Predmet: Matematička analiza (17 - IA002)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.10.2012..

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke analize neophodnih za dalje izučavanje bliskih predmeta i osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje. Stečena znanja iz matematičke analize student treba da primeni u modelovanju realnih problema iz oblasti tehničkih nauka.
Student treba da nauči osnovne pojmove matematičke analize - nizove, granične procese, diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine i numerički redove i da ume da ih primenjuje. Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima. Student je osposobljen da pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći gradivo iz matematičke analize.
Elementarne funkcije, Nizovi, Granična vrednost funkcije, Neprekidnost funkcije, Izvod i diferencjal funkcije, Tajlorova i Maklorenova formula, Primena diferencijalnog računa, Neodređeni integral, Određeni integral, Nesvojstveni integral , Numerički redovi.
Predavanja. Numeričko-računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Nakon izloženog teorijskog dela gradiva slede primeri koji doprinose lakšemusvajanju gradiva. Na vežbama se rade zadaci koji prate predavanja i uvežbava se gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine2007Symbol, Novi SadSrpski jezik
Dragan Đorić, Rade LazovićMatematika 12010Fakultet organizacionih nauka, BeogradSrpski jezik
Grupa autoraZbirka rešenih zadataka iz Matematike I2009Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novković, M., i drZbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 12007Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda60.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grbić dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stratijev Jelena
Asistent sa doktoratom

Auditorne vežbe