Основне информације

Ниво студија
Мастер академске студије


Звање које се стиче
Мастер инжењер машинства (Маст. инж. маш.)


Образовно поље
Техничко-технолошке науке


Научно-стручне области
Машинско инжењерство


Трајање (год/сем)
1 / 2


Укупан број ЕСПБ бодова
60 

Машине и уређаји су неизоставан и важан део савременог света и овај програм намењен је онима који ће тај део света проширити и осавременити....
 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Ђокић др Радомир
Ванредни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.Ауд.ДОНСИРОст.ЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Изборни предмет 12-30-21-200.006
Изборни предмет 231-21-200.007
Изборни предмет 32-30-11-300.006
Изборни предмет 420-20-200.00-1.005
Изборни предмет 521-20-100.00-1.005
Стручна пракса00003.003

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборни предмет 620-20-200.004
Изборни предмет 72-30-11-300.00-1.006
Студијски истраживачки рад на теоријским основама - мастер рада000110.0011
Израда и одбрана мастер рада00008.007