines and systems for its improvement
Datum odbrane:06.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikStjepan Galamboš
Docent
MentorNebojša Nikolić
Vanredni profesor
ČlanJovan Dorić
Redovni profesor
 
Student:Sergej Kuzman (AU 101/2016)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Arhitektonsko - urbanistička analiza gradskog bloka u subotici
Tema (Eng):Architectruan - urban analisys of urban block in Subotica
Datum odbrane:06.10.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAleksandra Milinković
Docent
MentorDarko Reba
Redovni profesor
ČlanStefan Škorić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Slavenko Krstić (G1 45/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PRORAČUN ČELIČNE HALE PREMA EVROKODU I UPOREDNA ANALIZA KRANSKE STAZE PREMA EVROKODU I SRPS-u
Tema (Eng):STRUCTURAL DESIGN OF STEEL HALL ACCORDING TO EUROCODE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF RUNWAY BEAM TO EUROCODE AND SRPS
Datum odbrane:06.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikĐorđe Jovanović
Docent
MentorAndrija Rašeta
Vanredni profesor
ČlanVišnja Žugić
Vanredni profesor
 
Student:Duško Cvijakić (A1 75/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Poslovna zgrada u ulici Pap Pavla
Tema (Eng):Commercial Building in Pap Pavla Street
Datum odbrane:05.10.2023. 15:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNenad Grahovac
Vanredni profesor
MentorMarko Todorov
Vanredni profesor
ČlanMaria Silađi
Docent
 
Student:Dimitrije Stojanov (E2 154/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Primena konvolucionih neuronskih mreža za detekciju bolesti pneumonije nad pacijentima
Tema (Eng):Application of convolutional neural networks for detection of pneumonia disease in patients
Datum odbrane:05.10.2023. 15:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikZoran Jeličić
Redovni profesor
MentorJelena Slivka
Vanredni profesor
ČlanTatjana Lončar-Turukalo
Redovni profesor
 
Student:Branka Božić (a7 67/2020)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projekat revitalizacije zanatske pivare "Sirmijum"
Tema (Eng):Revitalisation Project of the Craft Brewery "Sirmium"
Datum odbrane:05.10.2023. 15:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNenad Grahovac
Vanredni profesor
MentorMarko Todorov
Vanredni profesor
ČlanIvana Miškeljin
Vanredni profesor
 
Student:Jelena Ćurčić (MH 26/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Praćenje igrača u realnom vremenu korišćenjem kamere i generisanje trenutnog ponašanja robotizovanog defanzivnog igrača
Tema (Eng):Real-time player tracking using a camera and generating instant behaviour of a robotic defensive player
Datum odbrane:05.10.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Šenk
Vanredni profesor
MentorLaslo Tarjan
Vanredni profesor
ČlanSrđan Savić
Docent
 
Student:Aleksandra Samardžić (GI 37/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada 3D modela štampača zasnovanog na DLP 3D tehnologiji
Tema (Eng):Creation of a 3D printer model based on DLP 3D technology
Datum odbrane:05.10.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Tomić
Vanredni profesor
MentorIvan Pinćjer
Vanredni profesor
ČlanBojan Banjanin
Docent
 
Student:Ksenija Tubić (gi 82/2019)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Postupak animacije karaktera po uzoru na principe animacije Volta Diznija
Tema (Eng):The process of character animation based on Walt Disney's animation principles
Datum odbrane:05.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:GR1 - Laboratorija GRID 1
Komisija

PredsednikSavka Adamović
Vanredni profesor
MentorBojan Banjanin
Docent
ČlanStefan Đurđević
Docent
 
Student:Momčilo Nedimović (MM 18/2016)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Digitalni razvoj proizvoda
Tema (Eng):Product lifecycle management
Datum odbrane:05.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAtila Zelić
Docent
MentorSanja Bojić
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Anja Barnak (AI 32/2017)
Studijski program:Animacija u inženjerstvu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Modelovanje diorame i karaktera Ilarija uz primenu ručno slikanih tektura
Tema (Eng):Modeling of the diorama and the character of Ilario with the use of hand-painted textures
Datum odbrane:05.10.2023. 09:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikAna Perišić
Vanredni profesor
MentorIgor Kekeljević
Vanredni profesor
ČlanLidija Krstanović
Vanredni profesor
 
Student:Miloš Gravara (RA 60/2019)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza implementacija i performansi alata za objektno-relaciono mapiranje
Tema (Eng):Analysis of implementations and performance of object-relational mapping tools
Datum odbrane:05.10.2023. 09:30
Mesto odbrane:NT406 - NTP-406
Komisija

PredsednikMiroslav Zarić
Vanredni profesor
MentorGoran Sladić
Redovni profesor
ČlanGordana Milosavljević
Redovni profesor
 
Student:Damjan Banjac (E2 55/2020)
Studijski program:Računarstvo i automatika
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Efikasno upravljanje podacima u veb aplikacijama upotrebom React Query biblioteke
Tema (Eng):Efficient data management in web appplications using the React Query library
Datum odbrane:05.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:NT312 - NTP-312
Komisija

PredsednikDragan Ivetić
Redovni profesor
MentorDunja Vrbaški
Docent
ČlanKsenija Doroslovački
Vanredni profesor
 
Student:Alen Eminović (PR 51/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena Azure mikroservisa u mediji
Tema (Eng):Usage of Azure microservices in media
Datum odbrane:05.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Dragana Nikolić (PR 74/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:MPC i Multisig tehnologije za zaštitu privatnih ključeva
Tema (Eng):MPC and Multy-sig technologies for protection of private keys
Datum odbrane:05.10.2023. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Igor Kunčak (PR 1/2018)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Azure Active Directory i upravljanje identitetima
Tema (Eng):Azure Active Directory and Identity Magament
Datum odbrane:05.10.2023. 08:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Filip Grujić (PR 149/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Avalanche elektronski sistemi plaćanja i Snow familija protokola
Tema (Eng):Avalanche electronic payment system and Snow protocol family
Datum odbrane:04.10.2023. 17:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Aleksandar Bašić Palković (PR 137/2017)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena Trust algoritma i mrežna infrastuktura Zero Trust arhitekture
Tema (Eng):Trust algorithm and network infrastructure in Zero Trust Architecture
Datum odbrane:04.10.2023. 16:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Nina Cvjetinović (PR 117/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena eliptičnih krivih u kriptografiji
Tema (Eng):Application of elliptic curves in cryptography
Datum odbrane:04.10.2023. 16:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikDarko Čapko
Redovni profesor
MentorSrđan Vukmirović
Redovni profesor
ČlanNemanja Nedić
Docent
 
Student:Aleksa Milošević (ZK 5/2019)
Studijski program:Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Modelovanje i simulacija putanje evakuacije u slučaju potencijalnog štetnog događaja
Tema (Eng):Modeling and simulation of the evacuation path in case of a potential harmful event
Datum odbrane:04.10.2023. 16:00
Mesto odbrane:401 - Kabinet
Komisija

PredsednikLjiljana Popović
Docent
MentorSrđan Popov
Redovni profesor
ČlanTanja Vranić
Asistent - dr nauka
 
Student:Dragiša Milinković (MM 8/2019)
Studijski program:Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:ANALIZA HIDRAULIČNOG SISTEMA KOMBAJNA ZA BERBU VIŠNjE
Tema (Eng):ANALYSIS OF THE HYDRAULIC SYSTEM OF CHERRY HARVESTING COMBINE
Datum odbrane:04.10.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikRadomir Đokić
Vanredni profesor
MentorSavo Bojić
Docent
ČlanMilan Rackov
Vanredni profesor
 
Student:Marko Uljarević (M1 8/2022)
Studijski program:Proizvodno mašinstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projektovanje i numeričko modelovanje procesa valjanja prstenastih elemenata velikih dimenzija
Tema (Eng):The design and numerical modeling of the rolling process for large ring-like elements
Datum odbrane:04.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNenad Simeunović
Redovni profesor
MentorMladomir Milutinović
Vanredni profesor
ČlanDejan Movrin
Vanredni profesor
 
Student:Mladen Serdar (AU 52/2017)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena efekta lentikularnog printa u enterijeru
Tema (Eng):Application of the lenticular print effect in interior
Datum odbrane:04.10.2023. 10:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikIvana Miškeljin
Vanredni profesor
MentorSaša Medić
Docent
ČlanDimitrije Nikolić
Docent
 
Student:Ana Sekulić (A7 16/2022)
Studijski program:Arhitektura
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projekat kuće u Tokiju
Tema (Eng):House project in Tokyo
Datum odbrane:04.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:403 - AH2
Komisija

PredsednikSaša Medić
Docent
MentorIvana Miškeljin
Vanredni profesor
ČlanSenka Bajić
Docent
 
Student:Andrej Ivičiak (E5 3/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Prognoza potrošnje električne energije primenom ARMA metode
Tema (Eng):Load forecasting using ARMA method
Datum odbrane:04.10.2023. 10:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSlavica Medić
Vanredni profesor
MentorAleksandar Selakov
Vanredni profesor
ČlanMilana Bojanić
Docent
 
Student:Lazar Aleksandrić (G1 4/2018)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PROJEKAT ARMIRANOBETONSKOG PREDNAPREGNUTOG NADVOŽNJAKA PREKO AUTOPUTA
Tema (Eng):DESIGN OF REINFORCED CONCRETE PRESTRESSED BRIDGE OVER HIGHWAY
Datum odbrane:04.10.2023. 09:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikIgor Džolev
Docent
MentorAndrija Rašeta
Vanredni profesor
ČlanVišnja Žugić
Vanredni profesor
 
Student:Jovan Babić (MH 61/2019)
Studijski program:Mehatronika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Razvoj laboratorijske verzije SCARA robotske ruke sa pet stepeni slobode
Tema (Eng):Development of laboratory SCARA robotic arm with five degress of freedom
Datum odbrane:04.10.2023. 08:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikSrđan Savić
Docent
MentorMirko Raković
Vanredni profesor
ČlanDragana Oros
Vanredni profesor
 
Student:Tamara Babić (F1 5/2022)
Studijski program:Grafičko inženjerstvo i dizajn
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Analiza i kontrola kvaliteta redukcije šuma na digitalnim fotografijama
Tema (Eng):Analysis and quality control of noise reduction in digital photographs
Datum odbrane:03.10.2023. 13:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikNemanja Kašiković
Redovni profesor
MentorIvana Jurič
Docent
ČlanJelena Spajić
Docent
 
Student:Radoman Gutić (GG 47/2019)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Deformaciona analiza po metodi Kasparija
Tema (Eng):Deformation analysis, Caspary approach
Datum odbrane:03.10.2023. 13:00
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikPavel Benka
Docent
MentorZoran Sušić
Vanredni profesor
ČlanŽeljko Kanović
Redovni profesor
 
Student:Goran Mišanović (GR 53/2011)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Projekat za izvodjenje rekonstrukcije raskrsnice državnih puteva IB reda br 20, IIA reda br 123 i opštinskog puta Sremska Mitrovica - Veliki Radinci kod naplatne stanice "Sremska Mitrovica" na državnom putu IA reda br. 3
Tema (Eng):Detailed design for the reconstruction of the intersection of state roads IB 20, IIA 123 and municipal road Sremska Mitrovica – Veliki Radinci near the toll station "Sremska Mitrovica" on the state road IA 3
Datum odbrane:02.10.2023. 15:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikAnka Starčev-Ćurčin
Vanredni profesor
MentorNebojša Radović
Redovni profesor
ČlanMiloš Šešlija
Docent
 
Student:Nikola Mršić (GG 39/2016)
Studijski program:Geodezija i geomatika
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Izrada geoportala upotrebom React JavaScript biblioteke
Tema (Eng):Creating a geoportal using React JavaScript libraries
Datum odbrane:02.10.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT408 - NTP-408L
Komisija

PredsednikAleksandar Ristić
Redovni profesor
MentorAleksandra Radulović
Vanredni profesor
ČlanDubravka Sladić
Vanredni profesor
 
Student:Aleksandar Tadić (G1 36/2019)
Studijski program:Građevinarstvo
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PROCENA STAN?A I ENERGETSKA SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE "14 OKTOBAR" U DRAGINCU
Tema (Eng):CONDITION ASSESSMENT AND ENERGY RENOVATION OF THE "14 OCTOBER" PRIMARY SCHOOL BUILDING IN DRAGINAC
Datum odbrane:30.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:104 - Konferencijska sala
Komisija

PredsednikBranislava Novaković
Redovni profesor
MentorMirjana Malešev
Redovni profesor
ČlanIvan Lukić
Vanredni profesor
 
Student:Jovana Jović (E8 4/2021)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Projektovanje štampanih ploča za interfejse velikih brzina
Tema (Eng):Design of printed circuit boards for high-speed interfaces
Datum odbrane:29.09.2023. 15:00
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorMarjan Urekar
Docent
ČlanNebojša Pjevalica
Redovni profesor
 
Student:Aleksa Bu (E1 31/2022)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:CMOS temperaturni senzor male potrošnje od 60 nW
Tema (Eng):A CMOS ON-CHIP 60 nW LOW-POWER TEMPERATURE SENSOR
Datum odbrane:29.09.2023. 11:30
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikMilica Kisić
Docent
MentorMirjana Damnjanović
Redovni profesor
ČlanMirjana Šiljegović
Vanredni profesor
 
Student:Žolt Kančar (E1 64/2021)
Studijski program:Energetika, elektronika i telekomunikacije
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:PREGLED RASPOLOŽIVOG SOFTVERA ZA SOLARNE FN ELEKTRANE
Tema (Eng):OVERVIEW OF AVAILABLE SOFTWARE FOR SOLAR PV POWER PLANTS
Datum odbrane:29.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:NT001 - NTP-001
Komisija

PredsednikDejan Jerkan
Vanredni profesor
MentorAleksandar Stanisavljević
Docent
ČlanSrđan Milićević
Docent
 
Student:Katarina Prodanović (PR 15/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza opisa sajber pretnji u platformi Apache Spark
Tema (Eng):Cyber threat intelligence analysis in Apache Spark
Datum odbrane:29.09.2023. 08:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Marijana Stojanović (PR 16/2019)
Studijski program:Primenjeno softversko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Prototip za detekciju elektronskih poruka sa malicioznim sadržajem
Tema (Eng):Prototype for detecting electronic messages with malicious content
Datum odbrane:29.09.2023. 07:30
Mesto odbrane:NTL1 - NTP-L1
Komisija

PredsednikMilana Bojanić
Docent
MentorImre Lendak
Vanredni profesor
ČlanBojan Jelačić
Docent
 
Student:Nina Ivanović (ZR 6/2019)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite na radu
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Analiza nivoa svesti i znanja o bezbednosti i zdravlju na radu studenata Fakulteta tehničkih nauka
Tema (Eng):"Analysis of the awareness and knowledge level regarding occupational health and safety of students at the Faculty of Technical Sciences
Datum odbrane:28.09.2023. 17:00
Mesto odbrane:012 - Ucionica 012
Komisija

PredsednikIvana Mihajlović
Vanredni profesor
MentorMaja Petrović
Vanredni profesor
ČlanBojana Zoraja
Asistent - dr nauka
 
Student:Jovan Radomirović (EM 18/2016)
Studijski program:Merenje i regulacija
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:CAN komunikacioni protokol u automobilskoj industriji
Tema (Eng):CAN communication protocol in automotive industry
Datum odbrane:28.09.2023. 16:30
Mesto odbrane:NT213 - NTP-213
Komisija

PredsednikDragan Pejić
Vanredni profesor
MentorPlaton Sovilj
Redovni profesor
ČlanBojan Vujičić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Helena Švertel (zz 8/2016)
Studijski program:Inženjerstvo zaštite životne sredine
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:PRIKAZ ENERGETSKIH KAPACITETA I ENERGETSKIH POTREBA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE SA ASPEKTA VEĆEG UČEŠĆA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Tema (Eng):OVERVIEW OF ENERGY CAPACITIES AND ENERGY NEEDS OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA FROM THE ASPECT OF A GREATER SHARE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES
Datum odbrane:28.09.2023. 14:30
Mesto odbrane:106 - Sala za odbrane diplomskih radova
Komisija

PredsednikMaja Turk-Sekulić
Redovni profesor
MentorBranka Nakomčić-Smaragdakis
Redovni profesor
ČlanDunja Sokolović
Redovni profesor
 
Student:Marko Matijević (PI 7/2020)
Studijski program:Inženjerski menadžment MBA
Nivo studija:Master strukovne studije
Tema:Značaj projektnog kontrolinga u poslovanju uslužnih preduzeća
Tema (Eng):The importance of project controlling in the business of service companies
Datum odbrane:28.09.2023. 11:00
Mesto odbrane:015 - Kancelarija
Komisija

PredsednikVeselin Perović
Redovni profesor
MentorRanko Bojanić
Vanredni profesor
ČlanPlaton Sovilj
Redovni profesor
 
Student:Tamara Radonić (bi 10/2018)
Studijski program:Biomedicinsko inženjerstvo
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Predikcija prisustva sindroma policističnih jajnika metodama mašinskog učenja
Tema (Eng):Prediction of polycystic ovary syndrome using machine learning methods
Datum odbrane:28.09.2023. 10:30
Mesto odbrane:NT125 - NTP-125
Komisija

PredsednikNikša Jakovljević
Vanredni profesor
MentorMilan Sečujski
Redovni profesor
ČlanNikola Simić
Asistent sa doktoratom
 
Student:Kristina Fodor (I2 10/2019)
Studijski program:Inženjerski menadžment
Nivo studija:Master akademske studije
Tema:Ljudski resursi kao biznis partner u poslovanju
Tema (Eng):Human resources as a business partner in organizacion
Datum odbrane:27.09.2023. 14:00
Mesto odbrane:106 - Okrugla sala
Komisija

PredsednikSlavica Mitrović Veljković
Redovni profesor
MentorLeposava Grubić-Nešić
Redovni profesor
ČlanJelisaveta Šafranj
Redovni profesor
 
Student:Luka Vučković (SW 47/2013)
Studijski program:Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
Nivo studija:Osnovne akademske studije
Tema:Primena mobilnosti kao servisa za unapređenje javnog prevoza kroz koncept digitalnih blizanaca
Tema (Eng):Application of mobility as a service for the improvement of public transport through the concept of digital twins
Datum odbrane:25.09.2023. 10:00
Mesto odbrane:406 - Kancelarija
Komisija

PredsednikGoran Savić
Vanredni profesor
MentorMilan Segedinac
Vanredni profesor
ČlanJelena Slivka
Vanredni profesor